Öppna upp ditt stadsnät för tjänsteleverantörer, installatörer och slutkunder

Med plattformen Access blir det möjligt för tjänsteleverantörerna att själva och helt utan handpåläggning erbjuda sina tjänster direkt i stadsnätet, felsöka befintliga tjänster utan att stadsnäten involveras och ha en sömlöst integrerad ärendehantering med stadsnätet.

Moduler som ingår i Access

Installationsportal

En portal där installatörer kan verifiera slutkundens anslutning till stadsnätet.

 • Kvalitetssäkring
 • Spårbarhet
 • Statistik

Nättjänstportal

En portal där slutkund kan beställa nättjänst från stadsnätet.

 • Självbetjäning
 • Ordrar läggs till stadsnätet
 • Tjänsteaktivering​en är tvingande

Beställningsportal

En portal för slutkunderna att beställa direkt av tjänsteleverantörer (TL) i stadsnätet.

 • Självbetjäning
 • Ordrar läggs direkt hos TL
 • Bättre möjligheter för marknadsföring av TL
 • Minimal administration
 • TL beställer tjänst via ON-API

ON-API

Ett API och webbapplikation för hantering av  tjänster, felsökning och ärendehantering för tjänsteleverantörer i stadsnätet.

 • Branschstandard
 • GDPR säkert
 • Minimera administration

Låt oss kontakta dig om Access