Vinnergi projekterar allt typ av fastighetsteknik, från start till mål – och skapar hållbara lösningar för framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM gör vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Vi projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit efter dina önskemål och behov, med IoT och framtidens möjligheter i fokus. Vi hjälper dig som kund att se framtida behov och projekterar de tekniker och lösningar som är bäst anpassade för respektive projekt. Hos oss får du installationer som är både effektiva och väl anpassade för både miljö och människa.

Låt oss kontakta dig om

Projektering av fastighetsteknik

Växel: +46101024400

Du kan få hjälp med följande fastighetsteknik 

VVS-system

Med Vinnergi får du som entreprenör, byggherre eller fastighetsbolag skräddarsydda lösningar för VVS, kyla och fastighetsautomation. Du drar dessutom nytta av vår erfarenhet från olika områden, som sjukhus, kontor och industrianläggningar. Därför kan du lita på att projektet levereras med hög kvalitet, och att din fastighet blir driftoptimerad för en effektiv energianvändning och ett hälsosamt inneklimat.

Ljusdesign

Våra ljusdesigner har stor erfarenhet av ljusdesign och jobbar tätt med t.ex. arkitekter i projekt för att skapa funktionella och vackra ljusmiljöer som är väl anpassade efter regelverk samt för de människor som skall vistas i dem. I vårt arbete använder vi bland annat Dialux Evo, som är branschstandard för ljusberäkningar avseende design, kalkylering och visualisering.

Belysningsstyrning

Våra elkonsulter har lång erfarenhet av att ljussätta lokaler och kan erbjuda ljussättning med exakt precision. Vi tar fram lösningar och anpassar belysningsstyrning, t.ex. KNX, Helvar och Lindinvet, efter dina intressen och behov. Smarta styrsystem som möter framtidens möjligheter med IoT. Våra ljusspecialister utför ljusberäkningar i Dialux Evo och är tätt sammankopplade med ljusdesign för att finna lösningar av belysning i såväl fastigheter som på fasader och utrymmen utomhus. Med tekniska installationer når vi genom kunskap och kommunikation med dig som kund fram till en välplanerad och modern lösning anpassade efter verksamhetens behov och framtidens krav.

KNX

På Vinnergi kan vi erbjuda tjänster inom KNX med erfaren, certifierad konstruktör. Från projektering och programmering med programvaran ETS5 till driftsättning, besiktning och kontroll. Med stor kunskap och bred kompetens kan vi stötta beställare och entreprenör för att uppnå en kostnadseffektiv och funktionsduglig anläggning som motsvarar förväntningarna hos kund och som tar tillvara på framtidens möjligheter.

Solceller

Solceller är en teknik som är under snabb utveckling. På Vinnergi håller vi oss utbildade och uppdaterade på befintliga och kommande tekniker inom solel. Vi projekterar allt från färdiga solcellssystem till förstudier för att undersöka möjlighet för solelsproduktion. Vi tar fram lösningar för alla typer av projekt, oavsett om syftet är att producera mycket el eller skapa mer estetiska anläggningar i marknadsföringssyfte. Hos oss får du tekniska helhetslösningar efter önskemål och behov samt geografiska möjligheter. Från den lilla anläggningen på det privata garagetaket till det stora elbolagets solcellspark, vi är experter som tar fram den bästa och mest effektiva lösningen för en hållbar framtid.

Laddinfrastruktur

Efterfrågan och användandet av elbilar ökar snabbt i Sverige, samtidigt som tekniken fortsätter att utvecklas. Vi på Vinnergi håller oss ständigt uppdaterade på marknaden och löser de krav som ställs av myndigheter och beställare. Vi projekterar lösningar för att uppfylla säker och effektiv laddning av elfordon, i alla typer av miljöer. Från laddboxen i den privata villan till det stora publika garaget med många platser för elbilar. Oavsett storlek på projektet utför vi lastbalansering, effektberäkningar samt skapar möjlighet till smart styrning och IoT-lösningar för att säkerställa såväl dagliga som framtida behov.

Ställverk

På Vinnergi har vi stor erfarenhet av ställverksanläggningar, från lågspänning till högspänning samt reservkrafts- och avbrottssäkra system för säker elförsörjning, liksom skyddssystem och driftövervakningssystem för elkraftsystem. Hos oss får du en väl dokumenterad anläggning med hög driftsäkerhet och pålitliga säkerhetssystem. Vi tar fram helhetslösningar anpassade efter verksamhetens behov och framtidens utmaningar.

Hiss

Vinnergi projekterar färdiga lösningar för hissar i såväl befintliga som nya byggnader och miljöer. Vi har stor erfarenhet av tillgänglighetsanpassning av lokaler och tar alltid fram individuella kund- och projektspecifika lösningar för att uppfylla gällande myndighetskrav. Från projektering och beskrivning av systemlösningar till bygghandlingar, hos oss får du trygga och säkra helhetslösningar.

El för styr

Vinnergi tar fram automatiserade lösningar för övervakning, styrning samt förvaltning för smartare inneklimat och en hållbarare energianvändning. Vi projekterar el i styr i tätt samarbete med VVS-konsulter och använder oss av styrsystem som t.ex. Lindinvent för styrning av inomhusklimat och belysningsstyrningar utefter kundens behov.

Säkerhetssystem

Säkerhetssystem är ofta nyckelfrågor i byggnaders säkerhets- och trygghetsperspektiv. Vinnergi har SBSC-certifierade brandlarmsingenjörer som projekterar brandlarmsanläggningar efter myndighetskrav och regelverk. Vi är även SBSC-certifierade inom inbrottslarm och CCTV. Vi är experter på inbrottslarm, trygghetslarm och passagesystem och projekterar alla typer av system, t.ex. TUL och CCTV, utifrån önskemål och kravbild. Trygghet och säkerhet går hand i hand. Därför tar vi helhetsansvar för att säkerställa skydd mot såväl människor som byggnader. Vi har alltid certifierade, erfarna brandlarmsingenjörer tillgängliga i alla projekt och delar av projektering, för att säkerheten alltid skall hamna först. Vi tar fram stora som små lösningar, samt samordnar med övriga tekniker för att finna den bästa lösningen för projektet.

Teletekniska system

Vinnergi projekterar allt från AV-system och datauttag till att säkerställa inomhustäckning och drift av komplexa utrymmen som sjukhus eller flygplatser. Vi designar skräddasydda kommunikationssystem inom data och tele utefter önskemål och behov med teletekniska system som rymmer såväl 01-nät som RWC-larm eller kommunikationsuttag.

Referensprojekt för Projektering av fastighetsteknik

Winpos Arena isen

Winpos Arena – Ny belysning och anpassning för mediaproduktion

Det gamla belyssningssystemet i Winpos Arena plågades av driftstörningar, särskilt på grund av fel i belysningens drivdon. Därför behövde det uppdateras. Vinnergis fick i uppdrag att planera den nya belysningen i arenan. 

Vi är med och framtidssäkrar elkraftsförsörjningen i östra Skåne

Vinnergi har konstruerat kontrollutrustningen för ett nytt 50kV GIS-ställverk med tillhörande nollpunktsreaktor för E.ONs regionnätstation i Torsebro i östra Skåne.

Sjöfruskolan Umeå

Vi skapar nya utrymmen för Umeås skolbarn

Den växande staden Umeå är i behov av nya lokaler för skola, vård och omsorg. Vinnergi utför el- och teleprojektering för ombyggnad och utbyggnad av Sjöfruskolan i Umeå; tre klassrum med tillhörande grupprum och arbetsytor, en ny matsal, om- och utbyggnad av köket samt nya laddboxar för elbilar.

östra station

Vinnergi har planerat el- och telelösningar till Sveriges högsta kontorshus i trä

På uppdrag av Assemblin projekterar Vinnergi smarta el- och teletekniska lösningar samt säkerhetslösningar till Sveriges högsta kontorsbyggnad i trä – i Umeås hållbara stadsdel Östra station.

Umeå hamn

Nu kan fartyg laddas i Umeå hamn

När laddhybriden och Ro-Pax-fartyget Aurora Botnia levererades till rederiet WasaLine hösten 2021 behövdes en laddbox vid Umeå hamn. Vi har konstruerat kraftförsörjningen till laddboxen, och nu laddas hybridfartyget Aurora Botnia mer hållbart.

Projektering av systemhandling för el-och telesystem – Vista Malmö

Vinnergi har i uppdrag av Eitech AB ansvar för projektering och framtagning av systemhandling, samt bygghandling för el- och teletekniskasystem för kontorsbyggnaden Vista. Projektet innefattar kontorslokaler och P-hus på totalt 39 000 kvm. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad Guld, The WELL building standar v2 samt NollCO2. Dessa certifieringar innebär att Vista håller hög nivå kring energiförbrukning, materialval och inomhusklimat och att välbefinnandet är en stark faktor i byggnadens design. Dessutom säkrar NollCO2 certifieringen att klimatavtrycket är minimerat under både byggprocessen och den löpande förvaltningen.

The Corner, Malmö

På uppdrag av ApQel AB har Vinnergi fått förtroendet att ansvara för projektering av el- och telesystem för kontorsbyggnaden The Corner.

Raffinaderiet Lund Referens

Projektering av el-och telesystem, Raffinaderiet 3

Vinnergi har i uppdrag av ApQel AB ansvar för projektering av el- och teletekniskasystem under pågående ombyggnation av Raffinaderiet 3 i Lund. Den anrika fastigheten med K-märkt fasad är belägen i sockerbruksområdet intill Lunds centralstation. Ombyggnationen kommer resultera i funktionella och moderna kontorslokaler, med omtanke att bevara byggnadens ursprungliga identitet genom materialval med anknytning till industrihistorien. Kontorslandskapen på totalt 5800 m2 är dessutom miljöcertifierade.

Torpaskolan Jönköping

Torpaskolan i Jönköping

Vinnergi har på uppdrag av Jönköpings kommun stöttat i om-och tillbyggnation av Torpaskolan i Jönköping. Skolan utökas med en ny flygel och matsal i liknande stil som den befintliga byggnaden för att bevara dess atmosfär. I projektet ingick samtliga installationstyper för el, tele och säkerhet.

Taheskolan Jönköping

Ombyggnad av Taheskolan i Jönköping

På uppdrag av Jönköpings kommun har Vinnergi varit delaktiga i att bygga om en befintlig kontorsbyggnad till en skola för elever från förskoleklass upp till årskurs 6. I projektet ingick samtliga el- och teletekniska installationstyper samt säkerhetstekniska installationer

Segment inom Projektering av fastighetsteknik

 • Vinnergi segment bostäder

  Bostäder

  Framtidens bostäder ställer höga krav på energieffektivitet, möjliggörande för kommande tekniska lösningar och hållbarhet. På Vinnergi är...
 • Vinnergi segment forskning och utveckling

  Forskning och utveckling

  Utvecklingen av nästa generations produkter och system är en förutsättning för att skapa ett samhälle...
 • Segment hälso-och sjukvård

  Hälso- och sjukvård

  På Vinnergi har vi den samlade kompetensen och erfarenheten för att kunna skapa såväl ändamålsenliga...
 • Vinnergi segment handel

  Handel

  Vinnergi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ta fram de bästa lösningarna...
 • Vinnergi segment hotell och restaurang

  Hotell och restaurang

  Hotell- och restaurangbranschen är unik på det sätt att tekniska detaljer och design ska samspela...
 • Vinenrgi segment idrotts-och badanläggningar

  Idrotts- och badanläggningar

  Vi på Vinnergi förstår att stora som små idrottsanläggningar, från kommunala tennisbanor till olympiska arenor,...
 • Vinnergi segment industri

  Industri

  Vi på Vinnergi kan erbjuda lösningar på effektivisering och utveckling av verksamheter och processer, genom...
 • Vinnergi segment kontor

  Kontor

  Flexibilitet blir en allt viktigare faktor när det gäller om- och nybyggnation av framtida kontorslokaler....
 • Vinnergi segment kultur

  Kultur

  Vi förstår värdet i och har rätt kunskap för att genomföra funktionella lokaler för kyrkor,...
 • Vinnergi segment myndigheter och verk

  Myndigheter och verk

  Våra myndigheter ska bevaras länge, hålla en hög standard och vara redo för framtiden. Därför...
 • Vinnergi segment transport och logistik

  Transport och logistik

  Den snabba tekniska utvecklingen medför att transport- och logistikbranschen är inne i flera spännande skeden...
 • Vinnergi segment utbildningslokaler

  Utbildningslokaler

  Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga...