Bild: HMI och PLC monterad i kontrollskåpet

Reaktiv effekt belastar elnäten och kan leda till straffavgifter för dig som nätägare. Nu har Vinnergi tagit fram en ny innovativ mjukvara för Hedemora Energi. Den reglerar den reaktiva effekten, ökar överföringskapaciteten och sänker kostnaderna. En smart investering för framtiden.

 

Reaktiv effekt är som skummet på ett glas öl – ju mer skum desto mindre öl i glaset.  Detsamma gäller för våra elnät. Ju mer reaktiv effekt det är i ett elnät, desto mindre utrymme för aktiv effektöverföring. Den vanliga lösningen för att hantera den utmaningen är ett kondensatorbatteri, men det är en kostsam investering. Med Vinnergis nya system behövs ingen extra utrustning. I stället kan till exempel en hel vindkraftspark användas som ett reglerbart kondensatorbatteri.

Systemet består av ett styrsystem som läser av vilken reaktiv effekt som slussas in i en transformatorstation och jämför den med den effekten man vill ska slussas in. Sedan skickar den ut mellanskillnaden till vindkraftparken, som producerar eller konsumerar den mellanskillnaden, säger Oscar Kronlund, tidigare kontrollanläggningsingenjör, nu underkonsult på Vinnergi.

Regleringsresultat

Så här regleras den reaktiva effekten med hjälp av Vinnergis innovation. 

En investering för framtiden

Den nya reaktiva effektregleringen gör att överföringskapaciteten hålls uppe även sommartid. Med minimal reaktiv effekt kan elnätets hela kapacitet nyttjas och justeras.

Det är en framtidsinvestering. Du minimerar straffavgifterna till överliggande nät för den reaktiva effekten, möjliggör mer nätnytta i form av spänningsstabilitet och därmed elöverföring. Dessutom öppnar det upp för fler smarta stödtjänster i framtiden som till exempel snabb nedreglering av både vind- och solkraftsparker, vilket gör det möjligt att delta på Svenska Kraftnäts lukrativa stödtjänstemarknad, säger Martin Ansell-Schultz, affärsutvecklare på Vinnergi.

4 vinster med smart reglering av reaktiv effekt

  1. Minimera kostnaderna: Minimerar straffavgifter till överliggande elnät samt underhålls kostnader tack vare lägre slitage på elektriska komponenter.
  2. Ökad överföringskapacitet: Mindre reaktivt effektflöde skapar mindre förluster, vilket ger större utrymme för aktiv effektöverföring.
  3. Inget kondensatorbatteri/reaktor: Undviker dyra materialkostnader och skrymmande utrustning.
  4. Framtidssäkra nätet med fler stödtjänster: Öppnar upp för möjligheten att delta på Svenska Kraftnäts lukrativa stödtjänstemarknad. Systemet kan agera mellanhand mellan driftcentral, uppkopplat system mot SvK:s stödtjänster och kraftgenerering.

Film: Demo av HMI (Human-Machine Interface)

Från idé till verklighet med Vinnovation

Bakom styrsystemet ligger ett klockrent teamwork och Vinnergis egen innovationsprocess Vinnovation. Sven-Erik Berglund från SEB Elkonsult kom på idén och presenterade den för Hedemora Energi som nappade på förslaget. Mjukvaran utvecklades och kodades av Oscar Kronlund, underkonsult på Vinnergi, i samarbete med vindkraftstillverkaren Vestas. Slutresultatet blev en hållbar innovation som gynnar Vinnergis kunder.

Det här är betydligt mer innovativt än ett klassiskt kondensatorbatteri och ett sätt att spara ganska mycket pengar. Ett bra exempel på hur Vinnovation hjälper våra kunder, säger Oscar.

Vid frågor, kontakta:

Martin Ansell-Schultz, Affärsutvecklare på Vinnergi
martin.ansell-schultz@vinnergi.se
+46 73 054 0341 

Samuel Björnkvist, Teamchef Stationer i västra Sverige
samuel.bjornkvist@vinnergi.se
+46 70 373 9979

Reaktiv effekt belastar elnäten och kan leda till straffavgifter för dig som nätägare. Nu har Vinnergi tagit fram en ny innovativ mjukvara för Hedemora Energi. Den reglerar den reaktiva effekten, ökar överföringskapaciteten och sänker kostnaderna. En smart investering för framtiden.

 

 

Reaktiv effekt är som skummet på ett glas öl – ju mer skum desto mindre öl i glaset.  Detsamma gäller för våra elnät. Ju mer reaktiv effekt det är i ett elnät, desto mindre utrymme för aktiv effektöverföring. Den vanliga lösningen för att hantera den utmaningen är ett kondensatorbatteri, men det är en kostsam investering. Med Vinnergis nya system behövs ingen extra utrustning. I stället kan till exempel en hel vindkraftspark användas som ett reglerbart kondensatorbatteri.

Systemet består av ett styrsystem som läser av vilken reaktiv effekt som slussas in i en transformatorstation och jämför den med den effekten man vill ska slussas in. Sedan skickar den ut mellanskillnaden till vindkraftparken, som producerar eller konsumerar den mellanskillnaden, säger Oscar Kronlund, tidigare kontrollanläggningsingenjör, nu underkonsult på Vinnergi.

Regleringsresultat

Så här regleras den reaktiva effekten med hjälp av Vinnergis innovation. 

En investering för framtiden

Den nya reaktiva effektregleringen gör att överföringskapaciteten hålls uppe även sommartid. Med minimal reaktiv effekt kan elnätets hela kapacitet nyttjas och justeras.

Det är en framtidsinvestering. Du minimerar straffavgifterna till överliggande nät för den reaktiva effekten, möjliggör mer nätnytta i form av spänningsstabilitet och därmed elöverföring. Dessutom öppnar det upp för fler smarta stödtjänster i framtiden som till exempel snabb nedreglering av både vind- och solkraftsparker, vilket gör det möjligt att delta på Svenska Kraftnäts lukrativa stödtjänstemarknad, säger Martin Ansell-Schultz, affärsutvecklare på Vinnergi.

4 vinster med smart reglering av reaktiv effekt

  1. Minimera kostnaderna: Minimerar straffavgifter till överliggande elnät samt underhålls kostnader tack vare lägre slitage på elektriska komponenter.
  2. Ökad överföringskapacitet: Mindre reaktivt effektflöde skapar mindre förluster, vilket ger större utrymme för aktiv effektöverföring.
  3. Inget kondensatorbatteri/reaktor: Undviker dyra materialkostnader och skrymmande utrustning.
  4. Framtidssäkra nätet med fler stödtjänster: Öppnar upp för möjligheten att delta på Svenska Kraftnäts lukrativa stödtjänstemarknad. Systemet kan agera mellanhand mellan driftcentral, uppkopplat system mot SvK:s stödtjänster och kraftgenerering.

Film: Demo av HMI (Human-Machine Interface)

Från idé till verklighet med Vinnovation

Bakom styrsystemet ligger ett klockrent teamwork och Vinnergis egen innovationsprocess Vinnovation. Sven-Erik Berglund från SEB Elkonsult kom på idén och presenterade den för Hedemora Energi som nappade på förslaget. Mjukvaran utvecklades och kodades av Oscar Kronlund, underkonsult på Vinnergi, i samarbete med vindkraftstillverkaren Vestas. Slutresultatet blev en hållbar innovation som gynnar Vinnergis kunder.

Det här är betydligt mer innovativt än ett klassiskt kondensatorbatteri och ett sätt att spara ganska mycket pengar. Ett bra exempel på hur Vinnovation hjälper våra kunder, säger Oscar.

Vid frågor, kontakta:

Martin Ansell-Schultz, Affärsutvecklare på Vinnergi
martin.ansell-schultz@vinnergi.se
+46 73 054 0341 

Samuel Björnkvist, Teamchef Stationer i västra Sverige
samuel.bjornkvist@vinnergi.se
+46 70 373 9979