Välj en sida

12 ton tung fiberkabel säkrar kommunikationen till Visingsö

Sjöfruskolan Umeå

Jönköping Energi har stärkt kommunikationen mellan Habo och Visingsö med hjälp av en sju kilometer, tolv ton tung fiberkabel. Fiberprojektören Pär Kraft berättar om Vinnergis arbete med upphandling, beredning och projektering av sjökabelförläggning av en ny fiberkabel på Vätterns botten.

Två fiberkablar är bättre än en. För om det skulle bli fel på den ena kabeln finns det en backup som fungerar, vilket ger en så kallad redundans. Den nya fiberkabeln skapar fantastiska möjligheter att hantera eventuella framtida avbrott – och att leveranser till samhällsviktiga funktioner, företag och hushåll kan ske på ett säkert sätt.

“Jätteskoj att få vara med och leverera en så här viktig förbindelse till en nöjd slutkund!”

– Pär Kraft, projektör Vinnergi

Ett efterlängtat projekt

Jönköping Energi har under en längre tid haft ambitionen att förstärka förbindelsen mellan Habo och Visingsö. Så när de med en tajt tidsram behövde hjälp med upphandling, beredning, projektering och projektstöd anlitade de Vinnergi.

Pär Kraft gick in som fiberprojektör i projektet, för att ro uppdraget i hamn tillsammans med Jönköping Energi.

– Att få vara med i hela processen fram till förläggning och driftsättning var verkligen roligt och jag är oerhört tacksam för möjligheten och förtroendet som Jönköping Energi gett mig och Vinnergi. Trots att vår roll inte syns utåt i projektet är det ändå jätteskoj att få vara med och leverera en så här viktig förbindelse till en nöjd slutkund! säger Pär Kraft, projektör på Vinnergi.

Mobilkran och ponton

För att lyfta och placera den tolv ton tunga kabeltrumman på pontonen krävdes en mobilkran. Foto: Mats Olofsson (habobild.se).

Förhöjd säkerhet för Jönköping stadsnät

Genom den uppnådda redundansen resulterade projektet i förhöjd säkerhet av tjänsteleveranser från Jönköping Stadsnät. Men ett sånt här projekt medför inte sällan utmaningar. Vättern är en viktig biotopskyddad insjö och vattentäkt för många hushåll, vilket inneburit kontakter och tillståndsansökningar med berörda kommuner och myndigheter. En annan utmaning var att samordna arbete och entreprenörer på både vatten och land.

– Vi har helt klart varit beroende av bra väder, och att det skulle fungera med den avsatta tiden för utförande enligt tillstånden. För att minska risken av skador på miljö och strandlinje utförde vi styrd borrning för respektive landfäste. Ett arbete som dessutom krävde förberedande dykresurser, berättar Pär Kraft.

Riktigt tung utmaning

En stor utmaning var att hantera den cirka tolv ton tunga kabeln som levererades i en längd på sju kilometer, särskilt när Vättern är upp till 100 meter djup på sina ställen. När kabeln skulle förläggas fick det framför allt inte vara för mycket vind, vilket kan vara en minst sagt svår parameter att ta hänsyn till på blåsiga Vättern. Men det skulle visa sig att de verkligen hade tur med vädret.

– Själva sjöförläggningen planerades till en dag i mitten av april 2021 – och vi hade glädjen att pricka en näst intill spegelblank Vättern. För att lyfta och placera den tunga kabeltrumman på pontonen krävdes en mobilkran, och sjöförläggningen utfördes med bogserande båt, avslutar Pär Kraft.

Sjökabelförläggning i Vättern

På dagen när själva sjökabelförläggningen ägde rum var det strålande väder. Foto: Mats Olofsson (habobild.se).

Så här har Vinnergi stöttat
Jönköping Energi

  • Varit delaktiga i anbudsprocessen
  • Samlat in anbud för utförande och material
  • Haft ett beredningsuppdrag som innefattat markavtal med berörda fastighetsägare
  • Hanterat tillstånd från kommuner och Länsstyrelse
  • Tagit hand om arbetshandlingar och projektledning vid utförandet
  • Skött kontakten med en rad entreprenörer

Fakta om projektet

Plats: Jönköping
Uppdragsgivare: Jönköping Energi
Segment: Fibernät
Period: 2020-2021

Kontakt Vinnergi

Namn: Pär Kraft, fiberprojektör
Telefon: +46 704261361
Mail: par.kraft@vinnergi.se

Övriga aktörer

Entreprenör: Dyk & Sjöentreprenad AB

Leverantör av fiberkabel: Nexans

Vad tyckte kunden?

Vinnergi har i detta och flera andra projekt levererat med kunskap och kvalité på ett sätt som imponerar. Man tänker inte på att det är en inhyrd konsult utan snarare en i gänget, vilket är väldigt roligt och visar på proffsighet. Detta lite annorlunda sjökabelprojekt har löpt på helt fritt från strul och inom planerad tid – och vad mer kan man begära?

Mats Lagervall

Jönköping Energi

Vill du veta mer?

  Växel: +46101024400

Mer information inom:

  • Alla
  • Segment
  • Tjänster
Fibernät Segment
Fibernät

Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora fibernätägare. Vi är med under hela processen, från utrullning till effektiv drift av fibernätet. Förutom det tekniska och praktiska hjälper vi er även med affärsutveckling, drift, säkerhetsfrågor och olika strategiarbeten. Våra experter kan ta olika roller i era projekt och vi kan även hjälpa till med nätplanering, upphandling, nätdokumentation och migrering.

Avtal- och tillståndshantering Tjänst
Avtal- och tillståndshantering

Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från exempelvis fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelser av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter med kunskap inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till avtalen eller tillstånden som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.

Förstudier, utredningar och rådgivning Tjänst
Förstudier, utredningar och rådgivning

Vi kan hjälpa dig med förstudier, ta fram beslutsunderlag och ekonomiska kalkyler, strategiska rapporter och olika typer av utredningar och analyser. Vi kan agera oberoende rådgivare inför investeringsbeslut och erbjuder vår specialistkompetens till due diligence-uppdrag. Vi kan även stötta i upphandlingar och till och med ta rollen som interimsledare i er verksamhet. Vår unika kombination av lång erfarenhet inom kommunikation, infrastruktur, fastighetsteknik och nytänkande gör att vi kan erbjuda riktigt bra rådgivning där din verksamhet står i fokus. Så att du tryggt kan ta ett välgrundat beslut.

Projektledning Tjänst
Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Projektering av fibernät Tjänst
Projektering av fibernät

Framtidssäkrade och hållbara fibernät byggs med en bra fiberprojektering och fullständig dokumentation. Vi har Robust Fiber-certifierade projektörer som behärskar de största och vanligaste nätinformationssystemen. Vi har fiberprojektörer med samlad erfarenhet av stamnät, tätortsnät, landsbygdsnät och villafiber liksom projektering för kontor, köpcentra, publika lokaler och bostadshus.