Gruppbild Vinnergi Summit 2019 i Aronsborg

På Vinnergi strävar vi efter att göra världen lite bättre

Vi är övertygade om att lösningen för en hållbar framtid är genom teknisk innovation. Du befinner dig mitt i en av tidernas största omställning och teknikskifte. Hela vårt samhälle digitaliseras och omformas. Teknik och uppkopplade system ska integreras och gamla arbetssätt och metoder måste förnyas och effektiviseras. På Vinnergi kommer vi inte kunna lösa allt och det finns inte finns heller en tydlig lösning på utmaningarna. I stället ligger svaret att ta många små steg i rätt riktning tillsammans. Dessutom måste det ske snabbt men säkert – för det börjar bli bråttom.

Vinnergi är den nya generationens teknikpartner som utmanar det invanda, inspirerar till nya idéer och designar lösningar som framtidsäkrar en hållbar utveckling och lönsamma resultat. Vi hjälper våra kunder att digitalisera sina processer och utveckla sina verksamheter inom telekom, fiber, elkraft, transport och fastighetsteknik. Enkelt uttryckt så digitaliserar vi framtiden genom att göra vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad.
Vår affärsidé är att bygga hållbar samhällsinfrastruktur där vi gör människan till vinnare genom att se till att tekniken används på rätt sätt. Vår framgång återinvesterar vi i våra medarbetare för att kunna växa, bli starkare tillsammans och skapa förutsättningar för att göra ännu större skillnad. Därför är vi medarbetarägda till fyrtio procent.

Vi skapar utrymme för människan genom att utforma fastigheter med optimerade inomhusmiljöer som kan göra livet sundare och bidra till hållbara resultat. Vi utvecklar elnätet för ökad och pålitlig elanvändning och hjälper till att ställa om till förnybara energikällor. Vi möjliggör hållbara, säkra och smidiga transportsystem för att möta morgondagens krav. Vi kopplar samman människor med varandra och möjliggör digitala tjänster, i staden och på landsbygden så att ingen hamnar i digitalt utanförskap. För grunden av smarta samhället utgörs av smart infrastruktur.

Men för oss handlar framtidens smarta samhälle inte om tekniken i sig, utan hur digitaliseringen, den gröna omställningen, smartare kommunikation och effektivare infrastruktur kan göra livet bättre för oss människor. Omställning handlar om inställning. Vi älskar det!

På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Vi tar dig hit.