Välj en sida

Nätinformationssystem

En väl fungerande infrastruktur är både viktigt för samhället och individen. Fortsatt utbyggnad och förstärkningar av näten, växande krav på driftsäkerhet och kapacitet ställer höga krav på nätägarna.

Aina Kosevic

Affärsutvecklare NIS Elnät
+46729081588

Tobias Stranninge

Affärsansvarig Dokumentation & NIS Fibernät
+46722239038

Här spelar nätinformationssystemen (NIS) en central och kritisk roll. En dokumentation som faktiskt speglar verkligheten kan vara direkt avgörande, liksom att användare och personal erbjuds bästa möjliga verktyg och stöd i sitt arbete. Vinnergi är inte bara experter på NIS, utan kan också din verksamhet som nätägare. Våra tekniska dokumentatörer och NIS-experter hjälper dig att förstärka det fysiska och digitala nätet, effektivisera nätets drift och förvaltning samt förbättra verksamhetens leveranser till kunder och entreprenörer

Vi hjälper dig att öka kvaliteten på nätinformationen

Stärker användningen och nyttan med programvaran genom nya funktioner och verktyg

Utbildar och stärker kompetens hos personal och användare genom att trimma processer och arbetsrutiner

Systemkompetens

På Vinnergi har vi kompetens och expertis inom en rad nätinformationssystem. Här nämner vi några av dem

dpSpatial

dpCom

dpPower

Netbas

TCN

Trimble NIS

Smallworld

CESAR2

Cadra/Babs

AutoCAD, Microstation

QGIS

Ordning och reda på nätinformationen

Vinnergis NIS-konsulter har bred mångårig erfarenhet av fibernätsbranschen och utför dokumentationsinsatser för stadsnät och privata nätägare i hela Sverige.

Dokumentation

Projekterar, förbättrar och underhåller er nätinformation – löpande i förvaltningen och/eller med helhetsansvar i projekt inom utbyggnad, omläggning och eftersanslutning.

Handlingsplaner och rutiner

Tar fram handlingsplaner, metodförslag och rekommendationer för att lyfta kvaliteten på den samlade nätdokumentationen. Utvecklar styrdokument och rutiner för att säkerställa bästa möjliga kvalitet på det dokumenterade nätet.

Optimera verktygen och jobba smartare

På Vinnergi har vi samlad NIS-expertis och tekniskt kunnande kopplat med mycket god förståelse av din verksamhet.

Införande av NIS och moduler

Vinnergis NIS-konsulter ger teknisk experthjälp vid införande av NIS-moduler och tillägg som stöder arbete med PTS driftsäkerhetsföreskrifter, ärendehantering, besiktningar.

Systemanpassningar och konfigurationer

Våra systemexperter tar fram smarta nätrapporter, skräddarsydda kartlösningar och applikationer för säljpersonal, drift och underhåll, Ledningskollen, nätplanererare, m.m. Vi utför också bearbetning, förädling och importer av data från externa källor, exempelvis fastighets- och adressdata, uttagsförteckningar från OSS/BBS, m.m.

Systemintegrationer

Tillsammans kan vi utvecklar vi integrationer mellan era olika system Maintrac Flow, dpCom och CRM.

Implementeringspartner för dpPower och dpCom

Vinnergi är Digpros implementeringspartner för dpPower och dpCom i Sverige.

Kontaktperson:

Tobias Stranninge
tobias.stranninge@vinnergi.se
+46 72 223 9038

Mer information inom:

  • Alla
  • Segment
  • Referenser
Fibernät Segment
Fibernät

Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora fibernätägare. Vi är med under hela processen, från utrullning till effektiv drift av fibernätet. Förutom det tekniska och praktiska hjälper vi er även med affärsutveckling, drift, säkerhetsfrågor och olika strategiarbeten. Våra experter kan ta olika roller i era projekt och vi kan även hjälpa till med nätplanering, upphandling, nätdokumentation och migrering.

Lokalnät Segment
Lokalnät

Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vinnergi är heltäckande elkonsulter inom lokalnät – oavsett om det är i storstaden, skärgården eller på landsbygden hanterar vi allt inom sjökabel, luftledning, jordkabel och stationer. Vi dimensionerar, designar, ljusberäknar och inmäter även vägbelysning. Vi bygger helt enkelt smarta och säkra elnät, isolerar och kablifierar befintliga ledningar och deltar i projekt för att skapa framtidens kraftsystem.

Regionnät Segment
Regionnät

Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar både regionnätsledningar och regionnätsstationer. Våra kontrollanläggningsingenjörer provar ställverk och reläskydd. Vi har beredare och projektörer som erbjuder förstudier och stöttar med förfrågningsunderlag och upphandling inför projekten, medan våra konstruktörer designar ställverk och luftledning.

Stamnät Segment
Stamnät

Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har förutsättningarna förändrats. Den gröna omställningen, nya tekniker, ändrade användningsmönster och regelverk ställer högre krav på systemet sett till kapacitet, drift och säkerhet. Vinnergis kraftkonsulter hjälper till med förstudier, projektering, projektledning, besiktning och konstruktion. Våra ingenjörer designar hållbara innovationer för det smarta elnätet.

Införande av dpCom Sundbybergs Stadsnät Referens
Införande av dpCom Sundbybergs Stadsnät

Vinnergi projektledde införandet av dpCom som centralt NIS hos stadsnätet.Informationen är kvalitetssäkrad och ger alla användare en gemensam och aktuell bild av nätet. Ett fortsatt nära samarbete med Vinnergi har också bidragit till en verksamhetsutveckling med förbättrat stöd i processerna, vilket möjliggjort tidsbesparingar, säkrare leveranser och en ökad nätkvalitet – både fysiskt och digitalt.