Välj en sida

Vinnergi gör det smarta samhället påkopplat, inkopplat och uppkopplat

Alla företag och verksamheter som utvecklar hållbar infrastruktur står inför stora och många utmaningar samtidigt som förändringstakten är hög. För att skapa en hållbar och smart framtid måste vi ha modet att tänka nytt. Vi är rustade att anta utmaningen att designa smarta lösningar som effektiviserar, sparar resurser och inspirerar till nya beteenden. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Vi tar dig dit!

Telekomkonsult

Utvecklingen av det smarta samhället har bara börjat. Mobilsystem, fiberinfrastruktur, digitalisering och användandet av sensorer, big data, uppkopplade system och smarta styrsystem ger oss redan idag nya möjligheter. Ny smart infrastruktur är nödvändig för både utveckling, kommunikation och transporter. Vinnergi har den samlade kompetensen och erfarenheten som krävs för att du inte bara ska vara en del av utvecklingen, utan också leda den.

Digitalisering av samhället

Vi befinner oss mitt i en digital revolution. Det digitaliserade samhället är smart och uppkopplat med innovationer som effektiviserar, sparar resurser och inspirerar till nya beteenden. Som marknadsledande teknikkonsulter inom telekom och fibernät vet vi att internet är samhällskritisk infrastruktur och vi arbetar redan idag i framtiden med utrullningen av 5G, framtidssäkrad fiber och privata mobilnät.

Smart. Säkerhet. Tryggt.

Digitalisering av samhällsinfrastruktur ställer höga krav på säkerhet. När allt från vård, omsorg och skola till industri, försvar och transportsystem är uppkopplat och digitaliserat ökar behoven av säkerhet gällande bland annat information, drift och effektförsörjning. På Vinnergi har vi driftsäkerhetsexperter inom fibernät, säkerhetsklassade serverhallar och givetvis säkerhetsklassad personal. Vi är teknikkonsulter inom fibernät, telekom, elkraft, transport och fastighetsteknik.

Lars Cronehag

Affärsområdeschef Communicate
+46 70 303 9018

Vi är en trygg partner som kan, förstår och älskar teknik och vad digitaliseringen kan göra för människan i det smarta samhället.

5G är startskottet
för det smarta samhället

Det var först när den smarta telefonen kom som 3G-tekniken kunde utnyttjas fullt ut och nya internettjänster tog fart på allvar. 5G-utrullningen är startskottet för det smarta samhället. Vinnergi är marknadsledande telekomkonsulter och samarbetar med samtliga stora operatörer. Vi kan integration av mobilnoder, site aquisition och har driftsatt Sveriges första privata 5G-nät åt SAAB tillsammans med Combitech. Vi är också den ledande inom fibernätinfrastruktur med goda relationer till Sveriges stadsnät. Vi kan kommunikation och är redo för att utveckla det smarta samhället redan idag.

Den fjärde industriella
revolutionen. Industry 4.0.

Det finns en stolt och stark tradition av innovation och förändringsbenägenhet hos den svenska process- och tillverkningsindustrin. Digitaliseringen skapar nya möjligheter och initiativ när Industry 4.0 hamnar i fokus. Men en disruptiv värld kräver ständig utveckling och vi vet att rätt kompetens är ett måste för att våga anpassa sig efter marknadens utveckling. Vårt mål är att tillsammans med våra kunder leda den digitala utvecklingen. Både för att öka lönsamheten och spara på jordens resurser.

Vinnergi hållbarhet

Genomgripande omvandlig av transportsektorn

Transportsektorn står inför en enorm omställning. Idag upprustas och moderniseras den svenska järnvägen från grunden. År 2045 ska Sveriges fordonsflotta vara helt fossilfri och transportsystem klimatneutrala. Det kommer att kräva radikala förändringar, både i transportsystemen och i våra egna beteenden. Vinnergi har bred kompetens och lång erfarenhet av att bygga infrastruktur och arbetar idag med Trafikverkets modernisering av järnvägen.

Kunder i urval

Mer information inom: Telekom

  • Alla
  • Tjänster
  • Segment
  • Utbildningar
  • Referenser
  • Nyheter
Avtal- och tillståndshantering Tjänst
Avtal- och tillståndshantering

Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från exempelvis fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelser av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter med kunskap inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till avtalen eller tillstånden som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.

Beredskap Tjänst
Beredskap

Beredskap är försäkringen för att ditt stadsnät ska flyta på. Med teknisk expertis tillgänglig dygnet runt sover du gott om natten. Med tjänsten beredskap har du tillgång till felavhjälpning och teknisk kompetens under de tider du önskar.

Datalagring Tjänst
Datalagring

Datalagring är tjänsten där vi blir er kontaktyta mot myndigheterna vid förfrågningar kopplade till brottsbekämpande ändamål. Vi samlar endast in den data som krävs enligt lag och förvarar den kassaskåpssäkert. Allt i strikt enlighet med rådande lagar och regler för utlämning av data.

Dokumentation Tjänst
Dokumentation

Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

Driftsäkerhet i fibernät Tjänst
Driftsäkerhet i fibernät

I takt med digitaliseringen och att användningen av internettjänster ökar blir samhället, företag och individer beroende av att internet finns tillgänglig hela tiden för alla. Vinnergis driftsäkerhetsexperter hjälper dig få kontroll på alla parametrar som kan påverka nätet – från hårdvara till driftrutiner – och självklart att uppfylla Post- och Telestyrelsens driftsäkerhetsföreskrifter. Som partner till Stadsnätsföreningen och med expertisen som tagit fram den nya branschstandarden Robust Fiber så har vi alla förutsättningar att hjälpa dig att öka driftsäkerhet på din anläggning. 

Förändringsledning Tjänst
Förändringsledning

Förändringsarbeten kan röra allt från automatiseringar av vissa tjänster och införande av ny teknologi till rent organisatoriska förändringar. Gemensamt för förändringsarbeten är att de innefattar förändring för människorna i organisationen och deras dagliga arbete. Vinnergis förändringsledare har god erfarenhet av att hjälpa organisationer driva förändringsarbeten som håller långsiktigt efter implementation.

Förstudier, utredningar och rådgivning Tjänst
Förstudier, utredningar och rådgivning

Vi kan hjälpa dig med förstudier, ta fram beslutsunderlag och ekonomiska kalkyler, strategiska rapporter och olika typer av utredningar och analyser. Vi kan agera oberoende rådgivare inför investeringsbeslut och erbjuder vår specialistkompetens till due diligence-uppdrag. Vi kan även stötta i upphandlingar och till och med ta rollen som interimsledare i er verksamhet. Vår unika kombination av lång erfarenhet inom kommunikation, infrastruktur, fastighetsteknik och nytänkande gör att vi kan erbjuda riktigt bra rådgivning där din verksamhet står i fokus. Så att du tryggt kan ta ett välgrundat beslut.

Hårdvara för stadsnät Tjänst
Hårdvara för stadsnät

Vinnergi Systems erbjuder allt för Sveriges stadsnät. Vi designar nät från under 1000 till flera 100 000 anslutningar och bygger centraliserade nät där intelligensen sitter centralt för att öka redundansen och minska handpåläggningen. Produktutbudet sträcker sig från fiber, SFP:er och patchkablar till accesswitchar, distrubitionsswitchar och serviceroutrar.