Våra telekomkonsulter har lång erfarenhet av att jobba med ny teknik i live-nät, och vi vet att noggrannhet och kontroll är avgörande för kvaliteten. Vi kan hjälpa er med remote integrering och drifttjänster. Oberoende av systemleverantörer hanterar vi 2G, 3G, 4G och 5G. Vi har djup kännedom om samtliga systemleverantörer inom mobila nät och fibernät (IP). Våra teknikkonsulter kan också hjälpa till med utveckling av processer och automatisering av flödena i nätet. Vi sköter integrering vid nätförändringar som ombyggnad, utökning och swap av utrustning. Vi genomför efterkontroll och kvalitetsuppföljning med möjligheter till automatisering. Vi kan även sköta IP-routing i fibernät. Avslutningsvis har vi erfarenhet av automatisering i driftflöden för att höja kvaliteten eller effektivisera och därmed minska kostnaderna.

Låt oss kontakta dig om Integrering, drift och kvalitetsuppföljning av nätelement i mobilnät.

Helt förutsättningslöst!

Växel: +46101024400

Remote integrering

Våra telekomkonsulter gör remote integrering av nätelement live i mobilnät

Oberoende av systemleverantör

På Vinnergi har vi goda kunskaper om samtliga systemleverantörer.

5G

Vi kan 2G, 3G, 4G och 5G. Vi har varit med i varje teknikskifte och vet vad som krävs vid nätförändringar.

Automatisering

Utveckling av processer och automatisering av driftflöden för att höja kvaliteten eller effektivisera för att minska kostnaderna.

Efterkontroll och kvalitetsuppföljning

Givetvis erbjuder våra telekomexperter efterkontroller och kvalitetsuppföljning. Dessutom med möjlighet till automatisering.

Referenser för Integrering, drift och kvalitetsuppföljning av nätelement i mobilnät

Tele2 referens Site Acquisition Sverige
Telia referens Site Acquisition Sverige
Telenor referens Site Acquisition Sverige
3 referens Site Acquisition Sverige
Referenser Site Acquisition

Segment för Integrering, drift och kvalitetsuppföljning av nätelement i mobilnät

  • Vinnergi segment mobiloperatörer

    Mobilnät

    Vi är en marknadsledande teknikkonsult inom mobil nätinfrastruktur. Dra nytta av vår unika erfarenhet från branschen...