Välj en sida

Private networks

Privata lokalt avgränsade LTE/5G mobilnätverk kommer att bli en central framgångsfaktor för Industri 4.0 och till stora delar ersätta dagens kabel- och wifi-baserade lokala nätverk. LTE och 5G-tekniken erbjuder spännande möjligheter för verksamheter att bygga egna nätverk för kommunikation mellan exempelvis maskiner, fordon och sensorer. Det blir snabbt, säkert och flexibelt, vilket kommer att ge stora vinster. Förväntningarna är hastigheter på upp till 10 Gbit per sekund med svarstider på 1 ms, vilket lämpar sig bra för M2M (machine to machine) kommunikation och industriell IoT (IIoT).

5G-tekniken kommer ge möjlighet att skapa virtuella nätverk och därigenom prioritera olika nätegenskaper till olika funktioner eller enheter (Network Slicing). En enhet kan behöva kortast möjliga fördröjning (latency), medan en annan ska kunna ta emot stora datamängder. 5G-tekniken medger upp till en miljon enheter per km2, vilket ger en kapacitet och kan generera stora datamängder lämpade för Machine Learning. Private Networks förväntas bli vanligt inom industri, logistik, transportsektor som flygplatser, hamnar, järnvägsstationer och försvaret, sjukhus, universitet och gruvor med flera. Vinnergi har kunnandet och redan erfarenheten. Tillsammans med Combitech och Nokia har vi varit med att bygga Sveriges första privata mobilnät för 5G för Saab Aerostructures i Linköping.

Trådlös kommunikation

Ett privat mobilnätverk minimerar behov av kabeldragning vilket medger snabba förändringar och anslutning av rörliga enheter.

Network slicing

I Private Network finns det möjligheter att prioritera vissa nätegenskaper till utvalda applikationer.

Kontroll

Med ett privat nätverk har du kontrollen över kapacitet, funktion och framföra allt säkerhet.

Korta svarstider

Private Network har låg svarstid (latency) vilket möjliggör realtidskommunikation med helt nya möjligheter.

Bandbredd

Ett Private Network har en bandbredd där mängder data kan skickas och tas emot samtidigt.

Densitet

Med ett privat 5G-nät kan du ha fler uppkopplade enheter inom samma område.

Säkerhet

Med Private Network kan du skapa egna säkerhetspolicies och lagra all data lokalt.

Ekonomi

Private Networks är billigare än stora WiFi-nät och har inga trafikkostnader.
Referenser inom privata nätverk

SAAB först med fullskalig drift via privat mobilnät för 5g

Tillsammans med Combitech och Nokia har Vinnergi varit med att bygga Sveriges första privata mobilnät för 5G för Saab Aerostructures i Linköping. Det privata mobilnätet blir en förutsättning för Aerostructures produktion som gör det möjligt att spåra materialflöden, följa upp användning, slitage och servicebehov hos maskiner och verktyg, använda autonoma truckar samt att ha uppkopplade operatörer med egna terminaler på armen.
Mer information inom Private networks:
  • Alla
There aren't any posts to display right now,so please come back later.