Privata lokalt avgränsade LTE/5G mobilnätverk kommer att bli en central framgångsfaktor för Industri 4.0 och till stora delar ersätta dagens kabel- och wifi-baserade lokala nätverk. LTE och 5G-tekniken erbjuder spännande möjligheter för verksamheter att bygga egna nätverk för kommunikation mellan exempelvis maskiner, fordon och sensorer. Det blir snabbt, säkert och flexibelt, vilket kommer att ge stora vinster. Förväntningarna är hastigheter på upp till 10 Gbit per sekund med svarstider på 1 ms, vilket lämpar sig bra för M2M (machine to machine) kommunikation och industriell IoT (IIoT).

5G-tekniken kommer ge möjlighet att skapa virtuella nätverk och därigenom prioritera olika nätegenskaper till olika funktioner eller enheter (Network Slicing). En enhet kan behöva kortast möjliga fördröjning (latency), medan en annan ska kunna ta emot stora datamängder. 5G-tekniken medger upp till en miljon enheter per km2, vilket ger en kapacitet och kan generera stora datamängder lämpade för Machine Learning. Private Networks förväntas bli vanligt inom industri, logistik, transportsektor som flygplatser, hamnar, järnvägsstationer och försvaret, sjukhus, universitet och gruvor med flera. Vinnergi har kunnandet och redan erfarenheten. Tillsammans med Combitech och Nokia har vi varit med att bygga Sveriges första privata mobilnät för 5G för Saab Aerostructures i Linköping.

Låt oss kontakta dig om

Private networks

Växel: +46101024400

Trådlös kommunikation

Ett privat mobilnätverk minimerar behov av kabeldragning vilket medger snabba förändringar och anslutning av rörliga enheter.

Network slicing

I Private Network finns det möjligheter att prioritera vissa nätegenskaper till utvalda applikationer.

Kontroll

Med ett privat nätverk har du kontrollen över kapacitet, funktion och framföra allt säkerhet.

Korta svarstider

Private Network har låg svarstid (latency) vilket möjliggör realtidskommunikation med helt nya möjligheter.

Bandbredd

Ett Private Network har en bandbredd där mängder data kan skickas och tas emot samtidigt.

Densitet

Med ett privat 5G-nät kan du ha fler uppkopplade enheter inom samma område.

Säkerhet

Med Private Network kan du skapa egna säkerhetspolicies och lagra all data lokalt.

Ekonomi

Private Networks är billigare än stora WiFi-nät och har inga trafikkostnader.

Referenser inom privata nätverk

SAAB först med fullskalig drift via privat mobilnät för 5g

Tillsammans med Combitech och Nokia har Vinnergi varit med att bygga Sveriges första privata mobilnät för 5G för Saab Aerostructures i Linköping. Det privata mobilnätet blir en förutsättning för Aerostructures produktion som gör det möjligt att spåra materialflöden, följa upp användning, slitage och servicebehov hos maskiner och verktyg, använda autonoma truckar samt att ha uppkopplade operatörer med egna terminaler på armen.

Saab Aerostructures

Segment inom Private networks

 • Vinnergi segment fibernätägare

  Fibernät

  Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora...
 • Vinnergi segment forskning och utveckling

  Forskning och utveckling

  Utvecklingen av nästa generations produkter och system är en förutsättning för att skapa ett samhälle...
 • Vinnergi segment industri

  Industri

  Vi på Vinnergi kan erbjuda lösningar på effektivisering och utveckling av verksamheter och processer, genom...
 • vinnergi segment lokalnät

  Lokalnät

  Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och...
 • Vinnergi segment mobiloperatörer

  Mobilnät

  Vi är en marknadsledande teknikkonsult inom mobil nätinfrastruktur. Dra nytta av vår unika erfarenhet från branschen...
 • Vinnergi segment myndigheter och verk

  Myndigheter och verk

  Våra myndigheter ska bevaras länge, hålla en hög standard och vara redo för framtiden. Därför...
 • vinnergi segment regionnät

  Regionnät

  Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar...
 • Vinnergi segment stamnät

  Stamnät

  Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har...
 • Vinnergi segment transport och logistik

  Transport och logistik

  Den snabba tekniska utvecklingen medför att transport- och logistikbranschen är inne i flera spännande skeden...