Välj en sida

Utbilda dig inom Robust Fiber

För dig som arbetar med fibernät blir en Robust Fiber-certifiering allt viktigare. Nätägarna ställer ofta krav på att de personer och företag som arbetar i deras nät har personcertifikat eller utbildningsbevis enligt Robust Fiber. Samtidigt ställer Post- & Telestyrelsen krav på att nät som byggs med stödmedel byggs enligt Robust Fiber standard.

Ronnie Johansson

Utbildare Robust Fiber

Bättre nät och stärkt konkurrenskraft

Vad innebär Robust fiber?

 1. Branschstandarden vid utbyggnad av fiberinfrastruktur.
 2. Betyder att man bygger nät som motstår störningar och avbrott, och minskar konsekvenserna.
 3. Minskar behovet av framtida underhåll och förenklar utbyggnad och utveckling av nät.

Hur funkar utbildningarna?

 • Vi erbjuder öppna kurser dit du kan anmäla dig enskilt, både online och i konferenslokal på vissa orter. Ta del av våra utbildningar här.
 • Om ni är 6 – 7 personer eller fler som behöver utbildas är en företagsintern utbildning inom Robust Fiber ofta ett bra val. Kontakta oss för en offert. Intresseanmäl ditt team för företagsintern utbildning här.
 • Antalet deltagare per utbildningsdag är för utbildningar ”på plats” högst 20 personer. För online-utbildningar gäller maximalt 10 personer.
 • Utbildningsmaterial finns i form av anvisningar hos Robust Fiber och får användas under provet.
 • Utbildningen och utbildningsmaterialet är på svenska.
 • Vid utbildningstillfällena ingår prov för Utbildningsbevis eller Personcertifikat.
 • Kostnad till certifieringsorganet tillkommer och faktureras direkt mellan den sökandes arbetsgivare och certifieringsorganet efter godkänt prov.

Sveriges största utbildare inom Robust Fiber

Vinnergi har utbildat inom Robust Fiber sedan starten 2017 och är Sveriges största utbildare inom Personcertifikat Anläggning och Utbildningsbevis Anläggning. Vi är stolta över att vi utbildat över 50 procent av alla som utbildat sig inom Personcertifikat och över 40 procent av alla inom Utbildningsbevis.

Vinnergi utbildningspartner för Robust fiber

Våra utbildningar

Personcertifikat – två dagar

För dig som arbetar som projektör, projektledare, arbetsledare, byggledare, besiktningsman, materialleverantör, beställare av entreprenadtjänster eller konsult.

Utbildningsbevis – en dag

För dig som arbetar som schaktentreprenör/maskinist, fiberblåsare, installatör, anläggningstekniker, inmätare eller allmänt söker mer kunskap inom området förläggning av fibernät.

Personcertifikat – säker anläggning

För dig som är involverad i analys, projektering och implementering av åtgärder i teleanläggningar med förhöjda säkerhetskrav och avancerade funktioner.

Robust Fiber för icke-tekniker

För dig som jobbar inom kundtjänst, marknad, sälj, ekonomi med mera och vill höja kunskapsnivån och få intern förståelse för Robust fiber.

Repetitionsutbildningar

För dig som behöver omcertifiera dig inom Robust Fiber, antingen för Personcertifikat eller för Utbildningsbevis.

Intresseanmälan för företagsintern utbildning i Robust Fiber

Om ni är flera som behöver utbildas är en företagsintern utbildning inom Robust Fiber ofta ett mer ekonomiskt val. Är ni 6-7 personer eller fler så kontakta oss för en offert.

  Utbildningstyp:

  Ronnie Johansson

  Utbildare Robust Fiber
  Ronnie har flerårig erfarenhet av Robust Fiber och är Vinnergis kontaktperson för Robust Fiber utbildningar. Han representerar dessutom Vinnergi i Robust Fiber Utbildnings- och Teknikråd. Förutom att utbilda bidrar han till att det finns stabila och pålitliga fibernät genom att hjälpa fibernätsägare med projektering, dokumentation och driftsäkerhetsarbete. Kontakta Ronnie om du vill veta mer om Robust Fiber.

  Om Incerts Robust Fiber-certifieringar

  Utfärdandet av personbevis sker genom certifieringsorganet Incert. Deltagarna ansöker själva om certifiering enligt anvisningar de får efter anmälan till utbildningen och avgifter för certifikat/utbildningsbevis faktureras direkt från Incert till deltagaren/deltagarens arbetsgivare.

  Aktuella priser:

  • Utbildningsbevis anläggning: 1200 kr exkl. moms
  • Personcertifikat anläggning: 4400 kr exkl. moms

  Personcertifikat/Utbildningsbevis är giltigt i 5 år från utfärdande. Efter att en giltighetsperiod passerat ska sökande göra en ny examination för att behålla personcertifikatet. Personcertifikatet är personligt och följer personen oavsett arbetsgivare.