Välj en sida

Om oss

Vi befinner oss mitt i vår tids största omställning och teknikskifte. När hela vårt samhälle digitaliseras behöver teknik och uppkopplade system integreras medan gamla arbetssätt och metoder måste förnyas och effektiviseras. Vinnergi är den nya generationens teknikkonsulter som ska möjliggöra detta inom telekom-, energi- och fastighetsbranschen. Men! På Vinnergi kommer vi inte kunna lösa allt och det finns inte finns heller en tydlig lösning på utmaningarna. I stället ligger svaret i att ta många små steg i rätt riktning, tillsammans.

  • Vinnergi lägger grunden för det smarta samhället genom att förstärka telekombranschen och utveckla morgondagens kommunikationsnät.
  • Tillsammans med fastighetsbranschen skapar vi utrymme för människor genom att designa inomhusmiljöer som är optimerade för framtiden.
  • Vi hjälper energibranschen att öka kapaciteten i kraftsystemet, framtidssäkra elförsörjningen och att ställa om till förnybara energikällor.

Vinnergis affärsidé är att bygga hållbar samhällsinfrastruktur där vi gör människan till vinnare genom att se till att tekniken används på rätt sätt. Vår framgång återinvesteras i våra medarbetare för att kunna växa, bli starkare tillsammans och skapa förutsättningar för att göra ännu större skillnad. Därför ger vi medarbetarna möjlighet att bli delägare.

Men för oss handlar framtidens smarta samhälle inte bara om tekniken i sig, utan om hur digitaliseringen, den gröna omställningen, smartare kommunikation och effektivare infrastruktur kan göra livet bättre för oss människor. Omställning handlar om inställning. Vi älskar det!

Vi skall vara en vinnande affärspartner som gör samhället smartare och världen lite bättre

Vinnergis Mission

Ett mer hållbart samhälle genom smarta innovationer

Vinnergis Vision

% Medarbetarägt (cirka)

Experter inom telekom, energi och fastighetsteknik

Orter

e-NPS (Medarbetartrivsel)

NPS (kundnöjdhet)