Välj en sida

Vi optimerar din fastighet med smarta vägval för att skapa långsiktiga, ekonomiska och hållbara värden.

Vinnergi hjälper dig som bygger, äger eller utvecklar fastigheter att möta framtidens krav på säkra och hållbara system. Du får en trygg partner som lyssnar, samtidigt som vi älskar och förstår teknik, och hur digitaliseringen kan öka värdet av dina investeringar.

Fastighetskonsult

Den digitala revolutionen förändrar vårt sätt att bo, arbeta och leva. Med hjälp av smart teknik kommer våra arbetsplatser, bostäder och liv att kopplas upp och användas – utan att vi behöver lyfta ett finger. Om de byggnader som byggs idag ska passa in i människors liv om tio år krävs god planering av infrastrukturen samt digitalisering och uppdatering av system. För de byggnader som byggs idag måste vara en hållbar investering för kommande generationer.

Smarta fastigheter

För att undvika kostsamma ombyggnationer behöver fastigheter anpassas för att möta behoven på en marknad i gigantisk omställning. Det betyder att fastigheterna behöver vara smarta. Vinnergis samlade kunskap om allt från bredbandsfiber och mobiltäckning till el-och teletekniska system och smarta sensorer gör oss till en stark partner för dig som bygger, äger och utvecklar fastigheter. Tillsammans gör vi dem smarta – och hållbara.

Våra team arbetar över hela Sverige och har mångåriga erfarenheter från beställar-, entreprenörs- och konsultled. Tillsammans med bygg- och fastighetsbolag ser vi till att ni möter framtidens krav på trådlös kommunikation och uppfyller användarnas förväntningar på att det ska fungera överallt och sömlöst. Med digitalisering följer även kravet på säkerhet: Alla byggnader måste ha pålitliga system och en säker digital infrastruktur för att fungera på det sätt vi vill och för att vi ska känna oss trygga. Det hjälper vi till med.

Vi jobbar bland annat med följande fastighetsområden

 • Bostäder
 • Forskning och utveckling
 • Handel
 • Hotell och resturang
 • Hälsa- och sjukvård
 • Idrotts- och badanläggningar
 • Kontor
 • Kultur
 • Utbildningslokaler

Sixten Folke

Affärsområdeschef Power och Living
+46 730 780 910
Vinnergi smarta elnätet

Med PropTech anpassar sig fastigheten efter människan

Med händelsestyrd och automatiserad IoT (Internet of Things) skapas värden för människor, företag och samhället. Fastigheten anpassar sig efter människan, istället för tvärtom.

Digital tvilling

Den digitala tvillingen avslöjar allt

Fastighetens better half. Den ger oss detaljerad information om hur byggnaden skulle kunna bete sig under olika förhållanden – utan att vi behöver testa det i verkligheten. Vilket vattentryck klarar rören? Hur ska systemen dimensioneras? Vilka blir miljölasterna? Den digitala tvillingen berättar allt.
Smart kommunikation

Smart kommunikation skapar digitala ekosystem

Genom att förstå, hantera och koppla ihop stora mängder data blir fastigheten ett digitalt ekosystem. När vi exempelvis vet att en kallfront är på ingång kan vi reglera fastighetens temperatur i tid – vilket i sin tur sparar både miljö och pengar.

European bauhaus

Hållbara fastigheter med European Bauhaus

European Bauhaus är en gemensam europeisk strategi för att bland annat bygga hållbara fastigheter. En extremt långsiktig satsning som strävar efter att människor ska trivas och samhället utvecklas, men på ett hållbart och inkluderande sätt. Och utan att gå miste om estetiska värden.

Kunder i urval

Mer information inom Fastighet:
 • Alla
 • Tjänster
 • Utbildningar
 • Referenser
 • Nyheter
Avtal- och tillståndshantering Tjänst
Avtal- och tillståndshantering

Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från exempelvis fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelser av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter med kunskap inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till avtalen eller tillstånden som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.

Fysisk säkerhet Tjänst
Fysisk säkerhet

Skydda din verksamhet med experttjänster inom fysisk säkerhet från Vinnergi. Vårt team av specialiserade och säkerhetsklassade konsulter erbjuder hög kvalitet och expertis och har certifikaten, fabrikatsbaserade licenser och behörighet i olika discipliner inom säkerhetsbranschen – från inbrottslarm till kamerabevakning. RSA, säkerhetsintervjuer, projektering av fastighetsteknik, dokumentation och systemkonsultation.

Kalkylering Tjänst
Kalkylering

Våra tekniska konsulter tar oss an många typer av kalkyler inom nätinfrastruktur och husbyggnation. Vi räknar på material och tid, och tar exempelvis snabbt och effektivt fram projekterings– och kostnadskalkyler för kompletta system samt anbudskalkyler för både total- och utförandeentreprenader, produktionskalkyler och mängdkalkyler med listpriser.

Projektering av fastighetsteknik Tjänst
Projektering av fastighetsteknik

Vinnergi projekterar all typ av fastighetsteknik, från start till mål – och skapar lösningar för framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM gör vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Vi projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit efter dina önskemål och behov, med IoT och framtidens möjligheter i fokus. Vi hjälper dig som kund att se framtida behov och projekterar de tekniker och lösningar som är bäst anpassade för respektive projekt. Hos oss får du installationer som är både effektiva och väl anpassade för både miljö och människa.

Projektering av VVS Tjänst
Projektering av VVS

Med Vinnergi får du som entreprenör, byggherre eller fastighetsbolag skräddarsydda lösningar för VVS, kyla och fastighetsautomation. Du drar dessutom nytta av vår erfarenhet från olika områden, som sjukhus, kontor och industrianläggningar. Därför kan du lita på att projektet levereras med hög kvalitet, och att din fastighet blir driftoptimerad för en effektiv energianvändning och ett hälsosamt inneklimat.

Projektledning Tjänst
Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Utbildningar inom fastighetsteknik Utbildning
Utbildningar inom fastighetsteknik

Vi hjälper dig som står inför nya utmaningar i karriären och söker kunskaper i projektering av elanläggningar eller upphandling. Du är exempelvis anställd på ett utbildningscenter och söker lärare för era kurser. Eller så är är du anställd på ett företag där ni är i behov av kompetensutveckling av er personal. Sedan 2008 har Vinnergi levererat kurser och föreläsningar till flertalet olika YH-utbildningar, högskolor och företag. Kurserna vi tillhandahåller är anpassade för utbildning i de tekniker, programvaror och verktyg som är standard inom projektering av el- och teleinstallationer. Alla våra utbildningar och kurser utformas tillsammans med er för att tillgodose era önskemål och förutsättningar.

Ny belysning och anpassning för mediaproduktion i Winpos Arena Referens
Ny belysning och anpassning för mediaproduktion i Winpos Arena

Det gamla belyssningssystemet i Winpos Arena plågades av driftstörningar, särskilt på grund av fel i belysningens drivdon. Därför behövde det uppdateras. Vinnergis fick i uppdrag att planera den nya belysningen i arenan.