Välj en sida
hallbarhet-vinnergi

ISO-certifiering

Kvalitét, SS-EN ISO 9001:2015

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001-standarden. Vi lägger stor vikt vid ständiga förbättringar och kundnöjdhet. Det ger klara fördelar som får effekt på vår långsiktigt hållbara verksamhet. ISO 9001-standarden anger tydliga riktlinjer och krav för ett kvalitetsledningssystem och hur detta bidrar till vår förmåga att leverera produkter och tjänster som klarar våra kunders krav.

Miljö, SS-EN ISO 14001:2015

Vi arbetar kontinuerlig med att minska vår miljöbelastning. Vårt miljöledningssystem uppfyller kraven i ISO 14001:2015 för en förbättrad miljöprestanda som bidrar till vår affärsnytta.

Arbetsmiljö, SS-EN ISO 45001:2018

En bra arbetsmiljö är en självklarhet för oss och verkligen något som är viktigt för våra medarbetare. Vårt första och starkaste kärnvärde Happy ställer höga krav och förväntningar på en arbetsplats i världsklass.  En arbetsplats som identifierar, hanterar, reducerar och minmimerar arbetsmiljörisker och ständigt arbetar för att förbättra arbetsmiljöprestandan. Vi bygger inte kontor åt våra anställda vi bygger kontor för dem.

Ladda ner certifikatet för ISO

Certifikatet är utfärdat av ett oberoende certifieringsorgan vilket gör att ni kan tryggt förlita sig på att vi har den kapacitet och kunskap som krävs för att fullgöra våra åtaganden.