Man i skyddskläder och arbetshjälp samt en walkie-talkie i handen besiktigar ett brandlarm vid en nödutgångsskylt. Vinnergi fysisk säkerhet

Låt oss kontakta dig om

Fysisk säkerhet

Växel: +46101024400

Förstärk säkerheten och skydda din verksamhet med experttjänster inom fysisk säkerhet från Vinnergi. Vårt team av specialiserade och säkerhetsklassade konsulter erbjuder skräddarsydda lösningar för projektering, dokumentation, systemkonsultation och behovsanalyser inom inbrottslarm, brandlarm, CCTV och mycket mer. Vi har SBSC-behörighet och är certifierade i olika discipliner inom säkerhetsbranschen. Vi förstår vikten av att maximera säkerheten för din verksamhet och arbetar tätt tillsammans med dig för att identifiera och implementera de mest effektiva säkerhetsåtgärderna. Med vår breda erfarenhet och tekniska kompetens kan du känna dig trygg med att vi levererar pålitliga och högkvalitativa lösningar. Kontakta oss idag för att ta din säkerhet till nästa nivå.

Certifierade ingenjörer och fabrikatsoberoende säkerhetspartner

Vi har certifierade ingenjörer inom SBSC-behörighet och fabrikatbaserade licenser, vilket innebär att vi har stor erfarenhet av att arbeta med de mest avancerade systemen och teknologierna. Vi är stolta över att arbeta med kända fabrikat som Pacom, ASSA ARX, Kentima, RCO, Pelco, Siemens och många fler. Men vi ser samtidigt till att vara så breda som möjligt i vår kompetensbank, utbildar oss löpande och är inte på något sätt fabrikatsberoende.

En bred säkerhetsexpert för en trygg verksamhet

Vi erbjuder en mängd olika tjänster inom fysisk säkerhet, från projektering och dokumentation till systemkonsultation och behovsanalyser. Vi har även erfarna kalkylatorer som kan hjälpa till med kalkyler inför anbudslämnande. Våra specialister kan utföra bakgrundskontroller och säkerhetsintervjuer för säkerhetsklassade uppdrag. Vi utför också uppdrag åt olika typer av beställare, inklusive entreprenörer, myndigheter, fastighetsägare, byggare och olika typer av verksamhetsanläggningar samt kommuner och regioner. Vi är din pålitliga partner och expert inom fysisk säkerhet. Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer säker och trygg.

Optimera din säkerhetsavdelning med Vinnergi som din pålitliga partner!

Vi förstår att det ibland kan uppstå situationer där arbetsbelastningen blir överväldigande och vissa uppgifter inte hinner bli färdiga. Genom att samarbeta med oss kan du dra nytta av vårt erfarna team som kan komplettera och avlasta din befintliga säkerhetsavdelning. Vi arbetar nära er som arbetsledare eller arbetsfördelare för våra konsulter och fungerar som en flexibel “in-house-resurs” vid behov. På så sätt kan ni hålla er i fas och optimera era resurser för en smidig och effektiv säkerhetsprojektering. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan stärka er säkerhetsavdelning och uppnå bästa möjliga resultat tillsammans.

Exempel på systemtyper/discipliner vi arbetar med:

 • Inbrott- och Överfallslarmsystem / Integrerade säkerhetssystem
 • Passerkontrollsystem / Porttelefoni / Överordnade system
 • Kamerabevakningssystem (CCTV)
 • Brand- och utrymningslarm / Aspirerande Brandlarm
 • Utrymningslarm med Talat Meddelande (UTM)
 • Kommunikation Utrymningsplats
 • Trygghetslarm / Personlarm / Anropssystem / Kallelsesystem
 • Lås- och beslagning, dörrmekanik/dörrstyrning, Elektroniska låssystem
Vi på Vinnergi är din partner när det kommer till förstudier, systemkonsultation, behovsanalyser, rådgivning och utredning inom säkerhetsområdet. Vi hjälper dig att utforma säkerhetsanläggningar som passar dina specifika behov och krav. Genom att ge förslag på lämpliga fabrikat, system och funktioner kan vi säkerställa att din anläggning är utrustad med det bästa. Vi tar hand om allt från beslagning av dörrar till tolkning av kravställning och materialval för att möta aktuella standarder. Dessutom hjälper vi till med behovsutredningar och genomför risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för att säkerställa att skyddsnivån uppfyller dina önskemål och undvika eventuella svagheter i säkerheten. Med vår expertis kan du känna dig trygg och optimera din säkerhetsstrategi på bästa sätt.

Vi gör ingående beskrivningar hur varje komponent i ett säkerhetssystem ska monteras, anslutas och parametersättas. Detta för att avsevärt förenkla för installatören när hen monterar, installerar och ansluter, vilket sparar tid och minimerar felaktigheter vid installationen.

Vi utför alla typer av ritningshandlingar, tekniska beskrivningar, ramhandlingar ochförfrågningsunderlag. Vi tar fram kravställningsdokumentation, riktlinjer och standarder efter aktuell verksamhets behov och förslag på hur dessa krav ska utformas och efterföljas.

Vi på Vinnergi är experter på projektering och dokumentation inom säkerhetsområdet. Vi tar hand om alla typer av ritningsarbete, från enskilda ritningsblad till fullständig projektering enligt SSF, SBF och andra relevanta standarder. Våra tjänster inkluderar lås- och beslagsprojektering (“dörrkort”), kanalisations- och uppställningshandlingar för dörrmiljöer samt detaljerade funktionskort som säkerställer att dörrmiljöerna är utformade och fungerar på bästa sätt. Vi erbjuder även ritningar och dokumentation för kamerabevakningsanläggningar, inklusive illustrationer av detekteringsområden och identifieringsnivåer, och ger stöd kring de lagar och regelverk som reglerar kamerabevakning. Med vår expertis kan du vara säker på att projekteringen och dokumentationen är av högsta kvalitet.

Vi hjälper till med kalkylering av kostnader, åtgång av material samt tid. Antingen åt en beställare som vill få ett prisestimat på vad en kommande installation kommer att kosta, eller åt en entreprenör som behöver en kalkyl inför ett anbudslämnande.

Oavsett om det är ett mindre system eller en stor, komplex säkerhetsanläggning hjälper vi gärna till med driftsättningen. Vi har god erfarenhet av ett flertal etablerade fabrikat på marknaden.

Vi kan hantera löpande administrationen av funktioner och programmering i säkerhetssystem, exempelvis programmering av taggar, telefonnummer, automatiska öppettider och automatiska till- och frånkopplingar av inbrottslarm.

Vi erbjuder vi fabrikat- och kundanpassade utbildningar för hur administrationen av säkerhetsanläggningar går till för att ni som kund ska kunna hantera ert passagesystem själva. Vi stöttar och utbildar gärna även entreprenörer och tekniker vid en säkerhetsinstallation.

Vi på Vinnergi har kvalificerad personal som utför bakgrundskontroller och säkerhetsintervjuer för säkerhetsklassade uppdrag, både internt och externt för våra kunder. Genom att genomföra dessa moment på ett snabbt och enkelt sätt kan vi säkerställa att vi uppfyller kraven och kan påbörja uppdraget så snart som möjligt. Med våra noggranna och pålitliga processer kan du vara trygg i att vi tar säkerheten på allvar och levererar en högkvalitativ tjänst.

Exempel på system och fabrikat vi arbetar med inom fysisk säkerhet

Vi är stolta över att vara fabrikatsoberoende och ha en bred kunskapsbank inom säkerhetsbranschen. Du får en oberoende och opartisk rådgivning om vilka fabrikat och system som bäst passar just dina specifika behov och krav. Vi hjälper dig med det mesta inom fysisk säkerhet; brandlarm, CCTV, passersystem, inbrottslarm, trygghetslarm, utrymningslarm och överfalls-, ljud- och bildanläggningar.

Vinnergi har SBSC-behöriga ingenjörer inom inbrottslarm, brandlarm och CCTV, samt en mängd fabrikatbaserade licenser, utbildningar och certifikat. Det ger en garanti på att våra konsulter har nödvändig kompetens och erfarenhet för att arbeta med specifika fabrikat och system. Detta garanterar att du som kund får en stabil och säker installation, med alla de funktioner som önskas. Dessutom kan det leda till en minskad risk för fel och problem längs vägen, vilket sparar tid och pengar i det långa loppet. Arbeta med ett proffs från början. Helt enkelt.

 • Pacom / Sentrion S4
 • UNISON
 • DormaKABA
 • ASSA ARX / ARX Larm
 • Kentima
 • Seriline
 • RCO / Mega
 • SiPass
 • Siemens
 • APTUS
 • Genetec
 • Securiton
 • AXEMA
 • Pelco
 • Panasonic
 • Lenel OnGuard
 • Avigilon
 • SCHRACK
 • Galaxy
 • Bosch
 • ZAFE
 • Integra
 • HIC Vision
 • Tidomat
 • SPC
 • Tjeders
 • Tunstall
 • Omnis
 • BEST
 • QT Systems
 • Entro
 • Samsung
 • NOX
 • AMAG

Uppdrag och beställare inom fysisk säkerhet

Vi utför i dagsläget uppdrag inom säkerhetsuppdrag åt de flesta typer av beställare, som entreprenörer, myndigheter, fastighetsägare, byggare, olika typer av verksamhetsanläggningar samt kommuner och regioner. Vi är säkerhetsklassade och utför allt från kortare uppdrag som resurs, eller i större fastighetsprojekt eller är med på heltidsbasis som beställare. Allt utgår från ditt säkerhetsbehov.

 • Försvarsmakten
 • Region Stockholm
 • Jönköping Energi
 • Kriminalvården
 • Linköping Kommun
 • Värnamo Vatten
 • Vattenfall
 • Serneke
 • Bravida Security
 • Telia
 • Skanska
 • ZENITA Security
 • Region Västmanland
 • Securitas Technology
 • Jönköping Kommun
 • EITECH Security
 • Volvo Group
 • COOR
 • PEAB

Kontakta Vinnergi om – Fysisk säkerhet

Ring växeln

+46101024400

Låt oss kontakta dig