Välj en sida

Fysisk säkerhet

Vårt kvalificerade team av säkerhetskonsulter hjälper dig med effektiva fysiska säkerhetsstrategier. Oavsett om det handlar om mindre utredningar och kompletteringar, eller omfattande säkerhetsanalyser och installationer, får du hjälp att identifiera och minska säkerhetsrisker. Resultatet? En tryggare och säkrare arbetsmiljö för alla inom din organisation.

Oscar Frankgard

Affärsansvarig fysisk säkerhet

Stärk din verksamhets fysiska säkerhet med en fabrikatsoberoende partner

Vinnergi erbjuder fabrikatsoberoende lösningar och har SBSC-behörighet och certifieringar inom säkerhetsbranschens olika discipliner.

Det här kan du få hjälp med
Så funkar vår säkerhetskonsulting
Därför ska du anlita Vinnergi som säkerhetspartner

Optimera din säkerhetsavdelning med Vinnergi

På Vinnergi ser vi till hela fastighetens säkerhetsutmaningar. Få stöd i allt från utredningar, förslag på systemlösningar, projektering, rådgivning, förstudier, dokumentation och behovsanalyser till kalkyler inför anbud.

Exempel på systemtyper/discipliner du kan få hjälp med:

 • Inbrott- och överfallslarmsystem, integrerade säkerhetssystem
 • Passerkontrollsystem, porttelefoni, överordnade system
 • Kamerabevakningssystem (CCTV)
 • Brand- och utrymningslarm, inklusive talat meddelande
 • Kommunikation för utrymningsplatser, trygghets- och personlarm
 • Lås- och beslagning, dörrmekanik/dörrstyrning, Elektroniska låssystem

Varför samarbeta med Vinnergi?

Komplett Säkerhetslösning: Du får allt du behöver för att skydda dina tillgångar och personal. Från riskanalyser och behovsutredningar till projekteringar, leveransbesiktningar och underhåll.
Certifierade Ingenjörer: Våra team är utbildade, certifierade och erfarna med de senaste systemen, teknologierna och kravställningarna.
Fabrikatsoberoende säkerhetspartner: Vi arbetar med en mångfald av fabrikat för att hitta den bästa lösningen för just dina behov.

Fördelar med att arbeta med oss:

Här är några av de fördelar som du kan förvänta dig av att arbeta med våra Säkerhetskonsulter inom fysisk säkerhet:

Säkerhetsutvärdering och Riskhantering: Du får noggranna utvärderingar som identifierar hot och sårbarheter. Vi tillämpar beprövade metoder för att minimera riskerna.

Säkerhetsplanering, Utredning och Implementering: Du får hjälp att utreda, utforma och implementera skräddarsydda säkerhetsstrategier och säkerhetsinstallationer som passar dina unika behov.

Projektering: Vi hjälper dig ta fram handlingar och ritningar som du till exempel kan använda:

 • Vid upphandling av nya säkerhetssystem och säkerhetsåtgärder.
 • För att få färsk dokumentation på din befintliga säkerhetsanläggning vid nya krav från tex försäkringsbolag, lagar eller direktiv.
 • För att få intern koll på hur den fysiska säkerheten på din verksamhet ser ut.

Vi är med och stöttar er så mycket ni önskar i dessa processer.

Krisberedskap och Incidenthantering: Om en nödsituation eller säkerhetsincident inträffar agerar vi snabbt för att minimera skador. Vi utvecklar krisberedskapsplaner och genomför övningar för att försäkra att du är förberedd.

Kontinuerlig Uppföljning och Förbättring: Säkerhetsarbete är en kontinuerlig process. Du får regelbundna utvärderingar och revisioner för att säkerställa att din säkerhetsstrategi och rutiner är effektiv och uppdaterad med de senaste kraven och standarderna.

Så fungerar vår säkerhetskonsulting:

Vi hjälper olika typer av beställare, inklusive entreprenörer, myndigheter, fastighetsägare, byggare och olika typer av verksamhetsanläggningar samt kommuner och regioner. Genom att samarbeta med Vinnergi får du tillgång till ett team som kan komplettera och avlasta din befintliga säkerhetsavdelning. Vi arbetar nära er som arbetsledare eller arbetsfördelare för våra konsulter och fungerar som en flexibel “in-house-resurs” vid behov.

Kontakta oss för att prata vidare om hur du kan få hjälp

Systemkonsultation och rådgivning
Vi på Vinnergi är din partner när det kommer till förstudier, systemkonsultation, behovsanalyser, rådgivning och utredning inom säkerhetsområdet. Vi hjälper dig att utforma säkerhetsanläggningar som passar dina specifika behov och krav. Genom att ge förslag på lämpliga fabrikat, system och funktioner kan vi säkerställa att din anläggning är utrustad med det bästa. Vi tar hand om allt från beslagning av dörrar till tolkning av kravställning och materialval för att möta aktuella standarder. Dessutom hjälper vi till med behovsutredningar och genomför risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för att säkerställa att skyddsnivån uppfyller dina önskemål och undvika eventuella svagheter i säkerheten. Med vår expertis kan du känna dig trygg och optimera din säkerhetsstrategi på bästa sätt.
Utförandespecifikationer
Vi gör ingående beskrivningar hur varje komponent i ett säkerhetssystem ska monteras, anslutas och parametersättas. Detta för att avsevärt förenkla för installatören när hen monterar, installerar och ansluter, vilket sparar tid och minimerar felaktigheter vid installationen.
System-, ram-, förfrågnings-, bygg och relationshandlingar
Vi utför alla typer av ritningshandlingar, tekniska beskrivningar, ramhandlingar ochförfrågningsunderlag. Vi tar fram kravställningsdokumentation, riktlinjer och standarder efter aktuell verksamhets behov och förslag på hur dessa krav ska utformas och efterföljas.
Projektering och dokumentation, orienterings- och servicehandlingar
Vi på Vinnergi är experter på projektering och dokumentation inom säkerhetsområdet. Vi tar hand om alla typer av ritningsarbete, från enskilda ritningsblad till fullständig projektering enligt SSF, SBF och andra relevanta standarder. Våra tjänster inkluderar lås- och beslagsprojektering (“dörrkort”), kanalisations- och uppställningshandlingar för dörrmiljöer samt detaljerade funktionskort som säkerställer att dörrmiljöerna är utformade och fungerar på bästa sätt. Vi erbjuder även ritningar och dokumentation för kamerabevakningsanläggningar, inklusive illustrationer av detekteringsområden och identifieringsnivåer, och ger stöd kring de lagar och regelverk som reglerar kamerabevakning. Med vår expertis kan du vara säker på att projekteringen och dokumentationen är av högsta kvalitet.
Kalkyl
Vi hjälper till med kalkylering av kostnader, åtgång av material samt tid. Antingen åt en beställare som vill få ett prisestimat på vad en kommande installation kommer att kosta, eller åt en entreprenör som behöver en kalkyl inför ett anbudslämnande.
Driftsättning och avprovning
Oavsett om det är ett mindre system eller en stor, komplex säkerhetsanläggning hjälper vi gärna till med driftsättningen. Vi har god erfarenhet av ett flertal etablerade fabrikat på marknaden.
Slutkundshantering och administration
Vi kan hantera löpande administrationen av funktioner och programmering i säkerhetssystem, exempelvis programmering av taggar, telefonnummer, automatiska öppettider och automatiska till- och frånkopplingar av inbrottslarm.
Anpassade utbildningar för installatör och slutanvändare
Vi erbjuder vi fabrikat- och kundanpassade utbildningar för hur administrationen av säkerhetsanläggningar går till för att ni som kund ska kunna hantera ert passagesystem själva. Vi stöttar och utbildar gärna även entreprenörer och tekniker vid en säkerhetsinstallation.
Bakgrundskontroller och säkerhetsintervjuer
Vi på Vinnergi har kvalificerad personal som utför bakgrundskontroller och säkerhetsintervjuer för säkerhetsklassade uppdrag, både internt och externt för våra kunder. Genom att genomföra dessa moment på ett snabbt och enkelt sätt kan vi säkerställa att vi uppfyller kraven och kan påbörja uppdraget så snart som möjligt. Med våra noggranna och pålitliga processer kan du vara trygg i att vi tar säkerheten på allvar och levererar en högkvalitativ tjänst.

Exempel på system och fabrikat vi arbetar med inom fysisk säkerhet

Vi är stolta över att vara fabrikatsoberoende och ha en bred kunskapsbank inom säkerhetsbranschen. Du får en oberoende och opartisk rådgivning om vilka fabrikat och system som bäst passar just dina specifika behov och krav. Vi hjälper dig med det mesta inom fysisk säkerhet; brandlarm, CCTV, passersystem, inbrottslarm, trygghetslarm, utrymningslarm och överfalls-, ljud- och bildanläggningar.

Vinnergi har SBSC-behöriga ingenjörer inom inbrottslarm, brandlarm och CCTV, samt en mängd fabrikatbaserade licenser, utbildningar och certifikat. Det ger en garanti på att våra konsulter har nödvändig kompetens och erfarenhet för att arbeta med specifika fabrikat och system. Detta garanterar att du som kund får en stabil och säker installation, med alla de funktioner som önskas. Dessutom kan det leda till en minskad risk för fel och problem längs vägen, vilket sparar tid och pengar i det långa loppet. Arbeta med ett proffs från början. Helt enkelt.

 • Pacom / Sentrion S4
 • UNISON
 • DormaKABA
 • ASSA ARX / ARX Larm
 • Kentima
 • Seriline
 • RCO / Mega
 • SiPass
 • Siemens
 • APTUS
 • Genetec
 • Securiton
 • AXEMA
 • Pelco
 • Panasonic
 • Lenel OnGuard
 • Avigilon
 • SCHRACK
 • Galaxy
 • Bosch
 • ZAFE
 • Integra
 • Tidomat
 • SPC
 • Tjeders
 • Tunstall
 • Omnis
 • BEST
 • QT Systems
 • Entro
 • Samsung
 • NOX
 • AMAG

Uppdrag och beställare inom fysisk säkerhet

Vi utför i dagsläget uppdrag inom säkerhetsuppdrag åt de flesta typer av beställare, som entreprenörer, myndigheter, fastighetsägare, byggare, olika typer av verksamhetsanläggningar samt kommuner och regioner. Vi är säkerhetsklassade och utför allt från kortare uppdrag som resurs, eller i större fastighetsprojekt eller är med på heltidsbasis som beställare. Allt utgår från ditt säkerhetsbehov.

 • Försvarsmakten
 • Region Stockholm
 • Jönköping Energi
 • Kriminalvården
 • Linköping Kommun
 • Värnamo Vatten
 • Vattenfall
 • Serneke
 • Bravida Security
 • Telia
 • Skanska
 • ZENITA Security
 • Region Västmanland
 • Securitas Technology
 • Jönköping Kommun
 • EITECH Security
 • Volvo Group
 • COOR
 • PEAB
 • AVARN Security

Mer information inom: Fysisk säkerhet

 • Alla
There aren't any posts to display right now,so please come back later.