Nätinformationssystem

En väl fungerande infrastruktur är både viktigt för samhället och individen. Fortsatt utbyggnad och förstärkningar av näten, växande krav på driftsäkerhet och kapacitet ställer höga krav på nätägarna.

Aina Kosevic

Affärsutvecklare NIS Elnät
+46729081588

Tobias Stranninge

Affärsansvarig Dokumentation & NIS Fibernät
+46722239038

Här spelar nätinformationssystemen (NIS) en central och kritisk roll. En dokumentation som faktiskt speglar verkligheten kan vara direkt avgörande, liksom att användare och personal erbjuds bästa möjliga verktyg och stöd i sitt arbete. Vinnergi är inte bara experter på NIS, utan kan också din verksamhet som nätägare. Våra tekniska dokumentatörer och NIS-experter hjälper dig att förstärka det fysiska och digitala nätet, effektivisera nätets drift och förvaltning samt förbättra verksamhetens leveranser till kunder och entreprenörer

Vi hjälper dig att öka kvaliteten på nätinformationen

Stärker användningen och nyttan med programvaran genom nya funktioner och verktyg

Utbildar och stärker kompetens hos personal och användare genom att trimma processer och arbetsrutiner

Systemkompetens

På Vinnergi har vi kompetens och expertis inom en rad nätinformationssystem. Här nämner vi några av dem

dpSpatial

dpCom

dpPower

Netbas

TCN

Trimble NIS

Smallworld

CESAR2

Cadra/Babs

AutoCAD, Microstation

QGIS

Ordning och reda på nätinformationen

Vinnergis NIS-konsulter har bred mångårig erfarenhet av fibernätsbranschen och utför dokumentationsinsatser för stadsnät och privata nätägare i hela Sverige.

Dokumentation

Projekterar, förbättrar och underhåller er nätinformation – löpande i förvaltningen och/eller med helhetsansvar i projekt inom utbyggnad, omläggning och eftersanslutning.

Handlingsplaner och rutiner

Tar fram handlingsplaner, metodförslag och rekommendationer för att lyfta kvaliteten på den samlade nätdokumentationen. Utvecklar styrdokument och rutiner för att säkerställa bästa möjliga kvalitet på det dokumenterade nätet.

Optimera verktygen och jobba smartare

På Vinnergi har vi samlad NIS-expertis och tekniskt kunnande kopplat med mycket god förståelse av din verksamhet.

Införande av NIS och moduler

Vinnergis NIS-konsulter ger teknisk experthjälp vid införande av NIS-moduler och tillägg som stöder arbete med PTS driftsäkerhetsföreskrifter, ärendehantering, besiktningar.

Systemanpassningar och konfigurationer

Våra systemexperter tar fram smarta nätrapporter, skräddarsydda kartlösningar och applikationer för säljpersonal, drift och underhåll, Ledningskollen, nätplanererare, m.m. Vi utför också bearbetning, förädling och importer av data från externa källor, exempelvis fastighets- och adressdata, uttagsförteckningar från OSS/BBS, m.m.

Systemintegrationer

Tillsammans kan vi utvecklar vi integrationer mellan era olika system Maintrac Flow, dpCom och CRM.

Implementeringspartner för dpPower och dpCom

Vinnergi är Digpros implementeringspartner för dpPower och dpCom i Sverige.

Kontaktperson:

Tobias Stranninge
tobias.stranninge@vinnergi.se
+46 72 223 9038