Bildtext: Konceptbild på batteripark (shutterstock.se) 

Varför bygga batteripark?
Här är de 3 viktigaste anledningarna

Du vet förstås att energin behöver bli fossilfri. Och att sol- och vindkraft är en del av lösningen. Men vad händer när det inte blåser eller solen inte skiner? Eller när förnybar energi ger väldigt volatil energiproduktion? Då behövs batteriparker. De kan nämligen stötta och stabilisera elnätet för att hantera alla typer av elproducenter.

I den här texten får du reda på de tre viktigaste anledningarna att bygga en batteripark – och hur du kommer igång. 

 

Batteripark – en vinst för dig som äger industri, större fastigheter eller mark

Du som äger en industri, större fastigheter eller mark har mycket att vinna på att bygga ett batterilager eller en hel batteripark. Med ett batteri kan du nämligen optimera din effektanvändning och sänka dina abonnemangskostnader. Dessutom möjliggör den en fossilfri reservkraft. 

3 vinster med batteripark:

 • Minskar beroendet av fossila bränslen i elnätet genom att bidra med stödtjänster som gör att man kan öka användningen av förnybar energi.
 • Jämnar ut  toppar och dalar i din elanvändning och produktion, för att minimera behovet av att nyinvestera i befintligt elnät.
 • Optimerar din egen effektanvändning, vilket sänker kostnader och gör effektförsörjningen så bra som möjligt.

Skala upp för elnätets framtid  

Men för att batteriparker ska kunna stötta Sveriges elnät fullt ut behöver de skalas upp. Och trots att det inte finns några tydliga prognoser för vilken effektkapacitet som faktiskt behövs, är det iallafall tydligt att platsen inte är det stora problemet. En enskild batteripark kräver nämligen inte särskilt stor yta. Det handlar snarare om kapaciteten i de befintliga elnätsstationerna. 

Vinnergi – Din expert i batteriparksprojekt 

Vinnergi erbjuder omfattande tjänster för dig som faktiskt funderar på att etablera batteripark. Till exempel: 

 • Platsprojektering: Hjälp att hitta lämpliga platser och hantera avtal och tillstånd. 
 • Anslutningsärenden: Vi har behörighet för att göra anslutningsärenden och agerar som din part i diskussion med elnätsbolag för en säker och effektiv anslutning till elnätet. 
 • Teknisk expertis: Stöd gällande anslutningsfrågor och elsäkerhet under hela upphandlingsprocessen. 
 • Projektledare på plats: Kvalitetskontroll och effektiv projektledning. 

Läs mer om vad du kan få hjälp med gällande batteripark här

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med batteripark?

Martin Ansell-Schultz

Martin Ansell-Schultz
Affärsutvecklare hållbara energisystem

+46 73 054 0341

Varför bygga batteripark? Här är de 3 viktigaste anledningarna

Du vet förstås att energin behöver bli fossilfri. Och att sol- och vindkraft är en del av lösningen. Men vad händer när det inte blåser eller solen inte skiner? Eller när förnybar energi ger väldigt volatil energiproduktion? Då behövs batteriparker. De kan nämligen stötta och stabilisera elnätet för att hantera alla typer av elproducenter.

I den här texten får du reda på de tre viktigaste anledningarna att bygga en batteripark  – och hur du kommer igång. 

 

Batteripark – en vinst för dig som äger industri, större fastigheter eller mark

Du som äger en industri, större fastigheter eller mark har mycket att vinna på att bygga ett batterilager eller en hel batteripark. Med ett batteri kan du nämligen optimera din effektanvändning och sänka dina abonnemangskostnader. Dessutom möjliggör den en fossilfri reservkraft. 

3 vinster med batteripark:

 • Minskar beroendet av fossila bränslen i elnätet genom att bidra med stödtjänster som gör att man kan öka användningen av förnybar energi.
 • Jämnar ut  toppar och dalar i din elanvändning och produktion, för att minimera behovet av att nyinvestera i befintligt elnät.
 • Optimerar din egen effektanvändning, vilket sänker kostnader och gör effektförsörjningen så bra som möjligt.

Skala upp för elnätets framtid  

Men för att batteriparker ska kunna stötta Sveriges elnät fullt ut behöver de skalas upp. Och trots att det inte finns några tydliga prognoser för vilken effektkapacitet som faktiskt behövs, är det iallafall tydligt att platsen inte är det stora problemet. En enskild batteripark kräver nämligen inte särskilt stor yta. Det handlar snarare om kapaciteten i de befintliga elnätsstationerna. 

Vinnergi – Din expert i batteriparksprojekt 

Vinnergi erbjuder omfattande tjänster för dig som faktiskt funderar på att etablera batteripark. Till exempel: 

 • Platsprojektering: Hjälp att hitta lämpliga platser och hantera avtal och tillstånd. 
 • Anslutningsärenden: Vi har behörighet för att göra anslutningsärenden och agerar som din part i diskussion med elnätsbolag för en säker och effektiv anslutning till elnätet. 
 • Teknisk expertis: Stöd gällande anslutningsfrågor och elsäkerhet under hela upphandlingsprocessen. 
 • Projektledare på plats: Kvalitetskontroll och effektiv projektledning. 

Läs mer om vad du kan få hjälp med gällande batteripark här

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med batteripark?

Martin Ansell-Schultz

Martin Ansell-Schultz
Affärsutvecklare hållbara energisystem

+46 73 054 0341