Våra senaste referenser

Winpos Arena isen

Winpos Arena – Ny belysning och anpassning för mediaproduktion

Det gamla belyssningssystemet i Winpos Arena plågades av driftstörningar, särskilt på grund av fel i belysningens drivdon. Därför behövde det uppdateras. Vinnergis fick i uppdrag att planera den nya belysningen i arenan. 

Modernisering av Brandstationen i Bjurholm

Brandstationen i Bjurholm behöver moderniseras för att förbättra personalens arbetsmiljö markant, och snabba på räddningstjänstens svarstid. Vinnergi har projekterat elanläggning och teleteknik inför om- och utbyggnationen, med fokus på att klara det ökade effektbehov moderniseringen leder till, att säkerställa drift, energieffektivisera, samt att automatisera. 

Så effektiviserades Servanets stadsnät med Flow

Vi är med och framtidssäkrar elkraftsförsörjningen i östra Skåne

Vinnergi har konstruerat kontrollutrustningen för ett nytt 50kV GIS-ställverk med tillhörande nollpunktsreaktor för E.ONs regionnätstation i Torsebro i östra Skåne.

Sjöfruskolan Umeå

Vi skapar nya utrymmen för Umeås skolbarn

Den växande staden Umeå är i behov av nya lokaler för skola, vård och omsorg. Vinnergi utför el- och teleprojektering för ombyggnad och utbyggnad av Sjöfruskolan i Umeå; tre klassrum med tillhörande grupprum och arbetsytor, en ny matsal, om- och utbyggnad av köket samt nya laddboxar för elbilar.

östra station

Vinnergi har planerat el- och telelösningar till Sveriges högsta kontorshus i trä

På uppdrag av Assemblin projekterar Vinnergi smarta el- och teletekniska lösningar samt säkerhetslösningar till Sveriges högsta kontorsbyggnad i trä – i Umeås hållbara stadsdel Östra station.

Umeå hamn

Nu kan fartyg laddas i Umeå hamn

När laddhybriden och Ro-Pax-fartyget Aurora Botnia levererades till rederiet WasaLine hösten 2021 behövdes en laddbox vid Umeå hamn. Vi har konstruerat kraftförsörjningen till laddboxen, och nu laddas hybridfartyget Aurora Botnia mer hållbart.

Projektering av systemhandling för el-och telesystem – Vista Malmö

Vinnergi har i uppdrag av Eitech AB ansvar för projektering och framtagning av systemhandling, samt bygghandling för el- och teletekniskasystem för kontorsbyggnaden Vista. Projektet innefattar kontorslokaler och P-hus på totalt 39 000 kvm. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad Guld, The WELL building standar v2 samt NollCO2. Dessa certifieringar innebär att Vista håller hög nivå kring energiförbrukning, materialval och inomhusklimat och att välbefinnandet är en stark faktor i byggnadens design. Dessutom säkrar NollCO2 certifieringen att klimatavtrycket är minimerat under både byggprocessen och den löpande förvaltningen.

The Corner, Malmö

På uppdrag av ApQel AB har Vinnergi fått förtroendet att ansvara för projektering av el- och telesystem för kontorsbyggnaden The Corner.

Raffinaderiet Lund Referens

Projektering av el-och telesystem, Raffinaderiet 3

Vinnergi har i uppdrag av ApQel AB ansvar för projektering av el- och teletekniskasystem under pågående ombyggnation av Raffinaderiet 3 i Lund. Den anrika fastigheten med K-märkt fasad är belägen i sockerbruksområdet intill Lunds centralstation. Ombyggnationen kommer resultera i funktionella och moderna kontorslokaler, med omtanke att bevara byggnadens ursprungliga identitet genom materialval med anknytning till industrihistorien. Kontorslandskapen på totalt 5800 m2 är dessutom miljöcertifierade.