Välj en sida

Vinnergis affärsområden

Vi fungerar som en långsiktig partner med lokal närvaro och kombinerar fyra affärsområden i lönsamma helhetskoncept helt integrerade med våra kunders behov.

Vinnergi Communicate

COMMUNICATE

Mobiltorn vid skymning

Inom affärsområdet Communicate erbjuder vi marknadens mest kvalificerade konsulter till ditt förfogande. Vi dig att utveckla funktionella och kostnadseffektiva affärslösningar inom fiberinfrastruktur, mobila och fasta nät, IOT och passiv och aktiv infrastruktur. Vi erbjuder även konsulttjänster som teknisk expertis, planering, driftsansvar, dokumentation, upphandling, skräddarsydda projektteam, utveckling, implementering, utbildning och affärsinnovation.

Vinnergi Power

POWER

Elektriska kopplingsdon utomhus under vinternatt med aurora borealis norra gröna ljus sverigesnö fält

Inom affärsområdet Power är vi elkonsulter som täcker alla spänningsområden. Från stamnät till region- och lokalnät. Vi utför olika uppdrag som sträcker sig från tidiga förstudier, utredningar, projekteringar, beredningar, koncessioner och miljökonsekvensbeskrivningar till upphandlingar och dokumentation. Vi är även innovativa och rådgivande för utveckling av tekniska lösningar som stödjer förnyelsebar energiproduktion samt energilagring inom tex sol-, vind- och vattenkraft.

Vinnergi Living

LIVING

Vinnergi Living - fastigheteknik

Inom affärsområdet Living löser löser våra el- och teleingenjörer utmaningar inom i första hand verksamheter inom fastighet och industri som exempelvis kontor, skolor, sjukhus, forskningsinrättningar, industrianläggningar, bostäder och hotell. Våra team har mångåriga erfarenheter från beställar-, entreprenörs-, och konsultled gör att vi kan bygga smarta enkla system i komplexa miljöer.

SYSTEMS

Vinnergi Living - fastigheteknik
Inom affärsområdet Systems integreras system inom infrastruktur, nätverk och säkerhet. Affärsområdet består av ett team av tekniker och utvecklare specialiserade på nätverk. Förutom att erbjuda tjänster som säkerställer nätverksdrift, levererar vi konsulting inom projektledning, management, arkitektur, teknik och strategi. Dessutom förser vi Sveriges fiber- och stadsnät med nödvändiga reservdelar och hårdvara.