Våra senaste referenser

Modernisering av av Brandstationen i Bjurholm

Vi är med och framtidssäkrar elkraftsförsörjningen i östra Skåne

Vinnergi har konstruerat kontrollutrustningen för ett nytt 50kV GIS-ställverk med tillhörande nollpunktsreaktor för E.ONs regionnätstation i Torsebro i östra Skåne.

Sjöfruskolan Umeå

Vi skapar nya utrymmen för Umeås skolbarn

Den växande staden Umeå är i behov av nya lokaler för skola, vård och omsorg. Vinnergi utför el- och teleprojektering för ombyggnad och utbyggnad av Sjöfruskolan i Umeå; tre klassrum med tillhörande grupprum och arbetsytor, en ny matsal, om- och utbyggnad av köket samt nya laddboxar för elbilar.

östra station

Vinnergi planerar el- och telelösningar till Sveriges högsta kontorshus i trä

På uppdrag av Assemblin projekterar Vinnergi smarta el- och teletekniska lösningar samt säkerhetslösningar till Sveriges högsta kontorsbyggnad i trä – i Umeås hållbara stadsdel Östra station.

Umeå hamn

Nu kan fartyg laddas i Umeå hamn

När laddhybriden och Ro-Pax-fartyget Aurora Botnia levererades till rederiet WasaLine hösten 2021 behövdes en laddbox vid Umeå hamn. Vi har konstruerat kraftförsörjningen till laddboxen, och nu laddas hybridfartyget Aurora Botnia mer hållbart.

Projektering av systemhandling för el-och telesystem – Vista Malmö

Vinnergi har i uppdrag av Eitech AB ansvar för projektering och framtagning av systemhandling, samt bygghandling för el- och teletekniskasystem för kontorsbyggnaden Vista. Projektet innefattar kontorslokaler och P-hus på totalt 39 000 kvm. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad Guld, The WELL building standar v2 samt NollCO2. Dessa certifieringar innebär att Vista håller hög nivå kring energiförbrukning, materialval och inomhusklimat och att välbefinnandet är en stark faktor i byggnadens design. Dessutom säkrar NollCO2 certifieringen att klimatavtrycket är minimerat under både byggprocessen och den löpande förvaltningen.

The Corner, Malmö

På uppdrag av ApQel AB har Vinnergi fått förtroendet att ansvara för projektering av el- och telesystem för kontorsbyggnaden The Corner.

Raffinaderiet Lund Referens

Projektering av el-och telesystem, Raffinaderiet 3

Vinnergi har i uppdrag av ApQel AB ansvar för projektering av el- och teletekniskasystem under pågående ombyggnation av Raffinaderiet 3 i Lund. Den anrika fastigheten med K-märkt fasad är belägen i sockerbruksområdet intill Lunds centralstation. Ombyggnationen kommer resultera i funktionella och moderna kontorslokaler, med omtanke att bevara byggnadens ursprungliga identitet genom materialval med anknytning till industrihistorien. Kontorslandskapen på totalt 5800 m2 är dessutom miljöcertifierade.

Robust fiber certifiering med Vinnergi

Referenser Robust Fiber

Vinnergi är en av Sveriges största utbildare inom Robust Fiber och var med och tog fram standarden Robust Fiber med SSNF. Vi är sedan starten deras utbildningspartner och har idag utbildat över 50 procent av alla Personcertifikat och över 40 procent av alla inom Utbildningsbevis.

Löparö vinnergi elberedning och projektering

Vädersäkrat Löparö elnät åt Vattenfall eldistribution

Vinnergi har fortsatt vädersäkra Löparö. Elprojektering  och beredning med utgångspunkt från befintligt nät för uppnå kundens önskemål om ökad vädersäkring och redundans med alternativa matningar till och på ön.Vi har hanterat upphandlingsunderlag, strandskyddsdispenser, beställt nya näststationerna samt skött markavtal.