Plats: Sicklaön 38:19, Stockholm
Uppdragsgivare: Rewel AB
Segment: Bostäder
Period: April 2016 – oktober 2018

Kontakt Vinnergi

Namn: Oscar Gantz, regionchef Stockholm
Telefon: +46 101 02 44 00
Mail: oscar.gantz@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

På uppdrag av Rewel AB ansvarade Vinnergi för detaljprojektering av el-och teletekniska system vid ombyggnad av Bageriet. Total yta ca 9000 m². Bageriet har utsikt över Djurgården, Stockholms stad samt skärgården och är även belönat för ”Bästa ombyggnadsprojekt i Sverige”. I början på 1900-talet bedrevs uteslutande bageriverksamhet på kvarnholmen och en stor fabrik för tillverkning av hårdbröd och spisbröd uppfördes. Idag, nästan 100 år senare, så har många av dessa byggnader gjorts om, byggts ut och skapat ett av Stockholms mest eftertraktade bostadslägen. Detta hus består av en låg del och en hög del, den låga på 5 våningar och den höga hela 12 våningar och totalt rymmer byggnaden 127 lägenheter.

Exempel på tjänster för Detaljprojektering för kvarter Bageriet

Planritningar
 • Kanalisation

 • Kraft
 • Belysning
 • Passagekontrollsystem

 • Lågspänning

 • Spänningsutjämning

 • Brand
 • Teletekniska system
 • Säkerhet
 • Elvärmesystem

Våra tjänsteområden för Detaljprojektering för kvarter Bageriet

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Detaljprojektering för kvarter Bageriet

 • Vinnergi segment bostäder

  Bostäder

  Framtidens bostäder ställer höga krav på energieffektivitet, möjliggörande för kommande tekniska lösningar och hållbarhet. På Vinnergi är...