Funderar du på att bygga batteripark? Smart! Med oss får du hjälp med teknisk expertis före, under och efter etableringen. Läs vidare för att ta reda på hur.  

Batteripark passar dig som:

Är verksam inom förnybar energiinfrastruktur

Du som arbetar med solceller eller annan förnybar energiinfrastruktur har mycket att vinna på att bygga batteripark. Efterfrågan på förnybar energi är stor, och där kan batteriparken stötta upp ditt förnybara energisystem och optimera intäkter till dig som äger parken. Utöver detta finns det även inkomstmöjligheter inom stödtjänster.

Industri- eller fastighetsägare

Du som äger en industri eller större fastighet, som kanske även har installerat solceller på taket, har mycket att vinna på att bygga ett batterilager eller en hel batteripark. Ett batteri hjälper dig nämligen att optimera din eleffektanvändning, vilket sänker dina abonnemangskostnader och även möjliggör en fossilfri reservkraft. Utöver detta finns det även inkomstmöjligheter inom stödtjänster.

Markägare

Är du markägare med bra anslutningsmöjligheter på din fastighet, t.ex. en transformatorstation på din mark, finns det stort intresse hos aktörer på marknaden för att arrendera denna mark till fördelaktiga priser. Här kan vi hjälpa till att förmedla kontakt.

Vill du veta mer om batteripark?

Martin Ansell-Schultz

Martin Ansell-Schultz
Affärsutvecklare hållbara energisystem

+46 73 054 0341

Så här får du hjälp att etablera batteripark:  

Platsprojektering (eller Site Acquisition)

Våra platsprojektörer hjälper dig hitta en bra placering, och tar hand om alla avtal och tillstånd som behövs. Det funkar så här: Först letar vi efter en lämplig site för batteriparken och förhandlar med markägare om avtalet. Sedan ansöker vi om tillstånd från kommunen samt ett 12.6. tillstånd från länsstyrelsen.

Anslutningsärenden

När du ska etablera batteripark behöver den anslutas till elnätet på ett effektivt och säkert sätt. Vi hanterar anslutningsärendet och tar hand om alla tillstånd som behövs.

Teknisk expertis i upphandling

Vi stöttar dig med teknisk expertis under upphandlingen av batteriparken. Du får stöd genom hela processen, från kravspecifikationer, förfrågningsunderlag och utvärdering av leverantörer till förhandlingar och kontraktsförvaltning.

Projektledare på site

Vi är din projektledare på plats på siten. Du får dedikerad support i projektet, övervakning av arbetsprocesser och samordning av entreprenörer. Projektkvaliteten och tidplanen säkerställs effektivt för att uppnå dina mål.

Teknisk projektledare och kvalitetskontroller

Du får en teknisk projektledare som även ansvarar för fortlöpande kvalitetskontroll. Det betyder att någon övervakar och dokumenterar projektet utifrån ett tekniskt perspektiv för att säkerställa högsta kvalitet under hela processen, och dessutom underlätta slutbesiktning.

Markberedning 

Få hjälp med markberedning. Vi tar hand om allt, från planering och förberedelse av marken till att skapa en säker och skyddad site. Till exempel att installera stängsel runt din byggplats.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig etablera batteripark?

Martin Ansell-Schultz
Affärsutvecklare hållbara energisystem

+46 73 054 0341

Tjänster inom Batteripark

No content found