Välj en sida

Detaljprojektering för kvarter Bageriet

detaljprojektering kvarnholmen bageriet

Plats: Sicklaön 38:19, Stockholm
Uppdragsgivare: Rewel AB
Segment: Bostäder
Period: April 2016 – oktober 2018

Kontakt Vinnergi

Namn: Oscar Gantz, regionchef Stockholm
Telefon: +46 101 02 44 00
Mail: oscar.gantz@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

På uppdrag av Rewel AB ansvarade Vinnergi för detaljprojektering av el-och teletekniska system vid ombyggnad av Bageriet. Total yta ca 9000 m². Bageriet har utsikt över Djurgården, Stockholms stad samt skärgården och är även belönat för ”Bästa ombyggnadsprojekt i Sverige”. I början på 1900-talet bedrevs uteslutande bageriverksamhet på kvarnholmen och en stor fabrik för tillverkning av hårdbröd och spisbröd uppfördes. Idag, nästan 100 år senare, så har många av dessa byggnader gjorts om, byggts ut och skapat ett av Stockholms mest eftertraktade bostadslägen. Detta hus består av en låg del och en hög del, den låga på 5 våningar och den höga hela 12 våningar och totalt rymmer byggnaden 127 lägenheter.

Exempel på tjänster för Detaljprojektering för kvarter Bageriet

Planritningar

 • Kanalisation
 • Kraft
 • Belysning
 • Passagesystem
 • Lågspänning
 • Spänningsutjämning
 • Brand
 • Teletekniska system
 • Säkerhet
 • Elvärmesystem

Låt oss kontakta dig

Vi ser till att rätt person kontaktar dig.

Mer information inom referensen:

 • Alla
 • Tjänster
 • Segment
 • Referenser
Projektering av fastighetsteknik Tjänst
Projektering av fastighetsteknik

Vinnergi projekterar all typ av fastighetsteknik, från start till mål – och skapar lösningar för framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM gör vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Vi projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit efter dina önskemål och behov, med IoT och framtidens möjligheter i fokus. Vi hjälper dig som kund att se framtida behov och projekterar de tekniker och lösningar som är bäst anpassade för respektive projekt. Hos oss får du installationer som är både effektiva och väl anpassade för både miljö och människa.

Fastighet Segment
Fastighet

Vi optimerar din fastighet med smarta vägval för att skapa långsiktiga, ekonomiska och hållbara värden. Vinnergi hjälper dig som bygger, äger eller utvecklar fastigheter att möta framtidens krav på säkra och hållbara system. Du får en trygg partner som lyssnar, samtidigt som vi älskar och förstår teknik, och hur digitaliseringen kan öka värdet av dina …

Akademiska hus – Polisutbildningshuset vid Umeå Universitet Referens
Akademiska hus – Polisutbildningshuset vid Umeå Universitet

Projektering av ny byggnad för polisutbildningen vid Umeå Universitet, med utbildning och forskning samlat under samma tak. Total yta på 6 200 m2 i tre plan med lärosalar, kontor samt övningslokaler. Byggnaden har certifieringen Miljöbyggnad Silver med en energianvändning som ligger i nivå med Miljöbyggnad Guld. B.la el-och teleprojektering av belysning med KNX-styrning, nödbelysning, PUS och åskskydd, styr av el och kraft med planritningar, huvudledningsschema, centralförteckningar, manöverschema och ställverk.

Planritningar fastighetsteknik för renovering och energieffektivisering – Alabastern Växjö Referens
Planritningar fastighetsteknik för renovering och energieffektivisering – Alabastern Växjö

Under detta projekt ansvarade Vinnergi för projektering av el- och teletekniska system för renovering och energieffektivisering av 210 lägenheter i området Araby. Bland annat byttes ventilationen till energieffektiva värmeåtervinnande aggregat. Energianvändningen beräknas därmed halveras, från 150 kWh till 75 kWh.

Detaljprojektering för Havstornet, Index Residence Referens
Detaljprojektering för Havstornet, Index Residence

Norrtäljes nu högsta byggnad blir med sin unika guldiga fasad ett självklart landmärke på orten. 119 moderna lägenheter, med direkt anslutning till vatten och vacker utsikt mot både Norrtäljes stadskärna och skärgården. I det här projektet ansvarade Vinnergi för rambeskrivning av el- och telesystem, samt detaljprojektering av el- och telesystem.

Äldreboendet Skärvet i Växjö Referens
Äldreboendet Skärvet i Växjö

Nybyggnad av äldreboende med 72 boenderum i 4 plan samt hyres- och bostadsrätter. Byggnaden har en takterass med växthus och sedumbeläggning. Framför huset är en grön park anlagd för de boende. Äldreboendet är startskottet för utvecklingen av den ekologiska och socialt hållbara stadsdelen Bäckaslöv, som ska förstärka Växjös profil som Europas grönaste stad. Äldreboendet är utformat med gröna lösningar där miljötänk har genomsyrat hela processen. Projektet vann Skanskas hållbarhetspris 2017 och har uppnått Platinum-certifiering, den högsta nivån i den internationella miljöcertifieringen LEED.

Detaljprojektering för batterifabrik Referens
Detaljprojektering för batterifabrik

Vinnergi ansvarade för detaljprojektering samt framtagning av systemhandling för nybyggnation av en av Sveriges batterifabriker. Projektet avsåg komplett projektering av samtliga elektrotekniska fastighetsinstallationer, effektberäkningar för processanläggning, UPS anläggningar och reservkraftaggregat. Dessutom skötte vi projektledning på plats, installationssamordning samt dokumentsamordning i både digital och pappersform.