Idag ställs höga krav på driftsäkerhet i våra distributionsnät. Vinnergis tekniska konsulter har lång erfarenhet av beredning i alla typer av nät som finns på landsbygd, skärgårdsmiljöer, tätort och i storstäder. Vi projekterar och bereder både jordkabelnät, luftledningar och fibernät. Tillsammans hjälper vi till att skapa de bästa förutsättningarna i projektet både ekonomiskt, tekniskt och med hög säkerhet. Vi tar fram underlag inför utförandet och sköter alla kontakter med berörda parter för ett framgångsrikt slutresultat.

Låt oss kontakta dig om

Beredning av elnät

Växel: +46101024400

Beräkningar av elnät

Vinnergis tekniska konsulter har lång erfarenhet inom nätberäkning och nätanalys och kan vara behjälpliga vid allt från transmission ner till anslutning av den enskilda kunden.

Kalkyl och materiel

Vi kalkylerar projekt och materiel i samband med elnätsberedning, vilket bidrar till en trygg process med framgångsrikt slutresultat.

Avvägning och stolpplacering

Våra beredare har lång erfarenhet av avvägning och stolpplacering och tar fram underlag för en ledningsgatas sträckning och placering av stolpar.

Skogsvärdering och intrångsersättningar

Vi hjälper er värdera skog och betala ut ersättningar för markintrång, samt sköter kontakterna med markägare och myndigheter.

Avtal och tillstånd

Våra kraftkonsulter kan behandla det mesta inom avtal- och tillståndshantering som ex. bygglov.

Markundersökningar

Vi genomför markundersökningar för att se möjligheterna för beredning av elnät.

Utbetalning och inskrivning

Vi hanterar utbetalningar och inskrivningar av servitut hos Lantmäteriet och sköter kontakten med markägare.

BAS-P/U

Vi har byggarbetsmiljösamordnare för både planeringsfas (P) och för utförandefas (U).

Dokumentation

Våra elnätsberedare är experter på elnätsdokumentation i olika dokumentationssystem och driftsystem.

Referenser inom elkraft

Referenser energy

Segment inom Beredning av elnät

 • Vinnergi segment industri

  Industri

  Vi på Vinnergi kan erbjuda lösningar på effektivisering och utveckling av verksamheter och processer, genom...
 • vinnergi segment lokalnät

  Lokalnät

  Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och...
 • Vinnergi segment myndigheter och verk

  Myndigheter och verk

  Våra myndigheter ska bevaras länge, hålla en hög standard och vara redo för framtiden. Därför...
 • vinnergi segment regionnät

  Regionnät

  Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar...
 • Vinnergi segment stamnät

  Stamnät

  Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har...