Effektiv samordnad projektering av el- och fibernät

 • Fiberprojektering

 • Markavtal och tillstånd

 • Elberedning

 • Elprojektering

Vinnergi erbjuder och levererar kompetens inom både el- och fibernät från två affärsområden inom bolaget, Power och Commmunicate. Poängen med den här kombinationen tjänster är att den skapar ett högre värde än om tjänsterna köpts var och en för sig, men till en lägre kostnad. Detta på grund av att det täta samarbetet mellan kompetensområdena ger en effektiv projektering och förläggning av både el- och fibernät. Detta görs redan i branschen i hela Sverige, men vårt sätt att jobba tight tillsammans och dela resurser tar det ett steg längre, berättar Jonas Vidén på Vinnergi.

Att Vinnergi koordinerat och skött alla dessa tjänster åt oss har verkligen gjort vår arbetsprocess effektiv. Det är ovärdeligt med ett bolag som besitter kompetens inom både el- och fibernät och som kan slå två flugor i en smäll ute på fält. Det känns väldigt tryggt att ha Vinnergi som teknikpartner och vi på Dala Energi ser mycket ljust på vårt fortsatta arbete.

Dala energi loggaRebecka Olsson Projektchef, Dala Energi

Fördelarna med arbetssättet

 • Dialogen med markägare sparar tid och resurser

 • Fältundersökningarna effektiviseras när både el och fiber undersöks samtidigt.

 • Val av väg för grävning optimeras utifrån både ett el- och fiberperspektiv

 • Förbättrings- och reparationsåtgärder kan upptäckas i befintliga nät, i samband med fältaktiviteter

Minskade kostnader

För Dala Energi innebär detta att samförläggningen av el- och fibernät optimeras samt att kostnaderna minskar under projekterings- och byggnationsfasen.

Våra tjänsteområden för Projektering av el- och fibernät för Dala Energi

Vinnergi avtal och tillståndshantering

Avtal- och tillståndshantering

Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från exempelvis fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelser av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter med kunskap inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till avtalen eller tillstånden som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.

Amelie Lidehoff elnätsberedare på Vinnergi är ute och har bestämt plats för uppförandet av en ny seriesatellitstation, där så småningom den äldre stolpstationen kommer att raseras. Ekeberg, Aneby kommun

Beredning av elnät

Idag ställs höga krav på driftsäkerhet i våra distributionsnät. Vinnergis elkraftkonsulter täcker alla spänningsområden och har lång erfarenhet av beredning i alla typer av elnät som finns på landsbygd, skärgårdsmiljöer, tätort och i storstäder. Vi projekterar och bereder både jordkabelnät, luftledningar och fibernät. Tillsammans hjälper vi till att skapa de bästa förutsättningarna i projektet både ekonomiskt, tekniskt och med hög säkerhet. Våra elkraftkonsulter tar fram underlag inför utförandet och sköter alla kontakter med berörda parter för ett framgångsrikt slutresultat.

Vinnergi Nätinformationssystem

Dokumentation

Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

Elnätsprojektering Vinnergi teknikkonsult – 24kv lokalnätsledning Fälloheden

Projektering inom elkraft

Våra projektörer har erfarenhet, bredd och insikt vilket erbjuder en komplett kompetensbas av elnätstjänster inom projektering som nätberäkning och nätanalys. Våra tekniska konsulter kan vara behjälpliga vid allt från transmission ner till anslutning av en den enskilda kunden. Vi utgår från kundens tekniska riktlinjer och krav på hur en projektering ska ske i elnätet. Våra elnätsprojektörer har lång erfarenhet av modellering, olika typer av förstudier och utredningar samt dokumentation. Dessutom kan våra kraftkonsulter stötta med förfrågningsunderlag, upphandlingsstöd och rådgivning.

Segment för referensobjektet Projektering av el- och fibernät för Dala Energi

 • Vinnergi segment fibernätägare

  Fibernät

  Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora...
 • vinnergi segment lokalnät

  Lokalnät

  Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och...
 • vinnergi segment regionnät

  Regionnät

  Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar...
 • Vinnergi segment stamnät

  Stamnät

  Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har...