Datalagring är tjänsten där vi blir er kontaktyta mot myndigheterna vid förfrågningar kopplade till brottsbekämpande ändamål. Vi samlar endast in den data som krävs enligt lag och förvarar den kassaskåpssäkert. Allt i strikt enlighet med rådande lagar och regler för utlämning av data.

Sedan 2019 är den som tillhandahåller en kommunikationstjänst i egenskap av operatör eller stadsnätsägare skyldig enligt lag att lagra uppgifter som kan användas för att lagföra olika former av grov brottslighet. Efter 1 april 2020 ställs även krav på att tillhandahålla uppgifter för att identifiera abonnenter och registrerade användare. Allt detta innebär att du som nätägare kan bli skyldig att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter efter åklagares beslut.

Ämnen kring lagring och hantering av IP-adresser och deras uppkoppling är komplexa, vilket kan ge upphov till diskussion och frågor från media. Rent konkret handlar det om att nätägare – efter åklagares beslut – ska kunna delge polisen information, i syfte att utreda och lagföra bl.a. terrorism, barnpornografibrott, trafficking  och andra former av organiserad brottslighet.

Vinnergi hanterar datalagringen åt dig

 • Vi installerar vår säkerhetsklassade hårdvara

 • Samlar in och lagrar data enligt föreskrifter från PTS

 • Säkerställer att endast ackrediterade personer har tillträde
 • Hanterar alla förfrågningar från myndigheterna åt er
 • Sköter all inhämtning och utlämning av information
 • Ordnar alla nödvändiga avtal med åklagare, Rikspolisstyrelsen och Säpo
 • Följer tillämpar och anpassar tjänsten utifrån rådande lagar

 • Hänvisa till oss, Maintrac hanterar förfrågningar från media

Så fungerar Vinnergis datalagring för nätägare

Smart och säkert

Vi installerar all utrustning som på ett säkert sätt samlar in all nödvändig information. All data lagras i vår säkerhetsklassade serverhall och raderas så snart den inte längre behöver sparas, enligt lag.

Korrekt hantering

Vinnergi tar hand om samtliga förfrågningar om utlämning från brottsbekämpande instanser och ser till att allt sker säkert och lagenligt. Ärendehanteringen lagras av oss för garanterad spårbarhet och trygghet.

Hantering 24/7

All hård- och mjukvara ingår i tjänsten, som löper på alla timmar om dygnet, varje dag. Vi sköter, hanterar och övervakar allt enligt de krav som framgår av datalagringslagen.

Rapportering

Varje kvartal görs en rapport som berör hur tjänsten fungerat, samt hur stor mängd data som hanteras.

Se tidigare webbinarium om Datalagring för Sveriges stadsnät

 • 13 min

 • Inspelat 10 juni 2020

Checklista för god säkerhet vid datalagring

 • Dedikerad utrustning
 • Alla data och kommunikation är krypterad
 • Säkerhetsklassad serverhall
 • Endast säkerhetsklassade medarbetare har tillgång
 • Loggning på vem som hämtar informationen
 • Vinnergi verifierar avsändare för ärendet
 • Säker kommunikation till myndigheter som ex. Polisen
 • All data raderas enligt föreskriven tid

Låt oss kontakta dig om datalagring

Segment inom Datalagring

 • Säkra serverhall och datahall för stadsnät, elnätbolag eller nätägare

  Datahallar

  Vi kan hjälpa dig som verkar inom stadsnät, energibolag eller nätägare med en säker serverhall,...
 • Vinnergi segment fibernätägare

  Fibernät

  Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora...