Välj en sida

Projektering

Projektering av infrastruktur

Vinnergi erbjuder omfattande projekteringstjänster för en rad olika sektorer. Ta del av vår expertis och erfarenhet från att upprätta tekniska beskrivningar, ritningar och ramhandlingar med fokus på effektivitet, säkerhet och hållbarhet. Våra tjänster inkluderar projektering av fibernät, fastighetsteknik, VVS, elkraft, samt sol- och batteriparker.

Projektering av Fibernät

Vi erbjuder kompletta lösningar för projektering av fibernät, från planering och design till implementation och uppföljning. Vår expertis inom fibernät garanterar högkvalitativa och framtidssäkra lösningar för både små och stora projekt.

Läs mer om vår fibernätsprojektering

Projektering inom Elkraft

Vi är specialister på projektering inom elkraft och erbjuder tjänster som inkluderar design och installation av elkraftssystem, stationer och intern eldistribution. Vår målsättning är att leverera effektiva och hållbara lösningar.

Läs mer om vår elkraftprojektering

 

Projektering av Solparker

Vinnergi projekterar energisiter som exempelvis sol- och batteriparker, vilket inkluderar:

 1. Genomför projekterings-ledning
 2. Tar ansvar för BAS-P elinstallation
 3. Designar internt elnät och stationer
 4. Designar solcellsparker
 5. Genomför upphandling/ RFQ
 6. Samlar in och utvärdera anbud

 

Projektering av Batteriparker

 1. Genomför projekterings-ledning
 2. Ta ansvar för BAS-P elinstallation
 3. Genomför upphandling/ RFQ
 4. Samla in och utvärdera anbud
 5. Detalj-projektering

Projektering av Fastighetsteknik

Våra tjänster inom fastighetsteknik omfattar allt från systemdesign och installation till drift och underhåll. Vi säkerställer att alla tekniska system i fastigheten fungerar optimalt och integrerat.

Läs mer om vår fastighetsteknikprojektering

Projektering av VVS

Skräddarsydda lösningar för VVS, kyla och fastighetsautomation. Vår erfarenhet från fastigheter som exempelvis sjukhus, kontor och industrianläggningar gör att du kan du lita på att projektet levereras med hög kvalitet, och att din fastighet blir driftoptimerad för en effektiv energianvändning.

Läs mer om vår VVS-projektering

Mer information inom Projektering:
 • Alla
 • Segment
 • Tjänster
Fibernät Segment
Fibernät

Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora fibernätägare. Vi är med under hela processen, från utrullning till effektiv drift av fibernätet. Förutom det tekniska och praktiska hjälper vi er även med affärsutveckling, drift, säkerhetsfrågor och olika strategiarbeten. Våra experter kan ta olika roller i era projekt och vi kan även hjälpa till med nätplanering, upphandling, nätdokumentation och migrering.

Energi

Det smarta samhället kräver pålitlig kapacitet i elnäten. Och hos din samarbetspartner. Det lätt att ta elektriciteten för given. För några hundra år sedan såg vi den som en mystisk kraft. Idag revolutionerar den vårt sätt att leva och arbeta. Och utan den stannar våra liv. En av de största utmaningarna vi står inför är omställningen …

Fastighet Segment
Fastighet

Vi optimerar din fastighet med smarta vägval för att skapa långsiktiga, ekonomiska och hållbara värden. Vinnergi hjälper dig som bygger, äger eller utvecklar fastigheter att möta framtidens krav på säkra och hållbara system. Du får en trygg partner som lyssnar, samtidigt som vi älskar och förstår teknik, och hur digitaliseringen kan öka värdet av dina …

Lokalnät Segment
Lokalnät

Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vinnergi är heltäckande elkonsulter inom lokalnät – oavsett om det är i storstaden, skärgården eller på landsbygden hanterar vi allt inom sjökabel, luftledning, jordkabel och stationer. Vi dimensionerar, designar, ljusberäknar och inmäter även vägbelysning. Vi bygger helt enkelt smarta och säkra elnät, isolerar och kablifierar befintliga ledningar och deltar i projekt för att skapa framtidens kraftsystem.

Regionnät Segment
Regionnät

Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar både regionnätsledningar och regionnätsstationer. Våra kontrollanläggningsingenjörer provar ställverk och reläskydd. Vi har beredare och projektörer som erbjuder förstudier och stöttar med förfrågningsunderlag och upphandling inför projekten, medan våra konstruktörer designar ställverk och luftledning.

Solkraft Segment
Solkraft

Vi är vana integratörer och kan designa icke koncessionspliktiga nät, så kallade IKN eller microgrids, för enskilda fastigheter upp till hela kvarter. Förstudier, projektledning, prospektering av mark, undersökning av möjlig elnätsanslutning, avtal och tillståndshantering, anslutning till olika delar av elnätet samt projektering av interna elnät och stationer.

Stamnät Segment
Stamnät

Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har förutsättningarna förändrats. Den gröna omställningen, nya tekniker, ändrade användningsmönster och regelverk ställer högre krav på systemet sett till kapacitet, drift och säkerhet. Vinnergis kraftkonsulter hjälper till med förstudier, projektering, projektledning, besiktning och konstruktion. Våra ingenjörer designar hållbara innovationer för det smarta elnätet.

Stationer Segment
Stationer

Vi är experter på regionnätsstationer, avancerade lokalnätsstationer samt stamnätsstationer och arbetar på uppdrag av både elnätägare och industri. Våra elkonsulter genomför elektriska och mekaniska konstruktionsritningar för stationen och bistår entreprenörer med stöd under både upphandling och genomförande. Våra huvudkompetenser är projektledning, konstruktion, nätberäkning, selektivplaner, störningsutredning, drifttagning, provning och besiktning.