fbpx
Hem2021-06-21T09:40:58+02:00

Vinnergi är den nya generationen teknikkonsulter som gör vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbar samhällsinfrastruktur inom telekom, fiber, IT, elkraft och fastighetsteknik. Vi är en trygg partner som kan, förstår och älskar hur teknik och digitaliseringen kan att öka affären. Med lokal närvaro på 24 orter i Sverige kombinerar vi fyra affärsområden i lönsamma helhetskoncept helt integrerade med kundernas behov. Vi kallar dem Communicate, Power, Living och Rail.

För oss på Vinnergi handlar framtidens smarta samhällen inte om tekniken i sig, utan hur energisnåla lösningar, smartare kommunikation och effektivare infrastruktur kan göra livet bättre för oss människor. Vi älskar att utmana och inspirera till nya idéer, integrera dagens lösningar med nya innovativa för att göra samhällen smartare. Våra konsulter har bred kunskap kring hur digitaliseringen kan komma alla till nytta. Exemplevis utformar våra el- och teleingenjörer skolor för att förbättra elevers studieresultat för vi vet hur optimerade fastigheter och inomhusmiljöer kan göra livet sundare. Våra kraftkonsulter anpassar elnätet för ökad elanvändning och hjälper till att ställa om till förnybara energikällor. Våra telekom- och fiberkonsulter kopplar samman människor med varandra och möjliggör digitala tjänster, i staden och på landsbygden så att ingen hamnar i digitalt utanförskap.

Enkelt uttryckt kan man säga att vi jobbar med hållbar samhällsinfrastruktur där vi gör människan till vinnare genom att se till att tekniken används på rätt sätt. När samhället ständigt förändras vill vi ge kunderna energin att vinna genom en hållbar affärsutveckling som gör världen lite bättre.

Våra kontor

Kontakt

Nyheter och notiser

  • Vinnergi tecknar ramavtal med Kalmar kommun

Vinnergi tecknar ramavtal med Kalmar kommun

Vinnergi AB har tecknat ett ramavtal med Kalmar kommun avseende konsultuppdrag el kontrollant. Avtalet gäller med start 2021-06-01 och är initialt på ett år med möjlighet för Kalmar kommun att förlänga med två år.

  • medarbetarporträtt Michel Moya

Intervju med projektören Michel Moya

Under sina 2,5 år på Vinnergi har projektören Michel Moya gjort en mycket spännande karriärsresa. Idag arbetar han inom de två affärsområdena Communicate och Living. Lär känna Michel och ta del av hans syn

COMMUNICATE

Affärsområde Communicate – data, fiber och telekom

Inom affärsområdet Communicate hjälper vi till att säkra, anpassa och optimera kommunikationsnäten för att öka affärerna. Exempelvis utvecklar vi funktionella och kostnadseffektiva affärslösningar inom fiberinfrastruktur, mobila och fasta nät, IOT, passiv och aktiv infrastruktur, säkerhet samt IT, AI och ML.

Våra kunder är operatörer, nätägare, myndigheter, systemleverantörer och aktörer inom fastighet. Våra telekomkonsulter har gedigen kompetens på alla generationer radio och jobbar med de flesta mobiloperatörerna.

Vi erbjuder konsulttjänster som exempelvis teknisk expertis, förstudier, nätplanering, nätdesign, driftsansvar, dokumentation, upphandling, skräddarsydda projektteam, utveckling, implementering, utbildning och affärsinnovation.

Vinnergi erbjuder konsultation i projektets alla faser; från förstudie, projektering och planering till dokumentation och besiktning. Våra konsulter fungerar som resurser i allt från små lokala till stora nationella projekt. Vi kan driva hela eller delar av projekten och kan även komma med lösningar där vi åtar oss hela eller delar av en funktion inom er verksamhet.

POWER

Affärsområde Communicate – data, fiber och telekom

Inom affärsområdet Power är vi elkonsulter som täcker alla spänningsområden. Från stamnät till region- och lokalnät. Vi säkrar, anpassar och optimerar elnätet för ökad elanvändning och ställer om till förnybara energikällor för att utveckla affärerna. Det smarta samhället kräver pålitlig kapacitet i elnäten. Och hos din samarbetspartner.

Vi utför olika uppdrag som sträcker sig från tidiga förstudier, utredningar, projekteringar, beredningar, koncessioner och miljökonsekvensbeskrivningar till upphandlingar och dokumentation.

Driftsäkerhet och optimerad drift är centralt för vårt arbete inom energisektorn. Exempelvis handlar det om att bygga rätt vid nyanläggning, att föryngra befintliga nät och att sätta rätt organisation och processer för att arbeta effektivt och kvalitetssäkrat. Genom att bygga med modern och rätt teknik och samtidigt ta vara på erfarenheterna från tidigare projekt kan man nyanlägga med kontroll. Det är det vi gör. Med vår djupa branscherfarenhet, ständiga vidareutbildning och breda tjänsteutbud kan vi hjälpa er att bygga om och bygga nytt med kontroll och ökad driftsäkerhet som resultat.

Avslutningsvis är vi även innovativa och rådgivande vid utveckling av tekniska lösningar som stödjer förnyelsebar energiproduktion samt energilagring inom t.ex sol-, vind- och vattenkraft.

LIVING

Affärsområde Communicate – data, fiber och telekom

Inom affärsområdet Living löser våra el- och teleingenjörer utmaningar i verksamheter inom fastighet och industri. Vi hjälper er att optimera era fastigheter med smarta vägval för att skapa långsiktiga, ekonomiska och hållbara värden. Vi är en trygg partner som kan, förstår och älskar teknik och hur digitaliseringen kan öka värdet av era investeringar.

Vår mångåriga erfarenhet från beställar-, entreprenörs-, och konsultled gör att vi kan bygga smarta enkla system i komplexa miljöer med höga krav på driftsäkerhet och funktionalitet. Exempelvis erbjuder vi konsulttjänster i alla projektets faser från förstudie, projektering till kontroll och besiktning. Våra el-och teleingenjörer är professionella rådgivare som varje dag hjälper våra kunder att göra smarta val i sina projekt.

Vi utför all form av utredning och projektering inom el-,  tele-, säkerhets- och hissanläggningar. Dessutom utför vi även entreprenad och revisionsbesiktning av alla typer av elanläggningar.

Vinnergis team av el- och teleingenjörer, belysningsspecialister, BIM-3D samordnare och samt certifierade ingenjörer inom brandlarm, inbrottslarm och CCTV levererar handlingar av högsta kvalité enligt överenskommen leveranstid och kostnad – alltid med ambitionen att överträffa våra kunders förväntningar.

Vinnergi podcast

Där poddar finns 🎧 iPhone | Android | Spotify

Notiser

Vinnergi tecknar ramavtal med Kalmar kommun

Vinnergi AB har tecknat ett ramavtal med Kalmar kommun avseende konsultuppdrag el kontrollant. Avtalet gäller med start 2021-06-01 och är initialt på ett år med möjlighet för Kalmar kommun att förlänga med två år. – Vi är stolta över att ha tecknat ett ramavtal med Kalmar kommun för konsulttjänster

Vinnergi tecknar ramavtal med Eslövs kommun

Vinnergi AB har tecknat ett ramavtal med Eslövs kommun  som omfattar besiktningstjänster inom entreprenadbesiktning el och elrevisionsbesiktningar. Avtalet gäller med start 2021-05-04 och är initialt på två år med möjlighet för Eslövs Kommun att förlänga med 1+1 år. – Vi är glada att få möjligheten att leverera våra tjänster till

Vinnergi tecknar ramavtal med Region Östergötland

Vinnergi AB har tecknat ramavtal med Region Östergötland för elrevisionsbesiktningar. Avtalet sträcker sig över 4 år med start 2021-05-15. – Ramavtalet med Region Östergötland är ett kvitto på vår framgångsrika satsning med etableringen av affärsområdet Living i Linköping, berättar Joakim Tedensjö teamchef på Vinnergi. För mer information, kontakta gärna

Till toppen