fbpx
Loading...
Hem
Hem2020-03-23T12:58:12+02:00

Vinnergi – We make your future smart

Vinnergi är den nya generationen teknikkonsulter som kopplar upp, kopplar in och kopplar på vardagen och gör det smartare. Vi jobbar med omtänksam samhällsinfrastruktur inom kommunikation, energi och fastighet. Vi är en trygg teknikpartner som kan, förstår och älskar teknik och vad digitaliseringen kan göra för människor.

Vi befinner oss mitt i en av tidernas största omställning och teknikskifte. Samhället digitaliseras och omformas. Teknik och uppkopplade system ska integreras och gamla arbetssätt och metoder ska förnyas och effektiviseras. Mitt i all förändring finns det absolut viktigaste att förhålla oss till – människorna.

Våra konsulter kan vara resurser i allt från små lokala till stora nationella projekt inom kommunikation, energi eller fastighet. Vi kan driva hela eller delar av projekten och kan även komma med lösningar där vi åtar oss hela eller delar av en funktion inom er verksamhet.

För oss på Vinnergi handlar framtidens smarta samhällen inte om tekniken i sig, utan hur energisnåla lösningar, smartare kommunikation och effektivare infrastruktur kan göra livet bättre för oss människor. Vi älskar att utmana och inspirera till nya idéer, integrera dagens lösningar med nya innovativa för att göra samhällen smartare. Vi har bred kunskap kring hur digitaliseringen kan komma alla till nytta. Vi utformar skolor för att förbättra elevers studieresultat för vi vet hur optimerade fastigheter och inomhusmiljöer kan göra livet sundare. Vi anpassar elnätet för ökad elanvändning och hjälper till att ställa om till förnybara energikällor. Vi kopplar samman människor med varandra och möjliggör digitala tjänster, i staden och på landsbygden så att ingen hamnar i digitalt utanförskap. Enkelt uttryckt kan man säga att vi jobbar med omtänksam samhällsinfrastruktur där vi gör människan till vinnare genom att se till att tekniken används på rätt sätt.

We make your future smart.

Vinnergis erbjudande

Vi fungerar som en långsiktig partner med lokal närvaro och kombinerar tre affärsområden i lönsamma helhetskoncept helt integrerade med dina behov. Vi kallar dem Communicate, Power och Living.

COMMUNICATE

Affärsområde Communicate – data, fiber och telekom

Inom affärsområdet Communicate erbjuder vi marknadens mest kvalificerade konsulter till ditt förfogande. Vi hjälper dig att utveckla funktionella och kostnadseffektiva affärslösningar inom fiberinfrastruktur, mobila och fasta nät, IOT och passiv och aktiv infrastruktur. Vi erbjuder även konsulttjänster som teknisk expertis, planering, driftsansvar, dokumentation, upphandling, skräddarsydda projektteam, utveckling, implementering, utbildning och affärsinnovation.

POWER

Affärsområde Communicate – data, fiber och telekom

Inom affärsområdet Power är vi elkonsulter som täcker alla spänningsområden. Från stamnät till region- och lokalnät. Vi utför olika uppdrag som sträcker sig från tidiga förstudier, utredningar, projekteringar, beredningar, koncessioner och miljökonsekvensbeskrivningar till upphandlingar och dokumentation. Vi är även innovativa och rådgivande för utveckling av tekniska lösningar som stödjer förnyelsebar energiproduktion samt energilagring inom tex sol-, vind- och vattenkraft.

LIVING

Affärsområde Communicate – data, fiber och telekom

Inom affärsområdet Living löser våra el- och teleingenjörer utmaningar inom i första hand verksamheter inom fastighet och industri som exempelvis kontor, skolor, sjukhus, forskningsinrättningar, industrianläggningar, bostäder och hotell. Våra team har mångåriga erfarenheter från beställar-, entreprenörs-, och konsultled gör att vi kan bygga smarta enkla system i komplexa miljöer.

Nyheter

Vinnergi växer i Östergötland – etablerar nytt affärsområde

Teknikkonsultföretaget Vinnergi, med huvudkontor i Linköping, fortsätter att växa och etablerar nu ett nytt affärsområde i regionen. Det är affärsområdet Living som arbetar med projektering inom el-, tele- och säkerhetssystem och byggledning med kunder inom fastighetsbranschen i Östergötland. Tre nya medarbetare har redan anställts och för att bygga upp