Välj en sida

Main Service Manager (MSM)

Öppna dörren till nästa generations nätverkstillgänglighet och säkerhet

MSM är en fabrikatsoberoende tjänstehanterare för serviceroutrar som förenklar för nätägare och kommunikationsoperatörer att  provisionera slutkunder och samla in tjänstedata. Dessutom med ett öppet API som tillåter integrationer från externa system.

Öppna dörren till nästa generations nätverkstillgänglighet och säkerhet

MSM är en fabrikatsoberoende tjänstehanterare för serviceroutrar som förenklar för nätägare och kommunikationsoperatörer att  provisionera slutkunder och samla in tjänstedata. Dessutom med ett öppet API som tillåter integrationer från externa system.

Nyheter i MSM version 4.1

 • Pv6-tjänster
 • Automatisk nodkonfiguration från central server
 • Tjänstetest i GUI
 • Ökad prestanda
 • Förbättrad tillgänglighet
 • Större skalbarhet
 • Robustare redundans
 • Data packet trigger aktivering

 

Fördelar med Main Service Manager

Tillgänglighet

MSM erbjuder en extrem tillgänglighet i världsklass.

 

 • Geografisk placering säkerställer god kontakt
 • Oslagbar redundans
 • Snabb installation och konfigurering
 • Återställer automatiskt efter avbrott
 • Synkronisering möjlig över länkar med hög svarstid

Skalbarhet

MSM växer med ditt nät. Tryggt och säkert.

 

 • Fokus på prestanda och tillgänglighet
 • SR kan balansera last mellan noder
 • API, GUI och konfiguration
 • Hämtar konfiguration från central server
 • Tjänstelogg till central server
 • Lägg till enkelt under drift

Free seating

MSM har stöd för Free Seating vilket möjligjör ett flexiblare tjänsteutbud och enklare hantering av slutkundens utrusning.

 

 • En användare kan ha flera tjänster
 • Oberoende placering i CPE-port
 • Identifiering av klientens typ
 • Smart filtrering av klientens hårdvara

Fabrikatsoberoende

MSM är inte låst till en tillverkare utan stödjer till och med blandade fabrikat i nätet samtidigt.

 

 • Med router independence identifieras typen av router, t.ex. Nokia SR-7.
 • Tjänster kan ha router-specifika attribut
 • Olika modeller kan blandas i samma MSM-installation
 • Samma tjänst kan tillhandahållas genom olika router-typer

API

MSM har ett REST-API som öppnar för enkla integrationer från redan existerande system.

 • All funktionalitet tillgänglig
 • Snabbare och billigare integrationer
 • Koppla enkelt på existerande kundsystem
 • Webbgränssnitt som använder sig av API

Låt oss kontakta dig om MSM (Main Service Manager)