Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från t.ex fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelse av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till de avtal eller tillstånd som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.

Låt oss kontakta dig om

Avtal- och tillståndshantering

Växel: +46101024400

Avtal och tillstånd som fullservice-tjänst

Få en optimerad och bekymmersfri process med Vinnergis effektiva fullservice där vi hanterar hela flödet. Vi tar tillsammans med dig fram en tydlig processplan och mallar för alla avtal som behövs. Vi förhandlar med markägare, fastighetsägare eller andra intressenter och får avtalen underskrivna. Vi kan även se till att avtalen blir inskrivna hos Lantmäteriet som ledningsrätt eller servitut. Dessutom kan Vinnergi administrera och hantera utbetalning som exempelvis intrångsersättningar, så att du får ett flertal ärenden på en samlingsfaktura.

 • Utarbeta processplan
 • Ta fram mallar för t.ex. markupplåtelseavtal och nyttjanderättsavtal
 • Förhandlingar med fastighetsägare
 • Färdigställa, skicka ut och följa upp returer av avtal
 • Samråd med länsstyrelsen
 • Ansökningar till Trafikverket
 • Kontakter med andra berörda myndigheter
 • Inskrivning av avtal hos Lantmäteriet
 • Utbetalning av intrångsersättningar
 • Miljökonsekvensbeskrivning, MKB
 • Koncessionsansökningar
 • Söka ledningsrätt

Referenser inom Avtal- och tillståndshantering

Sjökabelförläggning på Vättern

12 ton tung fiberkabel säkrar kommunikationen till Visingsö

Jönköping Energi har stärkt kommunikationen mellan Habo och Visingsö med hjälp av en sju kilometer, tolv ton tung fiberkabel. Fiberprojektören Pär Kraft berättar om Vinnergis arbete med upphandling, beredning och projektering av sjökabelförläggning av en ny fiberkabel på Vätterns botten.  

Fiberrullar

Digitaliserad tomtprojektering för fiberanslutningar

På uppdrag av Dala Energi har Vinnergi utfört tomtprojekteringar hos över 1 500 fastighetsägare, mestadels privatpersoner, som beställt fiberanslutning i regionen. Tomtprojekteringar kan dock ta väldigt lång tid att genomföra om det inte görs på ett smart sätt. Vinnergi effektiviserar planeringen och besöket hos fastighetsägaren genom att digitalisera hela processen, och använder en surfplatta i fält som dokumentationsverktyg.

Segment inom Avtal- och tillståndshantering

 • Segment Batteripark

  Batteripark

  Funderar du på att bygga batteripark? Smart! Med oss får du hjälp med teknisk expertis före,...
 • Vinnergi segment bostäder

  Bostäder

  Framtidens bostäder ställer höga krav på energieffektivitet, möjliggörande för kommande tekniska lösningar och hållbarhet. På Vinnergi är...
 • Vinnergi segment fibernätägare

  Fibernät

  Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora...
 • Vinnergi segment forskning och utveckling

  Forskning och utveckling

  Utvecklingen av nästa generations produkter och system är en förutsättning för att skapa ett samhälle...
 • Segment hälso-och sjukvård

  Hälso- och sjukvård

  På Vinnergi har vi den samlade kompetensen och erfarenheten för att kunna skapa såväl ändamålsenliga...
 • Vinnergi segment handel

  Handel

  Vinnergi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ta fram de bästa lösningarna...
 • Vinnergi segment hotell och restaurang

  Hotell och restaurang

  Hotell- och restaurangbranschen är unik på det sätt att tekniska detaljer och design ska samspela...
 • Vinenrgi segment idrotts-och badanläggningar

  Idrotts- och badanläggningar

  Vi på Vinnergi förstår att stora som små idrottsanläggningar, från kommunala tennisbanor till olympiska arenor,...
 • Vinnergi segment industri

  Industri

  Vi på Vinnergi kan erbjuda lösningar på effektivisering och utveckling av verksamheter och processer, genom...
 • Vinnergi segment kontor

  Kontor

  Flexibilitet blir en allt viktigare faktor när det gäller om- och nybyggnation av framtida kontorslokaler....
 • Vinnergi segment kultur

  Kultur

  Vi förstår värdet i och har rätt kunskap för att genomföra funktionella lokaler för kyrkor,...
 • vinnergi segment lokalnät

  Lokalnät

  Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och...
 • Vinnergi segment mobiloperatörer

  Mobilnät

  Vi är en marknadsledande teknikkonsult inom mobil nätinfrastruktur. Dra nytta av vår unika erfarenhet från branschen...
 • Vinnergi segment myndigheter och verk

  Myndigheter och verk

  Våra myndigheter ska bevaras länge, hålla en hög standard och vara redo för framtiden. Därför...
 • vinnergi segment regionnät

  Regionnät

  Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar...
 • Vinnergi solkraft konsult

  Solkraft

  Vi är vana integratörer och kan designa icke koncessionspliktiga nät, så kallade IKN eller microgrids,...
 • Vinnergi segment stamnät

  Stamnät

  Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har...
 • Vinnergi segment transport och logistik

  Transport och logistik

  Den snabba tekniska utvecklingen medför att transport- och logistikbranschen är inne i flera spännande skeden...
 • Vinnergi segment utbildningslokaler

  Utbildningslokaler

  Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga...