Välj en sida

Ny belysning och anpassning för mediaproduktion i Winpos Arena

Kundens behov: Det gamla belysningssystemet i Winpos Arena plågades av driftstörningar, särskilt på grund av fel i belysningens drivdon. Därför behövde det uppdateras.

Vinnergis uppdrag: Att planera belysningen i arenan.

Uppdragsgivare

Umeå kommun

Bransch

Fastighet

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Period

2023-03 – 2023-04

Kontakt Vinnergi

Rune Isaksson
+46 70 553 0205
rune.isaksson@vinnergi.se

Vinnergis leverans

Ny belysning anpassad för matchsändning

I projektet fanns det utmaningar att hantera. En av dem var att vi behövde följa Ishockeyförbundets regler för arenabelysning och anpassa hallen för mediaproduktion eftersom de ska sända matcher därifrån. För att möta dessa krav tog vi fram speciella lösningar för att hantera ljusstyrka, flimmer, jämnhet, färgåtergivning och bländning enligt Ishockeyförbundets rekommendationer.

Det gamla systemet tillät att styra belysningen från flera platser med hjälp av ett KNX-system. Men gränssnittet till DALI var föråldrat och av olika fabrikat. Därför bytte vi ut dem mot nya DALI-GateWay-enheter som integrerades i KNX-systemet.

Tog bort gamla kablar och oanvända rör

Eftersom de nya armaturerna hade olika egenskaper jämfört med de gamla behövde vi ändra placering och antal. För att minska belastningen på taket tog vi bort gamla kablar och oanvända rör. Sedan installerade vi nya rör och drog nya kablar. 

Resultat

En pålitlig och effektiv belysning som är anpassad för mediaproduktion. Den nya belysningslösningenär rätt dimensionerad för säkerheten och material haranväntspå ett optimalt sätt.Arena fick en uppdaterad och tillförlitlig belysning som passade deras behov och krav. Dettamöjliggjörsmidiga mediaproduktioner och trygga evenemang.

Tekniker och system i detta projekt

  • Kraft
  • Belysning 
  • Kanalisation

Låt oss kontakta dig

Vi ser till att rätt person kontaktar dig.

Mer information inom referensen:

  • Alla
  • Tjänster
  • Segment
Besiktning Tjänst
Besiktning

Vi utför alla typer av besiktningar inom fibernät, mobilnät och elnät samt elinstallationer – från skolor och sjukhus till omfattande elinstallationer inom tung process och tillverkningsindustri. Vi genomför även el- och magnetfältsmätningar, elkvalitetsanalys och termografering. Inom elkraft har även den erfarenhet och kompetens som krävs för att besiktiga lokalnät, regionnät och stamnät gällande stationer och ledningar. Vinnergis besiktningsingenjörer har personlig auktorisation och certifieringar från exempelvis Elektriska nämnden och brandskyddsföreningen Sverige.

Projektledning Tjänst
Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Kalkylering Tjänst
Kalkylering

Våra tekniska konsulter tar oss an många typer av kalkyler inom nätinfrastruktur och husbyggnation. Vi räknar på material och tid, och tar exempelvis snabbt och effektivt fram projekterings– och kostnadskalkyler för kompletta system samt anbudskalkyler för både total- och utförandeentreprenader, produktionskalkyler och mängdkalkyler med listpriser.

Fysisk säkerhet Tjänst
Fysisk säkerhet

Skydda din verksamhet med experttjänster inom fysisk säkerhet från Vinnergi. Vårt team av specialiserade och säkerhetsklassade konsulter erbjuder hög kvalitet och expertis och har certifikaten, fabrikatsbaserade licenser och behörighet i olika discipliner inom säkerhetsbranschen – från inbrottslarm till kamerabevakning. RSA, säkerhetsintervjuer, projektering av fastighetsteknik, dokumentation och systemkonsultation.

Projektering av fastighetsteknik Tjänst
Projektering av fastighetsteknik

Vinnergi projekterar all typ av fastighetsteknik, från start till mål – och skapar lösningar för framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM gör vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Vi projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit efter dina önskemål och behov, med IoT och framtidens möjligheter i fokus. Vi hjälper dig som kund att se framtida behov och projekterar de tekniker och lösningar som är bäst anpassade för respektive projekt. Hos oss får du installationer som är både effektiva och väl anpassade för både miljö och människa.

Fastighet Segment
Fastighet

Vi optimerar din fastighet med smarta vägval för att skapa långsiktiga, ekonomiska och hållbara värden. Vinnergi hjälper dig som bygger, äger eller utvecklar fastigheter att möta framtidens krav på säkra och hållbara system. Du får en trygg partner som lyssnar, samtidigt som vi älskar och förstår teknik, och hur digitaliseringen kan öka värdet av dina …