En väl fungerande infrastruktur är både viktigt för samhället och individen. Fortsatt utbyggnad och förstärkningar av näten, växande krav på driftsäkerhet och kapacitet ställer höga krav på nätägarna. Här spelar nätinformationssystemen (NIS) en central och kritisk roll. En nätdokumentation som faktiskt speglar verkligheten kan vara direkt avgörande, liksom att användare och personal erbjuds bästa möjliga verktyg och stöd i sitt arbete. Vinnergi är inte bara experter på NIS, utan kan också din verksamhet som nätägare. Våra tekniska dokumentatörer och NIS-experter hjälper dig att förstärka det fysiska och digitala nätet, effektivisera nätets drift och förvaltning samt förbättra verksamhetens leveranser till kunder och entreprenörer.

 • Vi hjälper dig att öka kvaliteten på nätinformationen
 • Stärker användningen och nyttan med programvaran genom nya funktioner och verktyg

 • Utbildar och stärker kompetens hos personal och användare genom att trimma processer och arbetsrutiner

Nätinformationssystem - nätinformation, programvara och användare

Vill du veta mer?

Låt rätt person kontakta dig.

Kontakta mig om Nätinformationssystem

Växel: +46101024400

Systemkompetens

På Vinnergi har vi kompetens och expertis inom en rad nätinformationssystem. Här nämner vi några av dem:

 • dpCom

 • dpPower

 • dpSpatial

 • Netbas

 • TCN

 • Trimble NIS

 • Smallworld

 • CESAR2

 • Cadra/Babs

 • AutoCAD, Microstation

 • Duktig

 • QGIS

Ordning och reda på nätinformationen

Vinnergis NIS-konsulter har bred mångårig erfarenhet av fibernätsbranschen och utför dokumentationsinsatser för stadsnät och privata nätägare i hela Sverige.

Dokumentation

Projekterar, förbättrar och underhåller er nätinformation – löpande i förvaltningen och/eller med helhetsansvar i projekt inom utbyggnad, omläggning och eftersanslutning.

Handlingsplaner och rutiner

Tar fram handlingsplaner, metodförslag och rekommendationer för att lyfta kvaliteten på den samlade nätdokumentationen. Utvecklar styrdokument och rutiner för att säkerställa bästa möjliga kvalitet på det dokumenterade nätet.

Optimera verktygen och jobba smartare

På Vinnergi har vi samlad NIS-expertis och tekniskt kunnande kopplat med mycket god förståelse av din verksamhet.

Införande av NIS och moduler

Vinnergis NIS-konsulter ger teknisk experthjälp vid införande av NIS-moduler och tillägg som stöder arbete med PTS driftsäkerhetsföreskrifter, ärendehantering, besiktningar.

Systemanpassningar och konfigurationer

Våra systemexperter tar fram smarta nätrapporter, skräddarsydda kartlösningar och applikationer för säljpersonal, drift och underhåll, Ledningskollen, nätplanererare, m.m. Vi utför också bearbetning, förädling och importer av data från externa källor, exempelvis fastighets- och adressdata, uttagsförteckningar från OSS/BBS, m.m.

Systemintegrationer

Tillsammans kan vi utvecklar vi integrationer mellan era olika system Maintrac Flow, dpCom och CRM.

Referenser inom Nätinformationssystem

Fiberrullar

Digitaliserad tomtprojektering för fiberanslutningar

På uppdrag av Dala Energi har Vinnergi utfört tomtprojekteringar hos över 1 500 fastighetsägare, mestadels privatpersoner, som beställt fiberanslutning i regionen. Tomtprojekteringar kan dock ta väldigt lång tid att genomföra om det inte görs på ett smart sätt. Vinnergi effektiviserar planeringen och besöket hos fastighetsägaren genom att digitalisera hela processen, och använder en surfplatta i fält som dokumentationsverktyg.

Införande av dpcom Sundbyberg

Införande av dpCom Sundbybergs Stadsnät

Vinnergi projektledde införandet av dpCom som centralt NIS hos stadsnätet.Informationen är kvalitetssäkrad och ger alla användare en gemensam och aktuell bild av nätet. Ett fortsatt nära samarbete med Vinnergi har också bidragit till en verksamhetsutveckling med förbättrat stöd i processerna, vilket möjliggjort tidsbesparingar, säkrare leveranser och en ökad nätkvalitet – både fysiskt och digitalt.

Löparö vinnergi elberedning och projektering

Vädersäkrat Löparö elnät åt Vattenfall eldistribution

Vinnergi har fortsatt vädersäkra Löparö. Elprojektering  och beredning med utgångspunkt från befintligt nät för uppnå kundens önskemål om ökad vädersäkring och redundans med alternativa matningar till och på ön.Vi har hanterat upphandlingsunderlag, strandskyddsdispenser, beställt nya näststationerna samt skött markavtal.

Segment inom Nätinformationssystem

 • Vinnergi segment fibernätägare

  Fibernät

  Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora fibernätägare. Vi är med under hela processen, från utrullning till effektiv drift av fibernätet. Förutom det tekniska och praktiska hjälper vi er även med affärsutveckling, drift, säkerhetsfrågor och olika strategiarbeten. Våra experter kan ta olika...
 • Vinnergi segment järnväg

  Järnväg

  Vinnergis experter inom Järnväg skapar förutsättningar för att vi ska färdas säkert, effektivt och hållbart på spårburna trafikanläggningar. Våra resurser har lång erfarenhet från en mängd järnvägsprojekt och vi erbjuder spetskompetens inom teknikområdena El, Signal och Tele. Vi kan bistå i projektens alla skeden och besitter hög kompetens inom olika handlingar...
 • vinnergi segment lokalnät

  Lokalnät

  Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vinnergi är heltäckande elkonsulter inom lokalnät – oavsett om det är i storstaden, skärgården eller på landsbygden hanterar vi allt inom sjökabel, luftledning, jordkabel och stationer. Vi dimensionerar, designar, ljusberäknar och inmäter...
 • Vinnergi segment myndigheter och verk

  Myndigheter och verk

  Våra myndigheter ska bevaras länge, hålla en hög standard och vara redo för framtiden. Därför ställs höga krav på verksamhet, fastighet, hållbarhet och inte minst klimatpåverkan. Tillsammans med våra kunder inom statliga myndigheter och verk utvecklar vi hållbar samhällsinfrastruktur inom kommunikation, transport, elkraft och fastighetsteknik. Med Vinnergi kan du känna...
 • vinnergi segment regionnät

  Regionnät

  Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar både regionnätsledningar och regionnätsstationer. Våra kontrollanläggningsingenjörer provar ställverk och reläskydd. Vi har beredare och projektörer som erbjuder förstudier och stöttar med förfrågningsunderlag och upphandling inför projekten, medan våra konstruktörer designar ställverk och luftledning.
 • Vinnergi segment stamnät

  Stamnät

  Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har förutsättningarna förändrats. Den gröna omställningen, nya tekniker, ändrade användningsmönster och regelverk ställer högre krav på systemet sett till kapacitet, drift och säkerhet. Vinnergis kraftkonsulter hjälper till med förstudier, projektering, projektledning, besiktning och konstruktion. Våra ingenjörer...

Kontakta Vinnergi om tjänsten – Nätinformationssystem

Hitta rätt kontor

Ring växeln

+46101024400

Låt oss kontakta dig

Kontakta mig om Nätinformationssystem