Välj en sida

Projektering av VVS

Med Vinnergi får du som entreprenör, byggherre eller fastighetsbolag skräddarsydda lösningar för VVS, kyla och fastighetsautomation. Du drar dessutom nytta av vår erfarenhet från olika områden, som sjukhus, kontor och industrianläggningar. Därför kan du lita på att projektet levereras med hög kvalitet, och att din fastighet blir driftoptimerad för en effektiv energianvändning och ett hälsosamt inneklimat.

Låt oss kontakta dig

Vi ser till att rätt person kontaktar dig.

Få hjälp med ditt VVS-system

Planerar VVS för bästa inomhusklimat och lägre driftkostnad

Med oss får du hjälp att projektera ditt VVS-system. Projekteringsprocessen är faktiskt avgörande för att du ska uppnå önskat inomhusklimat och samtidigt minimera driftskostnaderna. Vi tar hänsyn till den senaste tekniska utvecklingen för att ge dig bättre lösningar i alla steg av projektet. Och du, självklart arbetar vårt erfarna team av VVS-konsulter nära dig för att verkligen förstå dina behov och förutsättningar.

VVS som sänker energiförbrukningen

I Sverige står VVS-systemen för upp till 60 procent av en fastighets energiförbrukning. Därför brinner vi för att optimera systemen så att fastigheten förbrukar så lite energi som möjligt. Med vår breda kompetens inom alla VVS-områden kan vi dessutom optimera funktionen och göra fastigheten mer energismart – även i befintliga byggnader

Få hjälp med följande teknikområden inom VVS:

Ventilation

Vi utformar effektiva och energisnåla ventilationssystem. Dessa säkerställer god luftkvalitet och uppfyller branschkraven för olika fastigheter. Faktorer som ljud och termisk komfort beaktas för att skapa en behaglig arbets- och livsmiljö.

Värme

Innovativa och energieffektiva lösningar för uppvärmningssystem, anpassade till ditt unika projekt. Målet är att skapa en behaglig inomhusmiljö samtidigt som energiförbrukningen och driftskostnaderna minimeras.

Vatten och sanitet

Vi projekterar säkra och effektiva vatten- och sanitetssystem för att möta dina behov. Fokus ligger på att säkerställa tillförlitlig vattenförsörjning, säkra vatteninstallationer och se till att vattenresurser används mer hållbart.

Kylsystem

Vi utvecklar skräddarsydda kylsystem för att möta höga krav på energieffektivitet och kylbehov för olika typer av byggnader. Genom att tillämpa smarta systemlösningar kan kylprocesserna optimeras för att säkerställa en behaglig inomhusmiljö för bland annat kontor, eller stabil processkyla i en serverhall.

Fastighetsautomation

För att en fastighet ska kunna förvaltas kostnadseffektivt krävs välfungerande styrsystem för installationerna. Vi ser till att system för el, värme, kyla och ventilation samverkar beroende på bland annat utomhustemperaturer, tid på dygnet och hur många som vistas i huset. För att få en helhet så ser vi även till att fastighetens olika system kommunicerar med varandra.

Mer information inom: Projektering av VVS

  • Alla
There aren't any posts to display right now,so please come back later.