Välj en sida

Solkraft

Få hjälp med din solcellsparks-etablering. Vi är med från prospektering av mark, förstudie, avtal och tillståndshantering, projektledning och projektering – hela vägen tills solcellsparken är redo för installation och besiktning.

Martin Ansell-Schultz

Affärsutvecklare, Vinnergi

Så får du hjälp att etablera en solcellspark:

1. Prospektering av Solcellspark

Projektet inleds med att vi identifierar elnätsförutsättningar och markägare. Därefter kontaktar vi dem för att säkra mark- och arrendeavtal. Detta ger en solid grund för ditt projekt.

2. Förstudie för Solcellsparksetablering

Under förstudien hjälper vi dig skriva förfrågningar till elnätsbolaget, genomför en geoteknisk undersökning och beräknar elproduktionen med PV Case. Vi hanterar samråd, Naturvärdesinventering (NVI), och ansökningar för bygglov samt tillstånd från Länsstyrelsen och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Ditt beslut: Ready To Build (RTB)?

Nu är batteriparken “Ready To Build” (RTB) och det är dags för dig att ta beslut om ni vill avyttra siten eller själva gå vidare till projekterings-fasen.

l

3. Projektering av Solcellspark

Vi ansvarar för projekteringen av din solcellspark och uppdaterar ditt business case. Vårt team leder projekteringen, hanterar BAS-P elinstallation och designar både det interna elnätet och solcellsparken. Du får hjälp att genomföra upphandlingar och utvärdera anbud för att hålla kostnaderna under kontroll.

Ditt beslut: Financial Investment Decision (FID)

Nu är det dags för dig att säkra kapital och ta ett investeringsbeslut som avgör om solcellsparken ska etableras.

4. Projektledning för din Solcellspark

Här tar vi över projektledningen för installationen och ser till att allt beställs enligt upphandlingsdokumentationen. 

5. Säker och effektiv site management av Solcellsparken

Vi genomför kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att installationen av din solcellspark går smidigt och effektivt, med minimal påverkan på arbetsflödet.

6. Kontroll och besiktning efter installation av Solcellsparken

Efter installationen genomför vi driftkontroll och SAT. Vi driftsätter anläggningen och genomför en grundlig besiktning för att säkerställa att allt fungerar perfekt.

Ditt beslut: Commercial Operation Date (COD)

Nu är det dags för dig att ta ett beslut om när den kommersiella driften av solcellsparken ska starta.

7. Drift och Underhåll (DoU) av Solcellsparken

I den här fasen får du hjälp att övervaka drift samt risker som intrång och brand. Vi handlar även upp underhåll för elinstallation och markunderhåll.

Mer information inom: Solkraft

  • Alla
  • Tjänster
  • Segment
  • Nyheter
Avtal- och tillståndshantering Tjänst
Avtal- och tillståndshantering

Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från exempelvis fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelser av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter med kunskap inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till avtalen eller tillstånden som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.

Projektledning Tjänst
Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Projektutveckling energisite Tjänst
Projektutveckling energisite

För att möta de växande kraven på hållbara energilösningar behövs fler och större energianläggningar. Men vart ska de placeras? Med Vinnergi som partner i marknanskaffnings-processen hjälper våra projektörer dig att hitta, avtala och planera för de siter din energianläggning behöver (oavsett om det är batteripark, batterilager eller solcellsanläggningar). 

Batteripark Segment
Batteripark

Funderar du på att bygga batteripark? Smart! Med oss får du hjälp med teknisk expertis före, under och efter etableringen. Till exempel Site Acquisition, projektledning och markberedning.

Nu ska Vinnergi hjälpa företag med förnybar energi Nyhet
Nu ska Vinnergi hjälpa företag med förnybar energi

Som ett startskott för Vinnergis kunderbjudande inom energiomställning tecknar affärsutvecklare Martin Ansell-Schultz ramavtal med Ecokrafts affärsutvecklare Tony Roos. Många företag vill stärka sin hållbarhetsprofil och intresset för att installera solceller har aldrig varit hetare. Som ett startskott för vårt kunderbjudande inom energiomställning ska Vinnergi hjälpa solcellsinstallatören Ecokraft att expandera och möta den stora efterfrågan.   Att leverera på uppsatta miljöpolicys och proaktivt stärka sin hållbarhetsprofil …

Varför bygga batteripark? Här är de 3 viktigaste anledningarna Nyhet
Varför bygga batteripark? Här är de 3 viktigaste anledningarna

Bildtext: Konceptbild på batteripark (shutterstock.se) Varför bygga batteripark? Här är de 3 viktigaste anledningarna Du vet förstås att energin behöver bli fossilfri. Och att sol- och vindkraft är en del av lösningen. Men vad händer när det inte blåser eller solen inte skiner? Eller när förnybar energi ger väldigt volatil energiproduktion? Då behövs batteriparker. De …

Vinnergi ingår samarbete med energitjänsteleverantören Ingrid Capacity Nyhet
Vinnergi ingår samarbete med energitjänsteleverantören Ingrid Capacity

Bild: Rendering Ingrid CapacityIngrid Capacity planerar en stor utrullning av energilager i Sverige – en förutsättning för att lösa den ökande energianvändningen. Nu ingår de samarbete med Vinnergi för att få hjälp med upphandlingsstöd och projektledning. Framtidens samhällen kommer kräva mycket el. Samtidigt fortsätter satsningen på förnybara energislag för att elnätet inte ska vara beroende …

Martin Ansell-Schultz: En kraft för Vinnergis energiomställning Nyhet
Martin Ansell-Schultz: En kraft för Vinnergis energiomställning

Martin Ansell-Schultz påbörjade sin tjänst som Affärsutvecklare på Vinnergi i början av februari 2022, och kommer närmast från Tekniska Verken i Linköping.I den nya rollen som affärsutvecklare inom förnyelsebara energisystem kommer Martin Ansell-Schultz bidra med spets och nätverk för att tydliggöra Vinnergis kunderbjudanden inom energiomställning. Vad ska du göra i din nya roll på Vinnergi?Det …