Välj en sida
hallbarhet-vinnergi

Miljöpolicy

En av våra grundvärderingar är långsiktighet och det gäller inte bara oss som företag, utan också vår omvärld. På Vinnergi jobbar på vi flera sätt för att öka medvetenheten om vår miljöpåverkan och underlätta för medarbetare att minska den och ta med hållbarhetsperspektivet i alla delar av vår vardag.

Vi har tagit fram en miljöpolicy som vägleder oss i arbetet!