Välj en sida

Utmärkelser

2019 är Vinnergi MästarGasell

Dagens industri rankade 2019 Vinnergi till mästargasell. Dagens Industri utser de snabbast växande företagen i landet, Sveriges Gaseller. Sedan starten år 2000 har över 7 200 Gasellföretag utsetts, som tillsammans har skapat 167 000 jobb. Detta motsvarar nästan en tredjedel av alla nya jobb i Sverige.  För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har;

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr. 
  • minst tio anställda. 
  • offentliggjort minst fyra årsredovisningar. 
  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt. 
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. 
  • sunda finanser.

2019 utsågs Vinnergi till MästarGasell. Dagens Industri har utsett företaget till Gasellföretag 2011, 2012 och 2013.  

Superföretaget Vinnergi

Varje år rankar Veckans Affärer de mest framgångsrika svenska bolagen inom alla branscher. Under 2014 var det 442 företag som klarade de tuffa kraven. Listan motsvarar mindre än en procent av de cirka 50000 svenska företag som omsätter mer än 10 miljoner kronor per år. Det är flera faktorer som spelar in när företagen rankas och försäljningstillväxten väger tungt bland kriterierna. Men det räcker inte med ett eller två bra år.

Företaget ska kunna visa god tillväxt under minst fyra år för att kvala in som ett Superföretag. Andra faktorer är uthållig vinst, avkastning och skuldsättning. För rättvisans skull jämförs också varje företag med sin bransch. De tuffa kraven gör att inget företag har kvalat in till listan under samtliga tio år, däremot har ett svenskt företag lyckats kvala in nio av tio år.

Under 2014 var Superföretagen fler än någonsin. Förra toppåret var 2009 där siffrorna avspeglade verksamhetsåret 2008. Det var innan finanskrisen hunnit slå igenom. Mellan 2013 och 2014 utökades listan med 76 företag och nådde rekordnivån 442 stycken.

Bolaget är rankat som Superföretag 2012, 2013 och 2014.

Supertalang i Sverige

Vår fd vd och nuvarande styrelseledamot Stefan Svahn blev utnämnd till Supertalang i Sverige 2013 av Veckans Affärer. De har sedan 2007 publicerat listan över årets 101 supertalanger. I Borås är det hittills bara två personer som kommit med på listan.

Under 2013 var vi nominerade till Årets Företagare i Borås. Priset har delats ut i drygt 20 år på lokal och regional nivå. Utmärkelsen ges till en företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam. Dessutom ska personen vara en inspirationskälla och förebild för andra företagare.