Välj en sida

CESAR2

Vi hjälper dig som arbetar på ett stadsnät med systemet CESAR2. Vi installerar, utbildar och stöttar dig att göra CESAR till en del viktig del av er försäljningsverksamhet samtidigt som ni som stadsnät delar med er det mot landets övriga stadsnät.

Vill du veta mer?

  Växel: +46101024400

Eftersom CESAR2 löpande kompletteras med nya funktioner vill vi vara din naturliga CESAR-partner och hjälpa vi dig att optimera användning, implementera nyheter över tid.

Utbildning i CESAR2

Vi utbildar både dig som nybörjare och om du är en mer erfaren användare av systemet i olika delar. Vår grundläggande utbildning i CESAR2 är riktad mot sällananvändare och syftar till att göra stadsnätets organisation mindre personberoende. Vi har även utbildning för erfarna användare av systemet och affärsutvecklare kring etablering av fastpriszoner. Utbildningarna är anpassningsbara och ges både på distans och på plats hos dig.

Säljprocess för Stadsnätskluster med CESAR2

Vi hjälper även dig som verkar i ett stadsnätskluster och enskilda nät att etablera en effektiv klusterdriven säljprocess. Ert gemensamma säljarbete underlättas otroligt mycket genom en effektiv process och ett kollektivt användande av CESAR. Beroende på marknadens struktur påverkas både stadsnätsklustrets som det enskilda stadsnätets möjligheter till framgång av en effektiv hantering av inkomna förfrågningar, oavsett om förfrågan blir en affär eller inte.

Utbildning i CESAR2

Vi utbildar både dig som nybörjare och om du är en mer erfaren användare av systemet i olika delar. Vår grundläggande utbildning i CESAR2 är riktad mot sällananvändare och syftar till att göra stadsnätets organisation mindre personberoende. Vi har även utbildning för erfarna användare av systemet och affärsutvecklare kring etablering av fastpriszoner. Utbildningarna är anpassningsbara och ges både på distans och på plats hos dig.

Öka intäkterna i CESAR2 med processoptimering

Under Stadsnätsforum 2021 presenterade Vinnergi hur stadsnät kan öka intäkterna i CESAR2 med processoptimering.

CESAR2 – Storkundens väg till stadsnätet

CESAR2 är ett system och en handelsplats beståendes av ett paket olika funktioner som underlättar samarbetet mellan nationella operatörer och landets många stadsnät. För stadsnäten utgör CESAR2 en förutsättning för att kunna marknadsföra stadsnätets förbindelser mot ett slutkundssegment som innan CESAR2 introducerades var svårt att nå för stadsnäten. Slutkunder med stor geografisk spridning i landet (ex. butikskedjor, banker, bensinstationer och andra nationella verksamheter) köper sina fiberförbindelser av nationella operatörer. CESAR2 gör det möjligt för operatörer med låg lokalkännedom att på ett enkelt och standardiserat sätt kunna ställa frågor och beställa fiberförbindelser från ett eller flera stadsnät samtidigt.

Då stadsnätens framgång i det här slutkundssegmentet till stor del är beroende av graden av standardisering och en kollektivt effektiv hantering av inkomna förfrågningar från operatörer. Operatörerna söker effektiva lösningar för helhetsaffären varför enskilda stadsnäts ineffektivitet i behandlingen av inkomna frågor får konsekvenser för hela stadsnätskollektivet. Det finns därigenom även en solidarisk aspekt av att lyfta sitt egets stadsnätets verksamhet i CESAR2.

Utöver att optimera förutsättningarna för stadsnätet att få affärer erbjuder CESAR2 även en effektiv hantering av inkomna förfrågningar som av olika skäl resulterar i en affär. Marknadens struktur gör att det mycket sällan är möjligt för ett stadsnät att göra alla inkomna förfrågningar till en affär. Det är därför viktigt att hantera inkomna förfrågningar effektivt och använda säljkraften där den gör som mest nytta. Läs mer om CESAR2 på Svenska Stadsnätsföreningens wepplats.