Entreprenadsform: Partnering
Beställare: Lundafastigheter
Totalentreprenör: PEAB
Elentreprenör: ApQel
Segment: Utbildningslokaler

Kontakt Vinnergi

Namn: Fredrik Johannesson, Uppdragsledare Living Malmö
Telefon: +46 70 062 4746
Mail: fredrik.a.johannesson@vinnergi.se

Exempel på tjänster för Campus Vipan byggnad N31 i Lund

 • Kanalisation

 • Kraft
 • Belysning
 • Brand
 • Teletekniska system
 • Säkerhet
 • Spänningsutjämningssystem
 • Talat utrymningslarm

Beskrivning av projektet

På Campus Vipan byggnad N31 ska ombyggnation av befintlig byggnad utföras. El-entreprenaden omfattar demontering samt nya installationer inom byggnad N31 för kanalisation och spänningsutjämningssystem, kraft, belysning, tele, data, brandlarm, talat utrymningslarm och säkerhetssystem samt utemiljöer.

– Vi har varit med på ombyggnationen av Campus Vipan och därför är det extra kul att vi har fått fortsatt förtroendet med Vinnergi. Vi har ett fortsatt gott samarbete med ApQel, säger Fredrik Johannesson uppdragsledare Living Malmö.

Våra tjänsteområden för Campus Vipan byggnad N31 i Lund

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Campus Vipan byggnad N31 i Lund

 • Vinnergi segment utbildningslokaler

  Utbildningslokaler

  Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga...