fbpx

Robust fiber utbildning

Vilken utbildning behöver du?

Personcertifikat – två dagar

För dig som arbetar som projektör, projektledare, arbetsledare, byggledare, besiktningsman, materialleverantör, beställare av entreprenadtjänster eller konsult.

Jag vill anmäla mig för personcertifikat

Utbildningsbevis – en dag

För dig som arbetar som schaktentreprenör/maskinist, fiberblåsare, installatör, anläggningstekniker, inmätare eller allmänt söker mer kunskap inom området förläggning av fibernät.

Jag vill anmäla mig för utbildningsbevis
Utbildning Robust fiber

Varför utbilda sig inom Robust Fiber?

Bättre nät och stärkt konkurrenskraft

För dig som arbetar med fibernät blir en Robust Fiber-certifiering allt viktigare. Nätägarna ställer ofta krav på att de personer och företag som arbetar i deras nät har personcertifikat eller utbildningsbevis enligt Robust Fiber. Post- & Telestyrelsen ställer krav att nät som byggs med stödmedel byggs enligt Robust Fiber standard.

Robust Fiber är branschstandarden för förläggning av fiberinfrastruktur och syftar till att bygga nät med förmåga att motstå störningar och avbrott och minimera konsekvenserna om sådana ändå inträffar. Robust Fiber standarden minskar behovet av framtida underhåll och förenklar utbyggnad och utveckling av nät. Standarden anger minimikrav som alltid skall uppfyllas. Nätägare kan sedan i upphandlingar eller arbetsinstruktioner specificera på vilka punkter man ställer högre krav. Vinnergi erbjuder utbildningar inom

Vi erbjuder öppna kurser dit du kan anmäla sig som enskild, samt företagsinterna utbildningar för företag som vill utbilda flera medarbetare vid ett tillfälle. Det finns både utbildningar på plats och online-utbildningar.

 • Sveriges största utbildare inom Robust Fiber

Vinnergi har utbildat inom Robust Fiber sedan starten 2017 och är Sveriges största utbildare inom Personcertifikat Anläggning och Utbildningsbevis Anläggning. Vi är stolta över att vi utbildat över 50 procent av alla som utbildat sig inom Personcertifikat och över 40 procent av alla inom Utbildningsbevis.

Om utbildningar och slutprov i Robust Fiber

 • Utbildningarna i Robust Fiber genomförs kundspecifikt på plats hos kund eller ibland som öppen kurs i konferenslokal på vissa orter. Utbildningar genomförs också som online-utbildningar.
 • Antalet deltagare per utbildningsdag är för utbildningar ”på plats” högst 20 personer. För online-utbildningar gäller maximalt 10 personer.
 • Utbildningsmaterial finns i form av anvisningar på robustfiber.se och får användas under provet.
 • Utbildningen och utbildningsmaterialet är på svenska.
 • Vid utbildningstillfällena ingår prov för Utbildningsbevis eller Personcertifikat.
 • Kostnad till certifieringsorganet tillkommer och faktureras direkt mellan den sökandes arbetsgivare och certifieringsorganet efter godkänt prov.
Ronnie Johansson
Ronnie JohanssonUtbildare – Robust Fiber
Ronnie har flerårig erfarenhet av Robust Fiber och är Vinnergis kontaktperson för Robust Fiber utbildningar. Han representerar dessutom Vinnergi i Robust Fiber Utbildnings- och Teknikråd. Förutom att utbilda bidrar han till att det finns stabila och pålitliga fibernät genom att hjälpa fibernätsägare med projektering, dokumentation och driftsäkerhetsarbete.

Kontakta Ronnie om du vill veta mer om Robust Fiber

Intresseanmälan för företagsintern utbildning i Robust Fiber

Om ni är flera som behöver utbildas är en företagsintern utbildning inom Robust Fiber ofta ett mer ekonomiskt val. Är ni fem-sex personer eller fler så kontakta oss för en offert.

  Utbildningstyp:

  Referenser för Robust fiber utbildning

  Segment för Robust fiber utbildning

  • Vinnergi segment fibernätägare

   Fibernät

   Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora...

  Kontakta oss

  Hitta rätt kontor

  Ring växeln

  +46101024400

  Låt oss kontakta dig

  Kontakta mig om Robust fiber utbildning
  2022-08-11T16:45:51+02:009 december, 2021|

  Återkoppla på nya webbplatsen

  Återkoppla hemskt gärna allt från små stavfel till stora sakfel och dina personliga synpunkter.

   Till toppen