Välj en sida

Robust Fiber Personcertifikat Anläggning

Utbildning för Personcertifikat är en fördjupad utbildning för dig som arbetar som projektör, projektledare, arbetsledare, byggledare, besiktningsman, materialleverantör, beställare av entreprenadtjänster eller konsult. Utbildningen går på djupet igenom Anvisningar för Robust fiber och ger dig en bred kunskap om fiberanläggningar. Utbildningen är förberedande för att du ska klara provet för Personcertifikat och följer den kravspecifikation som Robust fiber tagit fram.

Ronnie Johansson

Utbildare Robust Fiber
Vinnergi utbildningspartner för Robust fiber
Delta på någon av våra platsbundna utbildningar (se aktuella orter i anmälningsformuläret), eller via lärarledda onlineutbildningar. Är ni 6–7 personer eller fler som behöver utbildas så begär in en offert på en företagsintern utbildning.

Obs! Utbildningen är på en högre nivå än Utbildningsbevis så certifierar du dig för Personcertifikat behöver du inte Utbildningsbevis.

Utbildning två dagar inkl. provavgift: 8950 kr

Utbildningsinnehåll Robust Fiber Personcertifikat Anläggning:

 • Allmänt om Robust Fiber
 • Miljö och arbetsmiljö
 • Begrepp och definitioner
 • Nät
  • Förberedelser för fiberprojekt
  • Kanalisation
  • Förläggning
  • Optokablar
  • Kabelhantering
  • Märkning
  • Säkerhet
 • Förläggningsmetoder
  • Allmänt
  • Generella anvisningar och regler
  • Schaktfria metoder
  • Schaktmetoder
 • Site och nod
 • Dokumentation
  • Generella krav
  • Omfattning
  • Dokument som skall ingå
  • Dokument som bör ingå
  • Förvaltning av dokumentation
 • Besiktning
 • Fiberanläggningsprojekt

Om Incerts Robust Fiber-certifieringar

Utfärdandet av personbevis sker genom certifieringsorganet Incert. Deltagarna ansöker själva om certifiering enligt anvisningar de får efter anmälan till utbildningen och avgifter för certifikat/utbildningsbevis faktureras direkt från Incert till deltagaren/deltagarens arbetsgivare

Aktuell certifieringskostnad för personcertifikat anläggning: 4400 kr exkl. moms.

Personcertifikatet är giltigt i 5 år från utfärdande. Efter att en giltighetsperiod passerat ska sökande göra en ny examination för att behålla personcertifikatet. Personcertifikatet är personligt och följer personen oavsett arbetsgivare.

Anmälan till Robust Fiber personcertifikat

  Faktureringsadress

  Ev. fakturamärkning (Enligt önskemål från din chef eller ekonomiavdelning)


  Ja, påminn mig.Nej tack.

  Vi som utbildar

  Ronnie Johansson

  Utbildare Robust Fiber
  Ronnie har flerårig erfarenhet av Robust Fiber och är Vinnergis kontaktperson för Robust Fiber utbildningar. Han representerar dessutom Vinnergi i Robust Fiber Utbildnings- och Teknikråd. Förutom att utbilda bidrar han till att det finns stabila och pålitliga fibernät genom att hjälpa fibernätsägare med projektering, dokumentation och driftsäkerhetsarbete. Kontakta Ronnie om du vill veta mer om Robust Fiber.

  Mikael Isaksson

  Utbildare Robust Fiber
  Mikael Isaksson är en erfaren lärare inom telekom med en bakgrund som radio- och TV-reparatör. Han har avancerad kunskap från telekommunikation och har arbetat som platschef inom entreprenadsektorn.

  Urban Sverrehed

  Utbildare Robust Fiber
  Urban har bred erfarenhet från arbete med radionät och har tjänstgjort hos de fyra stora operatörerna. Han har varit teamchef i Stockholm och har en gedigen bakgrund inom nätverkssäkerhet och utbildning.