Boka Vinnergis experter som talare till ditt event

Hej stadsnätsägare! Är du en av de som just nu planerar vårens sammankomster? Vinnergi har en bred skara talare som kan dela med sig av insikter och trender, och anpassa innehållet efter era specifika behov.

Anmäl intresse för talare

Läs mer om våra experter inom olika ämnen här nedan, och skicka in din intresseanmälan.

David Björklund

Affärsutvecklare Vinnergi/VD Stadsnätsfabriken/ Vice ordförande Netwest
David har närmare 20 års erfarenhet av olika roller inom den svenska fiberbranschen i allmänhet och stadsnäten i synnerhet. David har bland annat varit stadsnätschef i många år och har varit verksam inom flera olika typer av stadsnätskluster.

Utöver att…

Vara skaparen bakom Bredbandsbåtens musikquiz under flera år ger David gärna sin syn på:

 • Varför skall man äga ett stadsnät 2024? Vilket är stadsnätens nästa stora uppdrag bortom bredbandsmålet?.
 • Stadsnätsskola för nybörjare. Generell introduktion i landets stadsnätsbransch.
 • Behovet av datacenter i stadsnätsregi. Hur och varför bör stadsnäten bygga datacenter?
 • Tala politiska. Hur pratar jag stadsnät med min styrelse och ägare?
 • Fiber4 – De svenska öppna näten går på export till Tyskland.

Johan Gustavsson

Teamchef Living/Power Vinnergi
Johan är i grunden utbildad energiingenjör med inriktning elkraft. Johan har 10 års erfarenhet som elkonsult och har bland annat arbetat som projektledare hos beställare för entreprenaduppdrag. Johans specialistkompetens är framförallt inom entreprenadjuridik och han hjälper sina beställare med allt ifrån sakkunnigutlåtanden i tvister till att driva uppdrag från förstudie till upphandlingsdokument och vidare genom entreprenaden till slutbesiktning.

Johan ger gärna sin syn på:

 • Vikten av planering och analys inför och under projektering av upphandlingsdokument för datacenter.
 • Projekteringsprocessen och olika upphandlingsmodeller.
 • Organisationsformer och kompetenser för ett datacenterprojekt.
 • Viktiga do´s & don´ts för dig som är i startgroparna att dra igång ett datacenterprojekt.

Niklas Holmek

Regionchef Mobile Solution Vinnergi/VD Vinnergi Civil Works
Niklas har tillbringar största delen av sin karriär inom mobilnät och deras utbredning i landet. Niklas arbetar nära mobiloperatörerna både i samband med utrullning av nät men också när äldre teknik raseras. Tillsammans med Combitech har Niklas etablerat ett av landets första privata 5G-nät.

Niklas ger gärna sin syn på:

 • Vad ett privat 5G-nät är och vilka möjligheter det öppnar för kunder och stadsnät.
 • Hur stadsnäten kan positionera sig inför kommande utrullningar av nya mobilnät.

Alexander Åkerberg

Tillväxtchef Vinnergi
Alexander har över 15 års erfarenhet av marknadsföring på internationell nivå inom stora tech-bolag som Saab, Nederman och Toyota. Han är en generalisten som menar att marknadskompetensen måste finnas inhouse för att utveckla en snabbrörlig, verksamhetsnära marknads- och säljprocess. Med agil metodik bygger han nu tillväxtavdelningen hos framtidsintegratören Vinnergi. Alexander är en kan skräddarsy interaktiva katederutbildningar och är en erfaren workshop-konstruktör. Under fikapausen pratar han gärna om hur hans mikrodestilleri vann guld, silver och brons på Gin World Awards.

Men på den ordinarie menyn står:

 • Sälj mer! Snabbare. Smartare. Slå ihop din digitala marknadsföring med säljprocessen.
 • Inbound marketing. Sluta sälja. Skapa värde.
 • Workshop: Hitta nya affärer på befintlig kund med Value Proposition Canvas.
 • Workshop: Marknadsföring för säljorganisationen (och alla andra i verksamheten.)

Fredrik Winbladh

Innovationsansvarig, Affärsansvarig Säkerhet, Vinnergi
Fredrik började sina första 10 år i yrkeslivet som yrkesofficer i Försvarsmakten. Sedan milleniumskiftet har han varit verksam inom både Telekom och IT och tycker om att befinna sig mellan teknik och människan, helst vad tekniken kan göra för människan med fokus på värdet på nyttan som skapas. Fredrik har erfarenhet som stadsnätsbyggare och har tom svetsat fiber men i praktiken gjorde han bättre ifrån sig som projektledare, VD och säljare. Säkerhet, beredskap, organisation och processer finns i hans DNA och återkommer i det mesta han gör.

Fredrik ger gärna sin syn på:

 • Motståndskraft och uthållighet. Vad innebär det i praktiken?
 • Säkerhetsarbete för stadsnät. Vad ska man börja med och i vilken ordning?
 • Hur tillvaratar man innovationskraften i en organisation?
 • PTS rekommenderar att vi arbetar bättre med våra processer med bla ITIL. Vad innebär det för ett stadsnät, vad är ITIL?

Linnea Johansson

Change Manager, Vinnergi
Linnea är designingenjör med drygt fem års erfarenhet av arbete med utveckling och innovation, framförallt inom hållbarhetsområdet. Hon har bland annat projektlett innovations- och samverkansprojekt inom samhällsbyggnad och smarta energisystem, satt upp ett arbetssätt/Way of Working för en utvecklingsavdelning och arbetat med förändringsledning inom digitalisering.

Linnea delar gärna med sig om:

 • Förändringsledning: att gå från en smart idé på pappret till implementation i den dagliga verksamheten
 • Att bygga organisation med förmåga till innovation och utveckling
 • De stora trenderna inom hållbarhet. Vad säger egentligen Agenda 2030 och hållbarhetsmålen? Vad är EU:s ambitioner? Och varför ska vi i min organisation bry oss?
 • Samskapande mötesformer. Introduktion till ett urval av workshopsmetoder som tar vara på den kollektiva visheten i gruppen.

Ronnie Johansson

Projektledare, Utbildare, Vinnergi
Ronnie har erfarenhet från flera olika roller och uppdrag i branschen inom allt från fysiska anläggningar till att hålla utbildningar i Robust Fiber och Säkerhet i nät och tjänster.

Ronnie är dessutom:

En godkänd validerare enligt OCN-metoden och kommer gärna och berättar om:

 • Hur stadsnäten kan få ekonomiskt stöd från Omställningsfonden och få fram fler kunniga fibertekniker, fiberinstallatör, nätverkstekniker – aktivt nät, projektörer – fiberoptiskt nät, projektledare – fiberoptiskt nät.
 • Hur stadsnät kan arbete med utbildningar i Robust Fiber.

Cecilia Reiskog Thorén

Business Manager/KAM, Tech Talents
Cecilia är Business Manager på Tech Talents, dotterbolag till Vinnergi, med över 10 års erfarenhet av försäljning av konsulter och rekrytering inom Rekrytering och konsultbranschen. Hon har en bakgrund i mediabranschen som programledare både i TV och radio, samt reklamfilmer, hon är nyfiken på människor hon möter. Att förstå men också våga utmana sina kunder, lyssna in deras utmaningar för att gemensamt kunna hitta lösningar inom kompetensförsörjning som gynnar kunden i slutändan är en stor drivkraft. Låt oss pratas vid!

Cecilia ger gärna sin syn på:

 • Hur ska stadsnäten tänka för att rekrytera nästa generations stjärnor
 • Linkedin, syns man så finns man, men hur början man
 • Employer Branding, hur jobbar ni med den biten

Martin Ansell-Schultz

Affärsutvecklare, Vinnergi
Martin har erfarenhet från flera olika roller och uppdrag i energibranschen och har en stark glöd för smart energiproduktion.

Martin kommer gärna och berättar om:

 • Gör ett energislukande datacenter till en värdefull tillgång på fleximarknaden.

Tobias Stranninge

Projektledare, Vinnergi
Tobias hör till landets absoluta NIS-elit. Tobias har varit verksam i olika roller i stadsnätsbranschen under många år och har projektlett otaliga migreringar från ett NIS-system till ett annat. Tobias är dessutom närmast obesegrad iunderhållningsformen musikquiz.

Tobias ger gärna sin bild av:

 • Vad som kännetecknar ett lyckat migreringsprojekt.
 • Vad en digital tvilling kan göra för din stadsnätsverksamhet.
 • Hur ett systematiskt underhållsarbete aldrig någonsin är det viktigaste vid ett givet tillfälle, men i längden är skillnaden på succé och katastrof.

Jacob Wirsenius

Affärsutvecklare, Vinnergi Systems
Jacob har över 10 års erfarenhet som affärsutvecklare. Han ansvarar för ett antal större stadsnät som i vissa fall har renodlat PON-nät, helt switchade eller en mix. Jacob har räknat på ett antal scenarion och hur det valet av lösning slår.

Jacob ger gärna sin syn på:

 • Vad är PON?
 • Vad är de största skillnaderna med klassiskt switchat nät kontra ett PON-nät?
 • Vad betyder skillnaderna avseende teknik, kapacitet, drift och ekonomi?
 • Hur ska jag tänka framåt?

Sabine Zimmerl-Berg

Managementkonsult, Projektledare, Vinnergi
Sabine har mångårig erfarenhet av branschen i olika roller, inklusive VD på kommunikationsoperatör, Stadsnätschef och kommunal IT-chef. Utöver att vara en expert på Säkerhet i nät och tjänster är Sabine förmodligen landets mest frekvent anlitade expert inom KO-upphandlingar från stadsnätssidan.

Sabine ger gärna sin syn på:

 • Vad som kännetecknar en lyckat KO-upphandling från ett stadsnät.
 • Hur bygger man en gemensamägd regional KO.
 • Varför ett stadsnäts arbete med föreskriften Säkerhet i nät och tjänster inte bara gör att stadsnätet följer reglerna utan också skapar många andra mervärden.

Samuel Björnkvist

Affärsutvecklare Vinnergi/Teknisk specialist elnät
Samuel har en bred bakgrund inom elnät, både avseende kommunikation, själva nätuppbyggnaden och systemen som används.

Samuel ger gärna sin syn på:

 • Vilka utmaningar stå elnätet inför?
 • Vikten av digital infrastruktur
 • Stadsnätens viktiga roll
 • Framtidens behov av stödsystem för elnät
 • Jämförelse med system för stadsnät
 • Kravet på ökad säkerhet och vikten av cyber security

P-A Lindqvist

Teknisk chef Vinnergi Systems
P-A har närmare 30 års erfarenhet av olika roller inom den svenska fiberbranschen i allmänhet och stadsnäten i synnerhet. P-A är ett välkänt namn i branschen och kan det mesta om både teknik och drift.

P-A ger gärna sin syn på:

 • Hur kommer kraven på stadsnäten se ut framåt? Teknik, kapacitet och drift.
 • Utmaningar framöver avseende teknikutveckling, lagkrav, Systemstöd och resurshantering?
 • Finns det ett alternativ för att slippa all huvudvärk?
 • Är det möjligt att hyra hela funktionen? Fördelar- och nackdelar.

Robert Wälikangas

Jurist och ägare till Stadsnätsjuridik AB
Robert har mångårig erfarenhet från juridiska frågor kopplade till stadsnätsbranschen och kommer senast från rollen som branschjurist på Svenska Stadsnätsföreningen.

Robert kommer gärna och berättar om:

 • Stadsnätens juridiska omgivning i allmänhet
 • Ägardirektiv och ägarstyrning av stadsnät
 • Stadsnäten och den kommunala kompetensen

Anmäl intresse för talare