Från utrullning till effektiv drift av ditt fibernät

Vi är verkliga experter på fiber och har bland annat bidragit till den nya fiberbranschstandarden Robust fiber. Förutom det tekniska och praktiska hjälper vi er även med affärsutveckling, drift, säkerhetsfrågor och olika strategiarbeten.

Vi är gärna med er hela processen för ert fibernät – från utrullning till drift, förvaltning och så småningom vidareutveckling med ny effektivare teknik. I arbetet ingår ofta också att utveckla organisationen för att driva nätet så kostnadseffektivt som möjligt. Inventering, planering, strategiarbete, workshops och olika utbildningar är exempel på tjänster som vi kan erbjuda. Ett stort arbete de kommande åren är fortsatt kopplat mot Bredbandsmålet 2020.

Få kontroll och öka driftsäkerheten

Som partner till Stadsnätsföreningen och med expertisen som tagit fram den nya branschstandarden Robust Fiber så har vi alla förutsättningar att hjälpa dig att öka driftsäkerhet på er anläggning. Vi hjälper er få kontroll på alla parametrar som kan påverka nätet – från hårdvara till driftrutiner – och självklart att uppfylla Post- och Telestyrelsens föreskrifter. Våra experter kan ta olika roller i era projekt, till exempel projektledare, utbildare eller nätsäkerhetsspecialist, men vi kan även hjälpa mer med delar om nätplanering, upphandling, dokumentation och migrering.

Kraven på nätägare vad gäller driftsäkerhet har skärpts ordentligt i samband med PTS nya driftsäkerhetsföreskrifter. Vinnergi är en av tre samarbetspartners som Svenska Stadsnätsföreningen valt ut för att vägleda medlemmarna i arbetet med de nya föreskrifterna och gensvaret har varit väldigt positivt.

David Björklund
David BjörklundFibernätsexpert
Yrkesverksam inom IT-infrastruktur i allmänhet och stadsnät i synnerhet under mer än 10 år. Mångårig erfarenhet av såväl verksamhetsansvar, ledningsgrupps- och styrelsearbete. Välkommen att höra av dig till mig så berättar jag mer om hur vi kan arbeta tillsammans!

+46 706 75 88 76
david.bjorklund@vinnergi.se

Utveckla era affärer

Öka nyttjandegraden i ert nät och utveckla affärerna. Vi kan bidra med erfarenhet, branschkunskap och expertis för att ge er bättre utdelning på investeringen. Vi arbetar med allt från analys till genomförande, affärsmannaskap, upphandlingar och projektledning.

Effektivisera IT-driften

Till er som äger fibernät kan vi erbjuda anpassade IT-lösningar där ni kan optimera resurser och kompetenser lika gärna som automatisera driftmiljön. Vi har även tjänster inom applikationsdrift, nätverks- och cloudtjänster och serverdrift. Dessutom kan ni lägga ut hela funktioner på oss. Låt oss hjälpa er med IT-lösningar – det blir en bra helhet, helt enkelt.

Skydda era tillgångar

Vi arbetar med alla aspekter av skydd och säkerhet kring er anläggning. Det kan vara såväl fysiskt skydd som riskanalyser, besiktning och testning av säkerhet till affärsutveckling för att bemöta och förekomma krav från kunderna. Det kan också vara att säkra processer för kontinuerligt säkerhetsarbete och när det som inte ska hända ändå händer stötta med krisledning och efterföljande analyser. Kort sagt – vi hjälper er att skydda er investering.

Nå bredbandsmålet

95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020 enligt regeringens bredbandsstrategi. Hur går det i er kommun? Vi har färdiga strategier för hur man snabbt och effektivt bygger ut bredband utan avkall på driftsäkerhet och dokumentation. Våra erfarna projektledare leder med van hand arbetet i mål från projektering till upphandling, byggledning och dokumentation. Hör av er så sätter vi igång!

En tillbakablick på fiberutvecklingen under 10-talet och en framtidsspaning

Sabine Zimmerl-Berg och Jakob Brycki sammanfattar fiberutvecklingen under 2010-talet och spanar in i branschens framtid: Från koppartrådar till optofiber och streamingtjänster. Detta är ett pilotavsnitt där vi testar ett enklare produktionskoncept genom att intervjua med hjälpt av vår interna kommunikationskanal Microsoft Teams.

Kontaktuppgifter:
sabine.zimmerl-berg@vinnergi.se
jakob.brycki@vinnergi.se

Låt David kontakta dig!

David Björklund
David BjörklundFibernätsexpert
+46 706 75 88 76
david.bjorklund@vinnergi.se
Fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.