Ordning och reda på all dokumentation kring nätet

Sundbybergs Stadsnät ville ha hjälp med att strukturera upp och samla ihop sin nätdokumentation till ett centralt nätinformationssystem, NIS. I uppdraget att införa dpCom ingick kartläggning, kvalitetssäkring, digitalisering och registrering av stadsnätets olika dokumentationskällor.

Från migreringsplan till effektivisering

Vinnergi projektledde införandet av dpCom som centralt NIS hos stadsnätet. Med en tydlig plan och metodik för migreringen ledde Vinnergis dokumentationskonsulter och kundens projektgrupp genom hela införandeprojektet. I insatserna ingick utbildning av personal i systemet, även till andra delar av organisationen. Bland annat har marknadsavdelningen nu en säljkarta som underlättar när potentiella kunder hör av sig angående fiber. Efter driftsättningen av dpCom har Vinnergi gått över till att stötta förvaltningen med vidare effektivisering av verksamheten genom anpassningar och optimering av dpCom, införande av processtödjande moduler och tillägg (Organizer, Nätkollen och dpWebMap), framtagning av skräddarsydda databasrapporter samt krav- och beställstöd mot leverantör.

Kvalitetssäkrad information och ökad nätkvalitet

Idag har Sundbybergs Stadsnät ett enhetligt system som bidrar till en mer strukturerad och organiserad arbetsprocess. Informationen är kvalitetssäkrad och ger alla användare en gemensam och aktuell bild av nätet. Ett fortsatt nära samarbete med Vinnergi har också bidragit till en verksamhetsutveckling med förbättrat stöd i processerna, vilket möjliggjort tidsbesparingar, säkrare leveranser och en ökad nätkvalitet – både fysiskt och digitalt.

Våra tjänsteområden för Införande av dpCom Sundbybergs Stadsnät

Vinnergi Nätinformationssystem

Dokumentation

Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

Vinnergi Nätinformationssytem

Nätinformationssystem

Fortsatt utbyggnad och förstärkningar av näten, växande krav på driftsäkerhet och kapacitet ställer höga krav på nätägarna. Här spelar nätinformationssystemen (NIS) en central och kritisk roll. En nätdokumentation som faktiskt speglar verkligheten kan vara direkt avgörande, liksom att användare och personal erbjuds bästa möjliga verktyg och stöd i sitt arbete. Vinnergi är inte bara experter på NIS, utan kan också din verksamhet som nätägare. Våra tekniska dokumentatörer och NIS-experter hjälper dig att förstärka det fysiska och digitala nätet, effektivisera nätets drift och förvaltning samt förbättra verksamhetens leveranser till kunder och entreprenörer.

Vinnergi projekteringsledare teknikkonsult

Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Vinnergi utbildning inom fastighetsteknik

Utbildningar inom fastighetsteknik

Vi hjälper dig som står inför nya utmaningar i karriären och söker kunskaper i projektering av elanläggningar eller upphandling. Du är exempelvis anställd på ett utbildningscenter och söker lärare för era kurser. Eller så är är du anställd på ett företag där ni är i behov av kompetensutveckling av er personal. Sedan 2008 har Vinnergi levererat kurser och föreläsningar till flertalet olika YH-utbildningar, högskolor och företag. Kurserna vi tillhandahåller är anpassade för utbildning i de tekniker, programvaror och verktyg som är standard inom projektering av el- och teleinstallationer. Alla våra utbildningar och kurser utformas tillsammans med er för att tillgodose era önskemål och förutsättningar.

Segment för referensobjektet Införande av dpCom Sundbybergs Stadsnät

  • Vinnergi segment fibernätägare

    Fibernät

    Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora fibernätägare. Vi är med under hela processen, från utrullning till effektiv drift av fibernätet. Förutom det tekniska och praktiska hjälper vi er även med affärsutveckling, drift, säkerhetsfrågor och olika strategiarbeten. Våra experter kan ta olika roller i era projekt och vi kan även hjälpa till med nätplanering, upphandling, nätdokumentation och migrering.