Vi tar dig hit!

På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag.

På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag.
Vi tar dig hit!

Välj ett område du är intresserad av

SMART SOCIETY

Uppkopplat. Säkert. Hållbart. Vi skapar det smarta samhället idag.

ENERGY

Vi hjälper dig att ställa om framtidens hållbara energiförsörjning.

REAL ESTATE

Vi skapar utrymme för människan i det smarta samhället.

INDUSTRY

Vi digitaliserar industrin för morgondagens hållbara produktion.

Så här hjälper vi dig med framtidens lösningar

RESURS

Vi erbjuder extra resurser för att ni ska kunna utnyttja er personals kompetens till rätt saker. 

Detta minskar konsekvenserna av ett ojämnt arbetsflöde, och kan vid behov skalas upp eller ner snabbt.

PROJEKT

Vi driver hela eller delar av ert projekt, oavsett om det är ett litet lokalt eller stort nationellt.

Vi kan driva långa och komplicerade projekt och har specialistkompetens med lång erfarenhet och god renommé.

FUNKTION

Vi åtar oss hela eller delar av en funktion inom din verksamhet så du kan fokusera på kärnverksamheten.

Detta minskar konsekvenserna av ett ojämnt arbetsflöde, och kan vid behov skalas upp eller ner snabbt.

Nya projekt

Nyheter

  • Daniel Norrström Vinnergi

Vinnergi tävlar i friskvård för välgörenhet

Från höger: Daniel Norrström, Kenneth Ljung, Charbel Tunc, Nijat Aliyev Teknikpartnern Vinnergi resonerar annorlunda kring friskvård genom att kombinera det med tävling och välgörenhet. Vinnergi Move är bolagets rörelseinsats för välgörenhet där rekordmånga 235

  • Fredrik Larsson och Jimmy Lenander framför Vinnergikontoret i Malmö

Vinnergi tecknar historiskt ramavtal med Malmö stad

Teknikpartnern Vinnergi tecknar ramavtal med Malmö stad. Avtalet gäller el- och teletekniska konsulttjänster för Stadsfastigheters samlade fastighetsbestånd som i dagsläget uppgår till 1,8 miljoner kvadratmeter. Ett bestånd som väntas växa kraftigt de kommande åren.