fbpx
Hem2020-11-04T16:40:07+02:00

Vinnergi är den nya generationen teknikkonsulter som gör vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbar samhällsinfrastruktur inom kommunikation, elkraft och fastighetsteknik. Vi är en trygg partner som kan, förstår och älskar hur teknik och digitaliseringen kan att öka affären.

Vinnergis erbjudande

Med lokal närvaro på 23 orter i Sverige kombinerar vi tre affärsområden i lönsamma helhetskoncept helt integrerade med kundernas behov. Vi kallar dem Communicate, Power och Living.

För oss på Vinnergi handlar framtidens smarta samhällen inte om tekniken i sig, utan hur energisnåla lösningar, smartare kommunikation och effektivare infrastruktur kan göra livet bättre för oss människor. Vi älskar att utmana och inspirera till nya idéer, integrera dagens lösningar med nya innovativa för att göra samhällen smartare. Vi har bred kunskap kring hur digitaliseringen kan komma alla till nytta. Vi utformar skolor för att förbättra elevers studieresultat för vi vet hur optimerade fastigheter och inomhusmiljöer kan göra livet sundare. Vi anpassar elnätet för ökad elanvändning och hjälper till att ställa om till förnybara energikällor. Vi kopplar samman människor med varandra och möjliggör digitala tjänster, i staden och på landsbygden så att ingen hamnar i digitalt utanförskap.

Enkelt uttryckt kan man säga att vi jobbar med hållbar samhällsinfrastruktur där vi gör människan till vinnare genom att se till att tekniken används på rätt sätt. När samhället ständigt förändras vill vi ge kunderna energin att vinna genom en hållbar affärsutveckling som gör världen lite bättre.

We make your future smart

COMMUNICATE

Affärsområde Communicate – data, fiber och telekom

Inom affärsområdet Communicate hjälper vi till att säkra, anpassa och optimera kommunikationsnäten för att öka affärerna. Vi utvecklar funktionella och kostnadseffektiva affärslösningar inom fiberinfrastruktur, mobila och fasta nät, IOT, passiv och aktiv infrastruktur, säkerhet samt IT, AI och ML.

Våra kunder är operatörer, nätägare, myndigheter, systemleverantörer och aktörer inom fastighet. Vi har gedigen kompetens på alla generationer radio och jobbar med de flesta mobiloperatörerna.

Vi erbjuder konsulttjänster som exempelvis teknisk expertis, förstudier, nätplanering, nätdesign, driftsansvar, dokumentation, upphandling, skräddarsydda projektteam, utveckling, implementering, utbildning och affärsinnovation.

Vi erbjuder konsultation i projektets alla faser; från förstudie, projektering och planering till dokumentation och besiktning. Vi fungerar som resurser i allt från små lokala till stora nationella projekt. Vi kan driva hela eller delar av projekten och kan även komma med lösningar där vi åtar oss hela eller delar av en funktion inom er verksamhet.

POWER

Affärsområde Communicate – data, fiber och telekom

Inom affärsområdet Power är vi elkonsulter som täcker alla spänningsområden. Från stamnät till region- och lokalnät. Vi säkrar, anpassar och optimerar elnätet för ökad elanvändning och ställer om till förnybara energikällor för att utveckla affärerna. Det smarta samhället kräver pålitlig kapacitet i elnäten. Och hos din samarbetspartner.

Vi utför olika uppdrag som sträcker sig från tidiga förstudier, utredningar, projekteringar, beredningar, koncessioner och miljökonsekvensbeskrivningar till upphandlingar och dokumentation.

Driftsäkerhet och optimerad drift är centralt för vårt arbete inom energisektorn. Det kan till exempel handla om att bygga rätt vid nyanläggning, föryngring av befintliga nät och att sätta rätt organisation och processer för att arbeta effektivt och kvalitetssäkrat. Genom att bygga med modern och rätt teknik och samtidigt ta vara på erfarenheterna från tidigare projekt kan man nyanlägga med kontroll. Det är det vi gör. Med vår djupa branscherfarenhet, ständiga vidareutbildning och breda tjänsteutbud kan vi hjälpa er att bygga om och bygga nytt med kontroll och ökad driftsäkerhet som resultat.

Vi är även innovativa och rådgivande för utveckling av tekniska lösningar som stödjer förnyelsebar energiproduktion samt energilagring inom tex sol-, vind- och vattenkraft.

LIVING

Affärsområde Communicate – data, fiber och telekom

Inom affärsområdet Living löser våra el- och teleingenjörer utmaningar i verksamheter inom fastighet och industri. Vi hjälper er att optimera era fastigheter med smarta vägval för att skapa långsiktiga, ekonomiska och hållbara värden. Vi är en trygg partner som kan, förstår och älskar teknik och hur digitaliseringen kan öka värdet av era investeringar.

Vår mångåriga erfarenhet från beställar-, entreprenörs-, och konsultled gör att vi kan bygga smarta enkla system i komplexa miljöer med höga krav på driftsäkerhet och funktionalitet. Vi erbjuder konsulttjänster i alla projektets faser från förstudie, projektering till kontroll och besiktning. Våra el-och teleingenjörer är professionella rådgivare som varje dag hjälper våra kunder att göra smarta val i sina projekt.

Vi utför all form av utredning och projektering inom el-,  tele-, säkerhets- och hissanläggningar. Vi utför även entreprenad och revisionsbesiktning av alla typer av elanläggningar.

Vinnergis team av el- och teleingenjörer, belysningsspecialister, BIM-3D samordnare och samt certifierade ingenjörer inom brandlarm, inbrottslarm och CCTV levererar handlingar av högsta kvalité enligt överenskommen leveranstid och kostnad – alltid med ambitionen att överträffa våra kunders förväntningar.

Notiser

Ramavtal med Kungsbacka kommun

Ramavtal med Kungsbacka kommun Vinnergi har tecknat ett nytt ramavtal med Kungsbacka kommun. Avtalet är fyraårigt och gäller från 2020-11-01. – Kungsbacka kommun är en helt ny kund för oss inom fastighetsteknik på Vinnergi vilket är spännande. Vi kommer från och med 1 november i år och de närmaste

Ramavtal med Jönköpings kommun

Ramavtal med Jönköpings kommun Vinnergi har återigen tecknat ramavtal med Jönköpings kommun. Avtalet gäller från 2020-12-01 och fyra år framåt. – Vi är oerhört glada och stolta över att ha fortsatt förtroende från Jönköpings kommun som förvaltar och bygger fastigheter inom skola, omsorg, vård och bostäder i kommunen.

Ramavtal med Värnamo kommun

Ramavtal med Värnamo kommun för konsulttjänster inom el Vinnergi AB har tecknat ramavtal med Värnamo kommun för konsulttjänster inom el. Avtalet sträcker sig över 4 år med start 2020-09-01. – Vi är stolta över att ha tecknat ett ramavtal med Värnamo kommun för konsulttjänster inom el där vi bl.a. kan

Ramavtal med Bostads AB Mimer

Vinnergi har tecknat ramavtal med Bostads AB Mimer om tekniska konsulter inom elprojektering. Avtalet skrevs under den 3 september 2020 och gäller för 2 år sedan på 1+1 optionsår.. – Vi är oerhört glada över att ha fått förtroendet av Bostads AB Mimer som är Västerås största hyresvärd. Vi kommer

Till toppen