Våra senaste referenser

Projektering av systemhandling för el-och telesystem – Vista Malmö

Vinnergi har i uppdrag av Eitech AB ansvar för projektering och framtagning av systemhandling, samt bygghandling för el- och teletekniskasystem för kontorsbyggnaden Vista. Projektet innefattar kontorslokaler och P-hus på totalt 39 000 kvm. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad Guld, The WELL building standar v2 samt NollCO2. Dessa certifieringar innebär att Vista håller hög nivå kring energiförbrukning, materialval och inomhusklimat och att välbefinnandet är en stark faktor i byggnadens design. Dessutom säkrar NollCO2 certifieringen att klimatavtrycket är minimerat under både byggprocessen och den löpande förvaltningen.

The Corner, Malmö

På uppdrag av ApQel AB har Vinnergi fått förtroendet att ansvara för projektering av el- och telesystem för kontorsbyggnaden The Corner.

Raffinaderiet Lund Referens

Projektering av el-och telesystem, Raffinaderiet 3

Vinnergi har i uppdrag av ApQel AB ansvar för projektering av el- och teletekniskasystem under pågående ombyggnation av Raffinaderiet 3 i Lund. Den anrika fastigheten med K-märkt fasad är belägen i sockerbruksområdet intill Lunds centralstation. Ombyggnationen kommer resultera i funktionella och moderna kontorslokaler, med omtanke att bevara byggnadens ursprungliga identitet genom materialval med anknytning till industrihistorien. Kontorslandskapen på totalt 5800 m2 är dessutom miljöcertifierade.

Robust fiber certifiering med Vinnergi

Referenser Robust Fiber

Vinnergi är en av Sveriges största utbildare inom Robust Fiber och var med och tog fram standarden Robust Fiber med SSNF. Vi är sedan starten deras utbildningspartner och har idag utbildat över 50 procent av alla Personcertifikat och över 40 procent av alla inom Utbildningsbevis.

Löparö vinnergi elberedning och projektering

Vädersäkrat Löparö elnät åt Vattenfall eldistribution

Vinnergi har fortsatt vädersäkra Löparö. Elprojektering  och beredning med utgångspunkt från befintligt nät för uppnå kundens önskemål om ökad vädersäkring och redundans med alternativa matningar till och på ön.Vi har hanterat upphandlingsunderlag, strandskyddsdispenser, beställt nya näststationerna samt skött markavtal.

Torpaskolan Jönköping

Torpaskolan i Jönköping

Vinnergi har på uppdrag av Jönköpings kommun stöttat i om-och tillbyggnation av Torpaskolan i Jönköping. Skolan utökas med en ny flygel och matsal i liknande stil som den befintliga byggnaden för att bevara dess atmosfär. I projektet ingick samtliga installationstyper för el, tele och säkerhet.

Taheskolan Jönköping

Ombyggnad av Taheskolan i Jönköping

På uppdrag av Jönköpings kommun har Vinnergi varit delaktiga i att bygga om en befintlig kontorsbyggnad till en skola för elever från förskoleklass upp till årskurs 6. I projektet ingick samtliga el- och teletekniska installationstyper samt säkerhetstekniska installationer

Sjökabelförläggning på Vättern

12 ton tung fiberkabel säkrar kommunikationen till Visingsö

Jönköping Energi har stärkt kommunikationen mellan Habo och Visingsö med hjälp av en sju kilometer, tolv ton tung fiberkabel. Fiberprojektören Pär Kraft berättar om Vinnergis arbete med upphandling, beredning och projektering av sjökabelförläggning av en ny fiberkabel på Vätterns botten.  

Scanmast referenscase Communicate

Site Acquisition åt Scanmast – för bredbandstäckning på glesbygden

Post- och telestyrelsen har som mål att få full mobil- och bredbandstäckning i glesbygden, med visionen att hela Sverige ska ha tillgång till bredband. Därför ska Telia etablera 130 master i Värmland, Uppsala, men framför allt i norra Sverige och fjällvärlden. För att kunna sätta upp alla dessa master på siter i glesbygden har Scanmast gett Vinnergi i uppdrag att utföra Site Acquisition. En helhetslösning som infattar specialistkompetens av tillstånd, bygglov och avtal.

Införande av dpcom Sundbyberg

Införande av dpCom Sundbybergs Stadsnät

Vinnergi projektledde införandet av dpCom som centralt NIS hos stadsnätet.Informationen är kvalitetssäkrad och ger alla användare en gemensam och aktuell bild av nätet. Ett fortsatt nära samarbete med Vinnergi har också bidragit till en verksamhetsutveckling med förbättrat stöd i processerna, vilket möjliggjort tidsbesparingar, säkrare leveranser och en ökad nätkvalitet – både fysiskt och digitalt.