Välj en sida

Robust Fiber för icke-tekniker

Höj kunskapsnivån och få intern förståelse inom företaget genom att delta på vår allmänna genomgång i Robust Fiber. Vad innebär Robust Fiber och vilka krav ställer det på ert företag? Dessa kunskaper är bra för att förstå varför saker måste göras på ett visst sätt, samt inför diskussioner med kunder eller affärskontakter.

Obs! Utbildningen är utan prov och certifiering.

Ronnie Johansson

Utbildare Robust Fiber

Utbildningsinnehåll Robust Fiber före icke-tekniker:

 • Allmänt om Robust Fiber
 • Fiberanläggningsprojekt
 • Nät
 • Miljö och arbetsmiljö
 • Förläggningsmetoder
 • Site och nod
 • Dokumentation
 • Besiktning
 • Ledningskollen

Vem passar utbildningen för?

Vår lärarledda onlineutbildning är lämplig för dig som som jobbar inom kundtjänst, marknad, sälj, ekonomi med mera. Är ni 6–7 personer eller fler som behöver utbildas så begär in en offert på en företagsintern utbildning.

Tidsåtgång: 4 timmar
Pris: 2950 kr

Vinnergi utbildningspartner för Robust fiber

Anmäl dig till Robust fiber för icke-tekniker

  Faktureringsadress

  Ev. fakturamärkning (Enligt önskemål från din chef eller ekonomiavdelning)

  JaNej


  Ja, påminn mig.Nej tack.

  Vi som utbildar

  Ronnie Johansson

  Utbildare Robust Fiber
  Ronnie har flerårig erfarenhet av Robust Fiber och är Vinnergis kontaktperson för Robust Fiber utbildningar. Han representerar dessutom Vinnergi i Robust Fiber Utbildnings- och Teknikråd. Förutom att utbilda bidrar han till att det finns stabila och pålitliga fibernät genom att hjälpa fibernätsägare med projektering, dokumentation och driftsäkerhetsarbete. Kontakta Ronnie om du vill veta mer om Robust Fiber.

  Mikael Isaksson

  Utbildare Robust Fiber
  Mikael Isaksson är en erfaren lärare inom telekom med en bakgrund som radio- och TV-reparatör. Han har avancerad kunskap från telekommunikation och har arbetat som platschef inom entreprenadsektorn.

  Urban Sverrehed

  Utbildare Robust Fiber
  Urban har bred erfarenhet från arbete med radionät och har tjänstgjort hos de fyra stora operatörerna. Han har varit teamchef i Stockholm och har en gedigen bakgrund inom nätverkssäkerhet och utbildning.