Välj en sida

Säkerhet

Vi hjälper dig som berörs av säkerhetsfrågor inom elnät, fibernät, transportsystem, fastighet, industri och mobilnät med olika typer av säkerhet. Din verksamhet är unik och ert säkerhetsarbete berör troligen också flera olika säkerhetsområden.

Fredrik Winbladh

Regionchef Säkerhet och projektledare för Vinnovation

Vi har utvecklat en metodik vi kallar för Säkerhetsdiamanten. Den utgår från din verksamhet och dess aktuella regler och branschnormer. Vi utreder, analyserar, projekterar, besiktigar, dokumenterar och projektleder säkerhetsarbete. Vi kan fysisk säkerhet, cybersäkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet. Med vår goda branscherfarenhet och metodik Säkerhetsdiamanten kan vi både gå på djupet inom ett säkerhetsområde, identifiera beroenden och behålla helheten.

Metodik som utgår från din verksamhet

Vi har lång erfarenhet av säkerhetsarbete tillsammans med våra kunder och känner verksamheter inom telekom, energi och fastighet. Vi har koll på extern påverkan, branschnormer, lagar och regler som exempelvis Säkerhetsskyddslagen och LEK. Säkerhetsdiamanten som metod utvecklas baserat på våra erfarenheter, teknisk kompetens och gällande regering. Den har sin utgångspunkt i din verksamhet.

Så får du hjälp med säkerhet

Inom säkerhet gör vi  förstudier, utredningar och rådgivning. Vi projektleder, tar fram risk- och sårbarhetsanalys (RSA), säkerhetsskyddsanalys, verksamhetsutveckling, kontinuitetsplan samt nätplanerar och bygger robusta nät.

Fysisk säkerhet

Från förstudier, utredningar och rådgivning till projektering, dokumentation och besiktning av säkerhetssystem. Skalskydd, perimeterskydd, lås- & beslagsprojektering. Passerkontroll, inbrott, överfall, integrerade system. Kameraövervakning. Brand- utrymningslarm, UTM, släcksystem mm.

Personalsäkerhet

För dig med personal med krav om säkerhetsklassning erbjuder vi säkerhetsprövning, bakgrundskontroll, säkerhetsintervju samt årlig bakgrundskontroll och löpande utbildning.

Cybersäkerhet

Förstudier, rådgivning, planering och utförande. Skydd och kontroll, internt och externt kommunikation med erfarna tekniker.

Informationssäkerhet

Skydda och säkerställ tillgängligt, riktighet, konfidentialitet av dokumentation, anläggningstillgångar och annan skyddsvärd information.

Mer information inom: Säkerhet

  • Alla
  • Segment
  • Tjänster
  • Nyheter
Datahallar Segment
Datahallar

Vi kan hjälpa dig som verkar inom stadsnät, energibolag eller nätägare med en säker serverhall, datacenter eller datahall. Först en bra plan och ett beslutsunderlag. Vi underlättar beredningen och kortar tiden fram till beslut, hjälper dig i hur du ska förhålla dig till olika byggstandarder, driftsäkerhetskrav och samt att ta fram upphandlingsunderlag. Dessutom kan vi företräda dig gentemot leverantörer för att korta ledtider och öka kvaliteten från upphandling till att datahallen är färdigbyggd.

Fibernät Segment
Fibernät

Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora fibernätägare. Vi är med under hela processen, från utrullning till effektiv drift av fibernätet. Förutom det tekniska och praktiska hjälper vi er även med affärsutveckling, drift, säkerhetsfrågor och olika strategiarbeten. Våra experter kan ta olika roller i era projekt och vi kan även hjälpa till med nätplanering, upphandling, nätdokumentation och migrering.

Lokalnät Segment
Lokalnät

Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vinnergi är heltäckande elkonsulter inom lokalnät – oavsett om det är i storstaden, skärgården eller på landsbygden hanterar vi allt inom sjökabel, luftledning, jordkabel och stationer. Vi dimensionerar, designar, ljusberäknar och inmäter även vägbelysning. Vi bygger helt enkelt smarta och säkra elnät, isolerar och kablifierar befintliga ledningar och deltar i projekt för att skapa framtidens kraftsystem.

Mobilnät Segment
Mobilnät

Vi är en marknadsledande teknikkonsult inom mobil nätinfrastruktur. Dra nytta av vår unika erfarenhet från branschen – vi vet hur man rullar ut nästa generations teknik och samtidigt avvecklar gamla och obsoleta system. Med både bredd och djup i vår kompetens hjälper vi dig att säkra, anpassa och optimera mobilnätet. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och ökar affärerna.

Regionnät Segment
Regionnät

Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar både regionnätsledningar och regionnätsstationer. Våra kontrollanläggningsingenjörer provar ställverk och reläskydd. Vi har beredare och projektörer som erbjuder förstudier och stöttar med förfrågningsunderlag och upphandling inför projekten, medan våra konstruktörer designar ställverk och luftledning.

Solkraft Segment
Solkraft

Få hjälp med din solcellsparks-etablering. Vi är med från prospektering av mark, förstudie, avtal och tillståndshantering, projektledning och projektering – hela vägen tills solcellsparken är redo för installation och besiktning.

Stamnät Segment
Stamnät

Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har förutsättningarna förändrats. Den gröna omställningen, nya tekniker, ändrade användningsmönster och regelverk ställer högre krav på systemet sett till kapacitet, drift och säkerhet. Vinnergis kraftkonsulter hjälper till med förstudier, projektering, projektledning, besiktning och konstruktion. Våra ingenjörer designar hållbara innovationer för det smarta elnätet.

Stationer Segment
Stationer

Vi är experter på regionnätsstationer, avancerade lokalnätsstationer samt stamnätsstationer och arbetar på uppdrag av både elnätägare och industri. Våra elkonsulter genomför elektriska och mekaniska konstruktionsritningar för stationen och bistår entreprenörer med stöd under både upphandling och genomförande. Våra huvudkompetenser är projektledning, konstruktion, nätberäkning, selektivplaner, störningsutredning, drifttagning, provning och besiktning.