Vi optimerar din fastighet med smarta vägval för att skapa långsiktiga, ekonomiska och hållbara värden.

Vinnergi hjälper dig som bygger, äger eller utvecklar fastigheter att möta framtidens krav på säkra och hållbara system. Du får en trygg partner som lyssnar, samtidigt som vi älskar och förstår teknik, och hur digitaliseringen kan öka värdet av dina investeringar.

Fastighetskonsult

Den digitala revolutionen förändrar vårt sätt att bo, arbeta och leva. Med hjälp av smart teknik kommer våra arbetsplatser, bostäder och liv att kopplas upp och användas – utan att vi behöver lyfta ett finger. Om de byggnader som byggs idag ska passa in i människors liv om tio år krävs god planering av infrastrukturen samt digitalisering och uppdatering av system. För de byggnader som byggs idag måste vara en hållbar investering för kommande generationer.

Smarta fastigheter

För att undvika kostsamma ombyggnationer behöver fastigheter anpassas för att möta behoven på en marknad i gigantisk omställning. Det betyder att fastigheterna behöver vara smarta. Vinnergis samlade kunskap om allt från bredbandsfiber och mobiltäckning till el-och teletekniska system och smarta sensorer gör oss till en stark partner för dig som bygger, äger och utvecklar fastigheter. Tillsammans gör vi dem smarta – och hållbara.

Våra team arbetar över hela Sverige och har mångåriga erfarenheter från beställar-, entreprenörs- och konsultled. Tillsammans med bygg- och fastighetsbolag ser vi till att ni möter framtidens krav på trådlös kommunikation och uppfyller användarnas förväntningar på att det ska fungera överallt och sömlöst. Med digitalisering följer även kravet på säkerhet: Alla byggnader måste ha pålitliga system och en säker digital infrastruktur för att fungera på det sätt vi vill och för att vi ska känna oss trygga. Det hjälper vi till med.

Vi jobbar bland annat med följande fastighetsområden

 • Bostäder
 • Forskning och utveckling
 • Handel
 • Hotell och resturang
 • Hälsa- och sjukvård
 • Idrotts- och badanläggningar
 • Kontor
 • Kultur
 • Utbildningslokaler

Sixten Folke

Affärsområdeschef Power och Living
+46 730 780 910
Vinnergi smarta elnätet

Med PropTech anpassar sig fastigheten efter människan

Med händelsestyrd och automatiserad IoT (Internet of Things) skapas värden för människor, företag och samhället. Fastigheten anpassar sig efter människan, istället för tvärtom.

Digital tvilling

Den digitala tvillingen avslöjar allt

Fastighetens better half. Den ger oss detaljerad information om hur byggnaden skulle kunna bete sig under olika förhållanden – utan att vi behöver testa det i verkligheten. Vilket vattentryck klarar rören? Hur ska systemen dimensioneras? Vilka blir miljölasterna? Den digitala tvillingen berättar allt.
Smart kommunikation

Smart kommunikation skapar digitala ekosystem

Genom att förstå, hantera och koppla ihop stora mängder data blir fastigheten ett digitalt ekosystem. När vi exempelvis vet att en kallfront är på ingång kan vi reglera fastighetens temperatur i tid – vilket i sin tur sparar både miljö och pengar.

European bauhaus

Hållbara fastigheter med European Bauhaus

European Bauhaus är en gemensam europeisk strategi för att bland annat bygga hållbara fastigheter. En extremt långsiktig satsning som strävar efter att människor ska trivas och samhället utvecklas, men på ett hållbart och inkluderande sätt. Och utan att gå miste om estetiska värden.

Kunder i urval

Mer information inom Fastighet

 • All
 • Tjänster
 • Referenser
 • Segment
Akademiska hus – Polisutbildningshuset vid Umeå Universitet
Referenser
Akademiska hus – Polisutbildningshuset vid Umeå Universitet

Projektering av ny byggnad för polisutbildningen vid Umeå Universitet, med utbildning och forskning samlat under samma tak. Total yta på 6 200 m2 i tre plan med lärosalar, kontor samt övningslokaler. Byggnaden har certifieringen Miljöbyggnad Silver med en energianvändning som ligger i nivå med Miljöbyggnad Guld. B.la el-och teleprojektering av belysning med KNX-styrning, nödbelysning, PUS och åskskydd, styr av el och kraft med planritningar, huvudledningsschema, centralförteckningar, manöverschema och ställverk.

Alabastern Växjö
Referenser
Alabastern Växjö

Under detta projekt ansvarade Vinnergi för projektering av el- och teletekniska system för renovering och energieffektivisering av 210 lägenheter i området Araby. Bland annat byttes ventilationen till energieffektiva värmeåtervinnande aggregat. Energianvändningen beräknas därmed halveras, från 150 kWh till 75 kWh.

Äldreboendet Skärvet i Växjö
Referenser
Äldreboendet Skärvet i Växjö

Nybyggnad av äldreboende med 72 boenderum i 4 plan samt hyres- och bostadsrätter. Byggnaden har en takterass med växthus och sedumbeläggning. Framför huset är en grön park anlagd för de boende. Äldreboendet är startskottet för utvecklingen av den ekologiska och socialt hållbara stadsdelen Bäckaslöv, som ska förstärka Växjös profil som Europas grönaste stad. Äldreboendet är utformat med gröna lösningar där miljötänk har genomsyrat hela processen. Projektet vann Skanskas hållbarhetspris 2017 och har uppnått Platinum-certifiering, den högsta nivån i den internationella miljöcertifieringen LEED.

Arenahotellet i Uppsala
Referenser
Arenahotellet i Uppsala

Nybyggnation av Arenahotellet i Grändby Uppsala. Total yta ca 9000 m². Projektet innefattade 200 st hotellrum varav 180 bestod av prefabricerade rum med färdiga installationer av storkök, matsal, lounge, lobby, konferensavdelning, spa-avdelning, takterass, fasadbelysning och omgivningsbelysning. Vi  ansvarade för projektering av el- och teletekniska system, exempelvis RGB-belysning med styrsystemet Helvar, solceller och takvärme.

Avtal- och tillståndshantering
Tjänster
Avtal- och tillståndshantering

Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från exempelvis fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelser av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter med kunskap inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till avtalen eller tillstånden som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.

Besiktning
Tjänster
Besiktning

Vi utför alla typer av besiktningar inom fibernät, mobilnät och elnät samt elinstallationer – från skolor och sjukhus till omfattande elinstallationer inom tung process och tillverkningsindustri. Vi genomför även el- och magnetfältsmätningar, elkvalitetsanalys och termografering. Inom elkraft har även den erfarenhet och kompetens som krävs för att besiktiga lokalnät, regionnät och stamnät gällande stationer och ledningar. Vinnergis besiktningsingenjörer har personlig auktorisation och certifieringar från exempelvis Elektriska nämnden och brandskyddsföreningen Sverige.

Campus Vipan byggnad N31 i Lund
Referenser
Campus Vipan byggnad N31 i Lund

På Campus Vipan byggnad N31 ska ombyggnation av befintlig byggnad utföras. El-entreprenaden omfattar demontering samt nya installationer inom byggnad N31 för kanalisation och spänningsutjämningssystem, kraft, belysning, tele, data, brandlarm, talat utrymningslarm och säkerhetssystem samt utemiljöer.

Campus Vipan, byggnad Q i Lund
Referenser
Campus Vipan, byggnad Q i Lund

På Campus Vipan i Lund genomförs en satsning på att utveckla den befintliga gymnasieskolan, bland annat genom nybyggnationen byggnad Q. Den nya byggnaden beräknas stå färdig vid årsskiftet 2022-2023, och består av bibliotek, kök, matsal och utbildningslokaler fördelat på 3 plan. Under detta projekt ansvarar Vinnergi för projektering av systemhandling samt bygghandling för el- och telesystem. Även framtagning av rambeskrivning för hissar ingår i uppdraget. Byggnad Q uppförs enligt Miljöbyggnad nivå silver.

Cityterrassen – svanenmärkt bostadshus i Malmö
Referenser
Cityterrassen – svanenmärkt bostadshus i Malmö

Projektering av el- och telesystem för nybyggnad av bostadshuset Cityterrassen i centrala Malmö, med tillhörande parkeringsplatser samt centrumverksamhet. I uppdraget har det även ingått framtagning av rambeskrivning för hissar och solceller.

Detaljprojektering för batterifabrik
Referenser
Detaljprojektering för batterifabrik

Vinnergi ansvarade för detaljprojektering samt framtagning av systemhandling för nybyggnation av en av Sveriges batterifabriker. Projektet avsåg komplett projektering av samtliga elektrotekniska fastighetsinstallationer, effektberäkningar för processanläggning, UPS anläggningar och reservkraftaggregat. Dessutom skötte vi projektledning på plats, installationssamordning samt dokumentsamordning i både digital och pappersform. 

Detaljprojektering för Havstornet, Index Residence
Referenser
Detaljprojektering för Havstornet, Index Residence

Norrtäljes nu högsta byggnad blir med sin unika guldiga fasad ett självklart landmärke på orten. 119 moderna lägenheter, med direkt anslutning till vatten och vacker utsikt mot både Norrtäljes stadskärna och skärgården. I det här projektet ansvarade Vinnergi för rambeskrivning av el- och telesystem, samt detaljprojektering av el- och telesystem.

Detaljprojektering för kvarter Bageriet
Referenser
Detaljprojektering för kvarter Bageriet

På uppdrag av Rewel AB ansvarade Vinnergi för detaljprojektering av el-och teletekniska system vid ombyggnad av Bageriet. Total yta ca 9000 m². Bageriet har utsikt över Djurgården, Stockholms stad samt skärgården och är även belönat för ”Bästa ombyggnadsprojekt i Sverige”. I början på 1900-talet bedrevs uteslutande bageriverksamhet på kvarnholmen och en stor fabrik för tillverkning av hårdbröd och spisbröd uppfördes. Idag, nästan 100 år senare, så har många av dessa byggnader gjorts om, byggts ut och skapat ett av Stockholms mest eftertraktade bostadslägen.

Dokumentation
Tjänster
Dokumentation

Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

Elprojektering av kvarteret Abborren 2 – Malmö
Referenser
Elprojektering av kvarteret Abborren 2 – Malmö

Vinnergi har fått i uppdrag av el-entreprenören Caanel AB att utföra elprojektering för kvarteret Abborren 2 – ett bostadsprojekt som kommer ta form vid Citadelssvägen vid ett av Malmös mest attraktiva områden. Projektet omfattar 182 exklusiva lägenheter samt garage, och har en total yta på 22 000 m2. Projekteringen har utförts i programmet Revit.

Förskolan Äventyret i Växjö
Referenser
Förskolan Äventyret i Växjö

Projektering av el- och teletekniska system samt kostnadsberäkning för nybyggnad av Förskolan Äventyret i Växjö. Förskolan har fem avdelningar i två plan och mottagningskök. Total yta på 1 280 m2 med plats för 80 barn i åldrarna 1–6 år. Byggnaden är certifierad med Miljöbyggnad Silver. Bland annat projekterade våra elkonsluter kraft, belysning, kanalisation, brandlarm inbrottslarm och passagesystem.

Förstudier, utredningar och rådgivning
Tjänster
Förstudier, utredningar och rådgivning

Vi kan hjälpa dig med förstudier, ta fram beslutsunderlag och ekonomiska kalkyler, strategiska rapporter och olika typer av utredningar och analyser. Vi kan agera oberoende rådgivare inför investeringsbeslut och erbjuder vår specialistkompetens till due diligence-uppdrag. Vi kan även stötta i upphandlingar och till och med ta rollen som interimsledare i er verksamhet. Vår unika kombination av lång erfarenhet inom kommunikation, infrastruktur, fastighetsteknik och nytänkande gör att vi kan erbjuda riktigt bra rådgivning där din verksamhet står i fokus. Så att du tryggt kan ta ett välgrundat beslut.