Välj en sida

Access

Öppna upp ditt stadsnät för tjänsteleverantörer, installatörer och slutkunder

Med plattformen Access blir det möjligt för tjänsteleverantörerna att själva och helt utan handpåläggning erbjuda sina tjänster direkt i stadsnätet, felsöka befintliga tjänster utan att stadsnäten involveras och ha en sömlöst integrerad ärendehantering med stadsnätet.

Moduler som ingår i Access

Installationsportal

En portal där installatörer kan verifiera slutkundens anslutning till stadsnätet.

 • Kvalitetssäkring
 • Spårbarhet
 • Statistik

Nättjänstportal

En portal där slutkund kan beställa nättjänst från stadsnätet.

 • Självbetjäning
 • Ordrar läggs till stadsnätet
 • Tjänsteaktiveringen är tvingande

Beställningsportal

En portal för slutkunderna att beställa direkt av tjänsteleverantörer (TL) i stadsnätet.

 • Självbetjäning
 • Ordrar läggs direkt hos TL
 • Bättre möjligheter för marknadsföring av TL
 • Minimal administration
 • TL beställer tjänst via ON-API

ON-API

Ett API och webbapplikation för hantering av  tjänster, felsökning och ärendehantering för tjänsteleverantörer i stadsnätet.

 • Branschstandard
 • GDPR säkert
 • Minimera administration

Låt oss kontakta dig om Access