Välj en sida

Site Acquisition (SA)

Sänk ledtiderna och öka redundansen med Vinnergi som partner vid Site Acquisition. Digitaliseringen av samhället kräver allt högre kapacitet på det mobila bredbandet. Vi ser till att hitta, avtala och planera för de siter du som operatör behöver för att utveckla nätet. Inom telekombranschen kallas området för Site Acquisition (SA). Med oss som partner för SA sänker ni ledtiderna och ökar redundansen. Vinnergi är marknadsledande inom SA, med konsulter som har lång erfarenhet inom området.

Niklas Holmek

Vd Vinnergi Civil Works
+46 70 578 5544

Specialister på Site Acquisition

På Vinnergi är vi specialister inom SA. Idag stöttar vi Sveriges största operatörer med utbyggnad, modernisering och kapacitetsutökning av mobilnäten. Vi har varit med och rullat ut både 3G och 4G och Vinnergi är den marknadsledande teknikkonsulten inom Site Acquisition. Vi är exempelvis med och driftsätter nya 5G-siter och integrerar dem i de befintliga näten.

Site Acquisition – från sökning till byggfärdig site

Site Acquisition är ett helhetsarbete i flera steg, från sökning till byggfärdig site. Med sökområde från operatörens radioplanerare kartlägger Vinnergi nya och befintliga siter, såsom Roof Top, Green Field och inplaceringar.

Hantering av avtal och all myndighetskontakt

Våra SA-experter undersöker vad som är tekniskt genomförbart samt hanterar all nödvändig myndighetskontakt med till exempel kommuner, Luftfartsverket och länsstyrelsen. Vinnergi hanterar bygglov och förhandlar alla avtal med berörda fastighets- och markägare. När grundarbetet är färdigt tar Vinnergi fram ett gediget underlag som ex. SSR eller TSSR som anlitad entreprenör kan utgå ifrån vid entreprenaden.

Rustade inför 5G roll out

Vinnergis SA-team står starkt rustade inför den stora 5G-utrullningen som samtliga operatörer arbetar med. Med oss som partner i utrullningen får ni som operatör tillgång till konsulter med specialistkompetens inom era arbetssätt och ökad redundans.