Välj en sida

Projektering av fastighetsteknik

Vinnergi projekterar all typ av fastighetsteknik, från start till mål – och skapar lösningar för framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM gör vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Vi projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit efter dina önskemål och behov, med IoT och framtidens möjligheter i fokus. Vi hjälper dig som kund att se framtida behov och projekterar de tekniker och lösningar som är bäst anpassade för respektive projekt. Hos oss får du installationer som är både effektiva och väl anpassade för både miljö och människa.

Låt oss kontakta dig

Vi ser till att rätt person kontaktar dig.

Få hjälp att projektera följande fastighetsteknik 

VVS-system

Med Vinnergi får du som entreprenör, byggherre eller fastighetsbolag skräddarsydda lösningar för VVS, kyla och fastighetsautomation. Du drar dessutom nytta av vår erfarenhet från olika områden, som sjukhus, kontor och industrianläggningar. Därför kan du lita på att projektet levereras med hög kvalitet, och att din fastighet blir driftoptimerad för en effektiv energianvändning och ett hälsosamt inneklimat.

Ljusdesign

Våra ljusdesigner har stor erfarenhet av ljusdesign och jobbar tätt med t.ex. arkitekter i projekt för att skapa funktionella och vackra ljusmiljöer som är väl anpassade efter regelverk samt för de människor som skall vistas i dem. I vårt arbete använder vi bland annat Dialux Evo, som är branschstandard för ljusberäkningar avseende design, kalkylering och visualisering.

Belysningsstyrning

Våra elkonsulter har lång erfarenhet av att ljussätta lokaler och kan erbjuda ljussättning med exakt precision. Vi tar fram lösningar och anpassar belysningsstyrning, t.ex. KNX, Helvar och Lindinvet, efter dina intressen och behov. Smarta styrsystem som möter framtidens möjligheter med IoT. Våra ljusspecialister utför ljusberäkningar i Dialux Evo och är tätt sammankopplade med ljusdesign för att finna lösningar av belysning i såväl fastigheter som på fasader och utrymmen utomhus. Med tekniska installationer når vi genom kunskap och kommunikation med dig som kund fram till en välplanerad och modern lösning anpassade efter verksamhetens behov och framtidens krav.

KNX

På Vinnergi kan vi erbjuda tjänster inom KNX med erfaren, certifierad konstruktör. Från projektering och programmering med programvaran ETS5 till driftsättning, besiktning och kontroll. Med stor kunskap och bred kompetens kan vi stötta beställare och entreprenör för att uppnå en kostnadseffektiv och funktionsduglig anläggning som motsvarar förväntningarna hos kund och som tar tillvara på framtidens möjligheter.

Solceller

Solceller är en teknik som är under snabb utveckling. På Vinnergi håller vi oss utbildade och uppdaterade på befintliga och kommande tekniker inom solel. Vi projekterar allt från färdiga solcellssystem till förstudier för att undersöka möjlighet för solelsproduktion. Vi tar fram lösningar för alla typer av projekt, oavsett om syftet är att producera mycket el eller skapa mer estetiska anläggningar i marknadsföringssyfte. Hos oss får du tekniska helhetslösningar efter önskemål och behov samt geografiska möjligheter. Från den lilla anläggningen på det privata garagetaket till det stora elbolagets solcellspark, vi är experter som tar fram den bästa och mest effektiva lösningen för en hållbar framtid.

Laddinfrastruktur

Efterfrågan och användandet av elbilar ökar snabbt i Sverige, samtidigt som tekniken fortsätter att utvecklas. Vi på Vinnergi håller oss ständigt uppdaterade på marknaden och löser de krav som ställs av myndigheter och beställare. Vi projekterar lösningar för att uppfylla säker och effektiv laddning av elfordon, i alla typer av miljöer. Från laddboxen i den privata villan till det stora publika garaget med många platser för elbilar. Oavsett storlek på projektet utför vi lastbalansering, effektberäkningar samt skapar möjlighet till smart styrning och IoT-lösningar för att säkerställa såväl dagliga som framtida behov.

Ställverk

På Vinnergi har vi stor erfarenhet av ställverksanläggningar, från lågspänning till högspänning samt reservkrafts- och avbrottssäkra system för säker elförsörjning, liksom skyddssystem och driftövervakningssystem för elkraftsystem. Hos oss får du en väl dokumenterad anläggning med hög driftsäkerhet och pålitliga säkerhetssystem. Vi tar fram helhetslösningar anpassade efter verksamhetens behov och framtidens utmaningar.

Hiss

Vinnergi projekterar färdiga lösningar för hissar i såväl befintliga som nya byggnader och miljöer. Vi har stor erfarenhet av tillgänglighetsanpassning av lokaler och tar alltid fram individuella kund- och projektspecifika lösningar för att uppfylla gällande myndighetskrav. Från projektering och beskrivning av systemlösningar till bygghandlingar, hos oss får du trygga och säkra helhetslösningar.

El för styr

Vinnergi tar fram automatiserade lösningar för övervakning, styrning samt förvaltning för smartare inneklimat och en hållbarare energianvändning. Vi projekterar el i styr i tätt samarbete med VVS-konsulter och använder oss av styrsystem som t.ex. Lindinvent för styrning av inomhusklimat och belysningsstyrningar utefter kundens behov.

Säkerhetssystem

Säkerhetssystem är ofta nyckelfrågor i byggnaders säkerhets- och trygghetsperspektiv. Vinnergi har SBSC-certifierade brandlarmsingenjörer som projekterar brandlarmsanläggningar efter myndighetskrav och regelverk. Vi är även SBSC-certifierade inom inbrottslarm och CCTV. Vi är experter på inbrottslarm, trygghetslarm och passagesystem och projekterar alla typer av system, t.ex. TUL och CCTV, utifrån önskemål och kravbild. Trygghet och säkerhet går hand i hand. Därför tar vi helhetsansvar för att säkerställa skydd mot såväl människor som byggnader. Vi har alltid certifierade, erfarna brandlarmsingenjörer tillgängliga i alla projekt och delar av projektering, för att säkerheten alltid skall hamna först. Vi tar fram stora som små lösningar, samt samordnar med övriga tekniker för att finna den bästa lösningen för projektet.
SBF 1007 Behörig ingenjör brandlarm
Behörig ingenjör kamerabevakningssystem CCTV
Behörig ingenjör inbrottslarm

Teletekniska system

Vinnergi projekterar allt från AV-system och datauttag till att säkerställa inomhustäckning och drift av komplexa utrymmen som sjukhus eller flygplatser. Vi designar skräddasydda kommunikationssystem inom data och tele utefter önskemål och behov med teletekniska system som rymmer såväl 01-nät som RWC-larm eller kommunikationsuttag.

Mer information inom: Projektering av fastighetsteknik

  • Alla
There aren't any posts to display right now,so please come back later.