Det smarta samhället kräver pålitlig kapacitet i elnäten. Och hos din samarbetspartner.

Det lätt att ta elektriciteten för given. För några hundra år sedan såg vi den som en mystisk kraft. Idag revolutionerar den vårt sätt att leva och arbeta. Och utan den stannar våra liv. En av de största utmaningarna vi står inför är omställningen till fossilfria och klimatneutrala alternativ, samtidigt som vi behöver tillgodose samhällets växande behov av energi. Men när samhället förändras, är Vinnergi som tryggast. Vi är framtidsintegratören som ska möjliggöra morgondagens hållbara energisystem.

Energikonsult

Vi befinner oss dessutom mitt i en grön omställning där samhället måste gå ifrån fossila energikällor till mer hållbara alternativ. Samtidigt behöver vi dubbla elproduktionen, tredubbla elledningsutbyggnaden och öka kapaciteten i nätet. Utvecklingen ska genomföras med mål om halverade ledtider och med bevarat konkurrenskraftigt pris. Nya beteenden skapar nya behov som ställer nya krav. Lösningen är inte att arbeta fortare. Vi måste arbeta smartare.

Digitalisering. Hållbarhet. Säkerhet.

Elförsörjningen är vital. Vatten, värme, telekommunikation och mer avancerade tjänster är beroende av IT. Den digitala nätinfrastrukturen står dessutom för en alltmer växande del av den totala energianvändningen och är helt beroende av elförsörjningen för att ens fungera. Med andra ord driver digitaliseringen på en ökad elanvändning, vilket ökar vikten av en säker och stabil elförsörjning. Ett nytt smart, stabilt och grönare elnät är under utveckling. Med fokus på kapacitetsökning, leveranssäkerhet och förnybara energikällor. Vinnergis konsulter täcker alla spänningsområden. Från stamnät till region- och lokalnät. Vi utför olika uppdrag som sträcker sig från tidiga förstudier, utredningar, projekteringar, beredningar, koncessioner och miljökonsekvensbeskrivningar till upphandlingar och dokumentation. Genom att bygga med modern och rätt teknik, och samtidigt ta vara på erfarenheterna från tidigare projekt, kan vi nyanlägga med kontroll. Det är det vi gör.

Sixten Folke

Affärsområdeschef Power och Living
+46 730 780 910
Vinnergi smarta elnätet

Det smarta elnätet är kraften i det smarta samhället

Med händelsestyrd och automatiserad IoT (Internet of Things) skapas värden för människor, företag och samhället. Elnätet smälter ihop med internet och anpassar sig efter samhället istället för tvärtom.

Vinnergi hållbarhet

Grön omställning handlar om inställning. Vi älskar det!

Vi är innovativa och rådgivande för utveckling av tekniska lösningar som stödjer förnyelsebar energiproduktion samt energilagring inom t.ex. sol-, vind- och vattenkraft.

Digital tvilling

Den digitala tvillingen avslöjar allt

Elnätets bättre hälft. Den ger oss detaljerad information om hur elnätet skulle kunna bete sig under olika förhållanden – utan att vi behöver testa det i verkligheten. Den digitala tvillingen berättar allt.

Vinnergi micro grid

Microgrids vänder marknaden uppochner

Med digitaliseringen växer nya beteenden. I takt med att allt fler väljer att investera i batterier och solceller har microgrids blivit en populär lösning för att få förnybar, billig el och samtidigt göra sig potentiellt mindre beroende av elnätet.

Kunder i urval

Kanske är du också intresserad av:

  • All
  • Tjänster
  • Segment
  • Referenser
  • Nyheter
There aren't any posts to display right now,so please come back later.