Vinnergi projekterar el- och teletekniska system från start till mål och tar fram smarta, hållbara lösningar för framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Vi projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit efter dina önskemål och behov, med IoT och framtidens möjligheter i fokus. Vi hjälper dig som kund att se framtida behov och projekterar de tekniker och lösningar som är bäst anpassade för respektive projekt. Hos oss får du installationer som är både effektiva och väl anpassade för både miljö och människa.

Vill du veta mer?

Låt rätt person kontakta dig.

Kontakta mig om Projektering av el- och teletekniska system

Växel: +46101024400

Ljusdesign

Vi har stor erfarenhet av ljusdesign och jobbar tätt med t.ex. arkitekter i projekt för att skapa funktionella och vackra ljusmiljöer som är väl anpassade efter regelverk samt för de människor som skall vistas i dem. I vårt arbete använder vi bland annat Dialux Evo, som är branschstandard för ljusberäkningar avseende design, kalkylering och visualisering.

Belysningsstyrning

Våra elkonsulter har lång erfarenhet av att ljussätta lokaler och kan erbjuda ljussättning med exakt precision. Vi tar fram lösningar och anpassar belysningsstyrning, t.ex. KNX, Helvar och Lindinvet, efter dina intressen och behov. Smarta styrsystem som möter framtidens möjligheter med IoT. Våra ljusspecialister utför ljusberäkningar i Dialux Evo och är tätt sammankopplade med ljusdesign för att finna lösningar av belysning i såväl fastigheter som på fasader och utrymmen utomhus. Med tekniska installationer når vi genom kunskap och kommunikation med dig som kund fram till en välplanerad och modern lösning anpassade efter verksamhetens behov och framtidens krav.

KNX

På Vinnergi kan vi erbjuda tjänster inom KNX med erfaren, certifierad konstruktör. Från projektering och programmering med programvaran ETS5 till driftsättning, besiktning och kontroll. Med stor kunskap och bred kompetens kan vi stötta beställare och entreprenör för att uppnå en kostnadseffektiv och funktionsduglig anläggning som motsvarar förväntningarna hos kund och som tar tillvara på framtidens möjligheter.

Hiss

Vinnergi projekterar färdiga lösningar för hissar i såväl befintliga som nya byggnader och miljöer. Vi har stor erfarenhet av tillgänglighetsanpassning av lokaler och tar alltid fram individuella kund- och projektspecifika lösningar för att uppfylla gällande myndighetskrav. Från projektering och beskrivning av systemlösningar till bygghandlingar, hos oss får du trygga och säkra helhetslösningar.

Solceller

Solceller är en teknik som är under snabb utveckling. På Vinnergi håller vi oss utbildade och uppdaterade på befintliga och kommande tekniker inom solel. Vi projekterar allt från färdiga solcellssystem till förstudier för att undersöka möjlighet för solelsproduktion. Vi tar fram lösningar för alla typer av projekt, oavsett om syftet är att producera mycket el eller skapa mer estetiska anläggningar i marknadsföringssyfte. Hos oss får du tekniska helhetslösningar efter önskemål och behov samt geografiska möjligheter. Från den lilla anläggningen på det privata garagetaket till det stora elbolagets solcellspark, vi är experter som tar fram den bästa och mest effektiva lösningen för en hållbar framtid.

Laddinfrastruktur

Efterfrågan och användandet av elbilar ökar snabbt i Sverige, samtidigt som tekniken fortsätter att utvecklas. Vi på Vinnergi håller oss ständigt uppdaterade på marknaden och löser de krav som ställs av myndigheter och beställare. Vi projekterar lösningar för att uppfylla säker och effektiv laddning av elfordon, i alla typer av miljöer. Från laddboxen i den privata villan till det stora publika garaget med många platser för elbilar. Oavsett storlek på projektet utför vi lastbalansering, effektberäkningar samt skapar möjlighet till smart styrning och IoT-lösningar för att säkerställa såväl dagliga som framtida behov.

Ställverk

På Vinnergi har vi stor erfarenhet av ställverksanläggningar, från lågspänning till högspänning samt reservkrafts- och avbrottssäkra system för säker elförsörjning, liksom skyddssystem och driftövervakningssystem för elkraftsystem. Hos oss får du en väl dokumenterad anläggning med hög driftsäkerhet och pålitliga säkerhetssystem. Vi tar fram helhetslösningar anpassade efter verksamhetens behov och framtidens utmaningar.

El för styr

Vinnergi tar fram automatiserade lösningar för övervakning, styrning samt förvaltning för smartare inneklimat och en hållbarare energianvändning. Vi projekterar el i styr i tätt samarbete med VVS-konsulter och använder oss av styrsystem som t.ex. Lindinvent för styrning av inomhusklimat och belysningsstyrningar utefter kundens behov.

Säkerhetssystem

Säkerhetssystem är ofta nyckelfrågor i byggnaders säkerhets- och trygghetsperspektiv. Vinnergi har SBSC-certifierade brandlarmsingenjörer som projekterar brandlarmsanläggningar efter myndighetskrav och regelverk. Vi är experter på inbrottslarm, trygghetslarm och passagesystem och projekterar alla typer av system, t.ex. TUL och CCTV, med de funktioner som önskas. Trygghet och säkerhet går hand i hand. Därför tar vi helhetsansvar för att säkerställa skydd mot såväl människor som byggnader. Vi har alltid certifierade, erfarna brandlarmsingenjörer tillgängliga i alla projekt och delar av projektering, för att säkerheten alltid skall hamna först. Vi tar fram stora som små lösningar, samt samordnar med övriga tekniker för att finna den bästa lösningen för projektet.

Teletekniska system

Vinnergi projekterar allt från AV-system och datauttag till att säkerställa inomhustäckning och drift av komplexa utrymmen som sjukhus eller flygplatser. Vi designar skräddasydda kommunikationssystem inom data och tele utefter önskemål och behov med teletekniska system som rymmer såväl 01-nät som RWC-larm eller kommunikationsuttag.

Referensprojekt för Projektering av el- och teletekniska system

Polisutbildningshuset Umeå

Akademiska hus – Polisutbildningshuset vid Umeå Universitet

Projektering av ny byggnad för polisutbildningen vid Umeå Universitet, med utbildning och forskning samlat under samma tak. Total yta på 6 200 m2 i tre plan med lärosalar, kontor samt övningslokaler. Byggnaden har certifieringen Miljöbyggnad Silver med en energianvändning som ligger i nivå med Miljöbyggnad Guld. B.la el-och teleprojektering av belysning med KNX-styrning, nödbelysning, PUS och åskskydd, styr av el och kraft med planritningar, huvudledningsschema, centralförteckningar, manöverschema och ställverk.

Alabastern Araby

Alabastern Växjö

Under detta projekt ansvarade Vinnergi för projektering av el- och teletekniska system för renovering och energieffektivisering av 210 lägenheter i området Araby. Bland annat byttes ventilationen till energieffektiva värmeåtervinnande aggregat. Energianvändningen beräknas därmed halveras, från 150 kWh till 75 kWh.

Vinnergi äldreboendet Skärvet i Växjö

Äldreboendet Skärvet i Växjö

Nybyggnad av äldreboende med 72 boenderum i 4 plan samt hyres- och bostadsrätter. Byggnaden har en takterass med växthus och sedumbeläggning. Framför huset är en grön park anlagd för de boende. Äldreboendet är startskottet för utvecklingen av den ekologiska och socialt hållbara stadsdelen Bäckaslöv, som ska förstärka Växjös profil som Europas grönaste stad. Äldreboendet är utformat med gröna lösningar där miljötänk har genomsyrat hela processen. Projektet vann Skanskas hållbarhetspris 2017 och har uppnått Platinum-certifiering, den högsta nivån i den internationella miljöcertifieringen LEED.

Projektering av arenahotellet Tennisvägen Uppsala

Arenahotellet i Uppsala

Nybyggnation av Arenahotellet i Grändby Uppsala. Total yta ca 9000 m². Projektet innefattade 200 st hotellrum varav 180 bestod av prefabricerade rum med färdiga installationer av storkök, matsal, lounge, lobby, konferensavdelning, spa-avdelning, takterass, fasadbelysning och omgivningsbelysning. Vi  ansvarade för projektering av el- och teletekniska system, exempelvis RGB-belysning med styrsystemet Helvar, solceller och takvärme.

Projektering av Brasserie Astoria Nybrogatan Stockholm

Brasserie Astoria Stockholm

Ombyggnation av guldklassad kulturhistorisk byggnad. Tidigare Astoriabiografen byggs om till stjärnkocken Björn Frantzéns nya restaurang, Brasserie Astoria. Kontor i flera plan ovanpå restaurangen med 18 st exklusiva lägenheter intill. Att bygga om en K-märkt byggnad medför en del utmaningar.  Bland annat restaureras tidstypiska detaljer (t.ex. kakelugnar, stuckaturer, baldakin) varsamt och återanvänds i stor utsträckning. Vinnergi tog även fram avancerade tekniska belysningslösningar i samarbete med det prisbelönta ljusdesignföretaget Paloma Design Studios. Byggnaden nominerades till byggbranschen stora pris Årets Fasad 2020.

Brf Soluppgången Växjö

Brf Soluppgången, Växjö

Under detta projekt ansvarade Vinnergi för projektering av el- och teletekniska system för nybyggnation av totalt 24 bostadsrätter i området Hovshaga i Växjö. Projektet omfattar nybyggnad av 6 st flerbostadshus i två våningar med 4 lägenheter i varje hus samt växthus och erforderliga kompletteringsbyggnader.

Vinnergi Campus Vipan byggnad N31 i Lund

Campus Vipan byggnad N31 i Lund

På Campus Vipan byggnad N31 ska ombyggnation av befintlig byggnad utföras. El-entreprenaden omfattar demontering samt nya installationer inom byggnad N31 för kanalisation och spänningsutjämningssystem, kraft, belysning, tele, data, brandlarm, talat utrymningslarm och säkerhetssystem samt utemiljöer.

Byggnad Q Campus Vipan Lund

Campus Vipan, byggnad Q i Lund

Under detta projekt ansvarar Vinnergi för projektering av systemhandling samt bygghandling för el- och telesystem. Även framtagning av rambeskrivning för hissar ingår i uppdraget. På Campus Vipan i Lund genomförs en satsning på att utveckla den befintliga gymnasieskolan, bland annat genom nybyggnationen byggnad Q.

carlslundsskolan dag living

Carlslundsskolan i Umeå

Vinnergi har fått i uppdrag av Umeå kommun att ta fram ett förfrågningsunderlag för en utförande entreprenad beträffande en skola med tillhörande idrottshall, skolgård, parkering och en kombinerad grus-och isplan. I projektet ingår även projektering av belysning för en intilliggande fullstor fotbollsplan.

Cityterrassen - konceptbild fasad

Cityterrassen – nytt bostadshus i centrala Malmö

Projektering av el- och telesystem för nybyggnad av bostadshuset Cityterrassen i centrala Malmö, med tillhörande parkeringsplatser samt centrumverksamhet. I uppdraget har det även ingått framtagning av rambeskrivning för hissar och solceller.

Segment inom Projektering av el- och teletekniska system

Vinnergi segment bostäder

Bostäder

Framtidens bostäder ställer höga krav på energieffektivitet, möjliggörande för kommande tekniska lösningar och hållbarhet. På Vinnergi är vi experter på lösningar för olika bostadsformer och vet vad som behövs för att fylla ett hem. Vi erbjuder kompetens och expertis inom projektering och konstruktion och antar oss målet att leverera ett färdigt projekt inom avtalstiden.

Vinnergi segment forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Utvecklingen av nästa generations produkter och system är en förutsättning för att skapa ett samhälle som klarar framtidens utmaningar. Inom verksamheter som bedriver forskning och utvecklingsprojekt ställs höga krav på väl fungerade tekniska system, ändamålsenliga byggnader och pålitliga passage- och säkerhetssystem. På Vinnergi erbjuder vi den kompetens och erfarenhet som krävs för att hantera komplicerade projekt där varje del är avgörande för ett framgångsrikt slutresultat.

Segment hälso-och sjukvård

Hälso- och sjukvård

På Vinnergi har vi den samlade kompetensen och erfarenheten för att kunna skapa såväl ändamålsenliga lokaler med hög tillgänglighet och tekniska lösningar som en känsla av trygghet för såväl patienter som för anställda. Med en genomtänkt design kan sjukhusmiljön bli bättre för alla inblandade. Det handlar om allt från säkerhet och el- och teletekniska system till rätt ljussättning. Med Vinnergi kan du känna dig trygg med att kraven för energieffektivitet, utformning, funktion och säkerhet följs. Vi är rädda om vår planet och bistår med förslag om kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar under hela processen.

Vinnergi segment handel

Handel

Vinnergi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ta fram de bästa lösningarna för framtidens butiker och köpcentrum. Trender pekar på att ett förändrat beteendemönster bland konsumenterna sannolikt leder till en fokusering på upplevelser och personligt anpassad shopping. Istället för att använda butikslokalerna till att få ut mängder av varor, förflyttas fokus till att locka till sig kunder med utgångspunkt i deras behov och intressen. Vi hjälper till att skapa inspirerande och innovativa miljöer med smart teknik som sätter shoppande besökare i centrum.

Vinnergi segment hotell och restaurang

Hotell och restaurang

Hotell- och restaurangbranschen är unik på det sätt att tekniska detaljer och design ska samspela på ett harmoniskt plan. Vinnergis passionerade projektörer med känsla för design och teknisk detaljering levererar med stil och kvalitet. Vi vet vad som behöver ingå i moderna hotell- och restaurangmiljöer. Här väger flera delar in: Det ska finnas ett intelligent säkerhetssystem som innefattar passage, brand och larm, smart belysning och energieffektiva lokaler anpassade efter både verksamhet och trivsel. Tillsammans med kunden skapar vi en trivsam plats som gästerna sent ska glömma.

Vinenrgi segment idrotts-och badanläggningar

Idrotts- och badanläggningar

Vi på Vinnergi förstår att stora som små idrottsanläggningar, från kommunala tennisbanor till olympiska arenor, måste berika livet för de boende i närheten. En modern idrotts- och badanläggning ställer höga krav på energieffektivitet, funktion, utformning och säkerhet. Vi kan erbjuda alla delar och bistår med förslag om kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar genom hela processen. Med vår breda kompetens och erfarenhet inom projektering och konstruktion når vi fram till en färdig lösning anpassad efter ändamålen och framtidens utmaningar och möjligheter.

Vinnergi segment industri

Industri

Vi på Vinnergi kan erbjuda lösningar på effektivisering och utveckling av verksamheter och processer, genom t.ex. digital teknik och automatisering, för att klara den globala konkurrensen. Våra konsulter besitter djupa kunskaper och breda erfarenheter inom elanvändning såväl som teknikanvändning och försörjning. Vi kan bistå med förslag på tekniska installationer samt kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar genom hela processen.

Vinnergi segment kontor

Kontor

Flexibilitet blir en allt viktigare faktor när det gäller om- och nybyggnation av framtida kontorslokaler. Att kunna anpassa sig för flera användningsområden ökar möjligheten att snabbt reagera på föränderliga trender och olika behov hos potentiella hyresgäster. Det upprätthåller också en byggnads värde på lång sikt. Vinnergi samarbetar med dig som kund och skapar den bästa lösningen för funktionella och ändamålsenliga lokaler utefter dina behov. Vi bistår med bred kompetens och stora kunskaper gällande allt från mindre lokalytor till stora kontorskomplex och skapar hållbara lösningar för framtiden.

Vinnergi segment kultur

Kultur

Vi förstår värdet i och har rätt kunskap för att genomföra funktionella lokaler för kyrkor, teatrar, bibliotek, museer och utställningar där människan sätts i centrum. Med kompetens och erfarenhet kan vi bidra med helhetslösningar inom allt från ljussättning med smart styrsystem och tekniska installationer till kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar. Vi är med er under hela processen och ser till att er byggnad fortsätter att vara en del av historien, även för kommande generationer.

Vinnergi segment myndigheter och verk

Myndigheter och verk

Våra myndigheter ska bevaras länge, hålla en hög standard och vara redo för framtiden. Därför ställs höga krav på verksamhet, fastighet, hållbarhet och inte minst klimatpåverkan. Tillsammans med våra kunder inom statliga myndigheter och verk utvecklar vi hållbar samhällsinfrastruktur inom kommunikation, transport, elkraft och fastighetsteknik. Med Vinnergi kan du känna dig trygg med att kraven för energieffektivitet, utformning, funktion och säkerhet följs för varje nytt uppdrag vi åtar oss.

Vinnergi segment transport och logistik

Transport och logistik

Den snabba tekniska utvecklingen medför att transport- och logistikbranschen är inne i flera spännande skeden med många nya utmaningar. Efterfrågan på klimatsmarta processer och energioptimerade byggnader ökar, liksom behovet av mer strömlinjeformade flöden. Oavsett om du behöver hjälp med elprojektering, säkerhet, IT-utveckling, förändringsledning eller teleprojektering besitter en bred expertis och erfarenhet. Vi är med dig genom hela processen och håller koll på kostnaderna.

Vinnergi segment utbildningslokaler

Utbildningslokaler

Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga och inspirerande arbetsmiljöer som bidrar till kreativt tänkande och bättre studieresultat. Vi erbjuder helhetslösningar, från ändamålsenlig ljussättning med smart styrsystem till teletekniska system och IoT. I nära samarbete med våra kunder, arkitekter och entreprenörer skapar vi hållbara skolor för kommande generationer. Några av våra tjänster är projektering av el- och teletekniska system, kalkylering, elbesiktning, säkerhet, styr och teknisk förvaltning (FM).

Kontakta Vinnergi om tjänsten – Projektering av el- och teletekniska system

Hitta rätt kontor

Ring växeln

+46101024400

Låt oss kontakta dig

Kontakta mig om Projektering av el- och teletekniska system