Välj en sida

Robust Fiber Personcertifikat Säker Anläggning

Ökade hot i omvärlden, skärpta lagkrav och höjda kundkrav kommer att ställa ökade krav på framtidens fibernät. På uppdrag av PTS har Robust Fiber därför utformat riktlinjer för anläggningar med förhöjd säkerhet. Kursen riktar sig till dig som är involverad i analys, projektering och implementering av åtgärder i teleanläggningar med förhöjda säkerhetskrav och avancerade funktioner. Den ger både teoretisk och praktisk erfarenhet inom området.

Ronnie Johansson

Utbildare Robust Fiber

Information om kursen Personcertifikat – Säker anläggning

Under kursen kommer du att fördjupa din kompetens inom Robust Fiber genom att analysera och implementera kundkrav. Det handlar om att skapa lösningar som uppfyller de krav som ställs när kunder behöver anslutningar med extra hög säkerhet och funktion.

När: september-november 2024
Var: Ett urval av orter baserat på intresseanmälda nät
Hur: Lärarledd i utbildningslokal
Förkunskaper: Giltigt certifikat inom Robust Fiber Personcertifikat

Kursens innehåll omfattar

 • Introduktion
 • Genomgång av riktlinjerna för anläggningar med förhöjd säkerhet och funktion
 • Övningar baserade på tre olika kundfall
 • Avslutande certifieringsprov
 •  

Efter kursen

Efter genomförd kurs och godkänt prov ska deltagaren kunna svara för klassificering av skyddsnivåer, projektering, besiktning och RSA för anläggningar med förhöjd säkerhet.

Vem bör gå kursen?

Kursen riktar sig till dig som är nätchef eller som arbetar med planering, utveckling och förstärkning av den av den fysiska säkerheten i teleanläggningar (t.ex. nätarkitekt/näplanerare).

Vinnergi utbildningspartner för Robust fiber

Intresseanmäl dig och ditt team till Robust Fiber personcertifikat Säker anläggning

  Kontaktuppgifter till dig som bokar

  Läs mer på stadsnätsföreningen.se

  Ytterligare information om anläggningar med förhöjd säkerhet och funktion hittar du här: Robust digital infrastruktur – Stadsnätsföreningen (stadsnatsforeningen.se)

  Vi som utbildar

  Ronnie Johansson

  Utbildare Robust Fiber
  Ronnie har flerårig erfarenhet av Robust Fiber och är Vinnergis kontaktperson för Robust Fiber utbildningar. Han representerar dessutom Vinnergi i Robust Fiber Utbildnings- och Teknikråd. Förutom att utbilda bidrar han till att det finns stabila och pålitliga fibernät genom att hjälpa fibernätsägare med projektering, dokumentation och driftsäkerhetsarbete. Kontakta Ronnie om du vill veta mer om Robust Fiber.

  Mikael Isaksson

  Utbildare Robust Fiber
  Mikael Isaksson är en erfaren lärare inom telekom med en bakgrund som radio- och TV-reparatör. Han har avancerad kunskap från telekommunikation och har arbetat som platschef inom entreprenadsektorn.

  Urban Sverrehed

  Utbildare Robust Fiber
  Urban har bred erfarenhet från arbete med radionät och har tjänstgjort hos de fyra stora operatörerna. Han har varit teamchef i Stockholm och har en gedigen bakgrund inom nätverkssäkerhet och utbildning.