Vi optimerar din fastighet med smarta vägval för att skapa långsiktiga, ekonomiska och hållbara värden.

Vinnergi hjälper dig som bygger, äger eller utvecklar fastigheter att möta framtidens krav på säkra och hållbara system. Du får en trygg partner som lyssnar, samtidigt som vi älskar och förstår teknik, och hur digitaliseringen kan öka värdet av dina investeringar.

Fastighetskonsult

Den digitala revolutionen förändrar vårt sätt att bo, arbeta och leva. Med hjälp av smart teknik kommer våra arbetsplatser, bostäder och liv att kopplas upp och användas – utan att vi behöver lyfta ett finger. Om de byggnader som byggs idag ska passa in i människors liv om tio år krävs god planering av infrastrukturen samt digitalisering och uppdatering av system. För de byggnader som byggs idag måste vara en hållbar investering för kommande generationer.

Smarta fastigheter

För att undvika kostsamma ombyggnationer behöver fastigheter anpassas för att möta behoven på en marknad i gigantisk omställning. Det betyder att fastigheterna behöver vara smarta. Vinnergis samlade kunskap om allt från bredbandsfiber och mobiltäckning till el-och teletekniska system och smarta sensorer gör oss till en stark partner för dig som bygger, äger och utvecklar fastigheter. Tillsammans gör vi dem smarta – och hållbara.

Våra team arbetar över hela Sverige och har mångåriga erfarenheter från beställar-, entreprenörs- och konsultled. Tillsammans med bygg- och fastighetsbolag ser vi till att ni möter framtidens krav på trådlös kommunikation och uppfyller användarnas förväntningar på att det ska fungera överallt och sömlöst. Med digitalisering följer även kravet på säkerhet: Alla byggnader måste ha pålitliga system och en säker digital infrastruktur för att fungera på det sätt vi vill och för att vi ska känna oss trygga. Det hjälper vi till med.

Vi jobbar bland annat med följande fastighetsområden

 • Bostäder
 • Forskning och utveckling
 • Handel
 • Hotell och resturang
 • Hälsa- och sjukvård
 • Idrotts- och badanläggningar
 • Kontor
 • Kultur
 • Utbildningslokaler

Sixten Folke

Affärsområdeschef Power och Living
+46 730 780 910
Vinnergi smarta elnätet

Med PropTech anpassar sig fastigheten efter människan

Med händelsestyrd och automatiserad IoT (Internet of Things) skapas värden för människor, företag och samhället. Fastigheten anpassar sig efter människan, istället för tvärtom.

Digital tvilling

Den digitala tvillingen avslöjar allt

Fastighetens better half. Den ger oss detaljerad information om hur byggnaden skulle kunna bete sig under olika förhållanden – utan att vi behöver testa det i verkligheten. Vilket vattentryck klarar rören? Hur ska systemen dimensioneras? Vilka blir miljölasterna? Den digitala tvillingen berättar allt.
Smart kommunikation

Smart kommunikation skapar digitala ekosystem

Genom att förstå, hantera och koppla ihop stora mängder data blir fastigheten ett digitalt ekosystem. När vi exempelvis vet att en kallfront är på ingång kan vi reglera fastighetens temperatur i tid – vilket i sin tur sparar både miljö och pengar.

European bauhaus

Hållbara fastigheter med European Bauhaus

European Bauhaus är en gemensam europeisk strategi för att bland annat bygga hållbara fastigheter. En extremt långsiktig satsning som strävar efter att människor ska trivas och samhället utvecklas, men på ett hållbart och inkluderande sätt. Och utan att gå miste om estetiska värden.

Kunder i urval

Mer information inom Fastighet:
 • All
 • Tjänster
 • Utbildningar
 • Referenser
 • Nyheter
There aren't any posts to display right now,so please come back later.