Plats: Lund
Uppdragsgivare: APQ EL, Malmö
Segment: Utbildningslokaler
Period: Juni 2020 – Pågår

Kontakt Vinnergi

Namn: Fredrik Johannesson, Uppdragsledare Living Syd
Telefon: +46 70-062 47 46
Mail: fredrik.a.johannesson@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

På Campus Vipan i Lund genomförs en satsning på att utveckla den befintliga gymnasieskolan, bland annat genom nybyggnationen byggnad Q. Den nya byggnaden beräknas stå färdig vid årsskiftet 2022-2023, och består av bibliotek, kök, matsal och utbildningslokaler fördelat på 3 plan. Under detta projekt ansvarar Vinnergi för projektering av systemhandling samt bygghandling för el- och telesystem. Även framtagning av rambeskrivning för hissar ingår i uppdraget. Byggnad Q uppförs enligt Miljöbyggnad nivå silver.

Exempel på tjänster för Campus Vipan, byggnad Q i Lund

 • Kanalisation

 • Kraft
 • Belysning
 • Rambeskrivning hiss

 • Rambeskrivning el-och telesystem

 • Talat utrymningslarm

 • Data

 • Brandlarm

 • Inbrottslarm

 • Passagesystem

Våra tjänsteområden för Campus Vipan, byggnad Q i Lund

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Campus Vipan, byggnad Q i Lund

 • Vinnergi segment utbildningslokaler

  Utbildningslokaler

  Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga...