Framtidens bostäder ställer höga krav på energieffektivitet, möjliggörande för kommande tekniska lösningar och hållbarhet. På Vinnergi är vi experter på lösningar för olika bostadsformer och vet vad som behövs för att fylla ett hem. Vi erbjuder kompetens och expertis inom projektering och konstruktion och antar oss målet att leverera ett färdigt projekt inom avtalstiden. Hos oss kan du känna dig trygg med att kraven för energieffektivitet, utformning, funktion och säkerhet följs för varje nytt uppdrag vi åtar oss. Vi håller koll på kostnader och bistår med förslag om kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar under hela processen. Genom samarbete och kommunikation hjälper vi till att utveckla idéer och färdigställer visioner för framtidens bostadslösningar.

Låt oss kontakta dig om

Bostäder

Växel: +46101024400

Tjänster inom Bostäder

Vinnergi avtal och tillståndshantering

Avtal- och tillståndshantering

Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från exempelvis fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelser av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter med kunskap inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till avtalen eller tillstånden som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.

Vinnergi besiktning landsbygdsfibernat

Besiktning

Vi utför alla typer av besiktningar inom fibernät, mobilnät och elnät samt elinstallationer – från skolor och sjukhus till omfattande elinstallationer inom tung process och tillverkningsindustri. Vi genomför även el- och magnetfältsmätningar, elkvalitetsanalys och termografering. Inom elkraft har även den erfarenhet och kompetens som krävs för att besiktiga lokalnät, regionnät och stamnät gällande stationer och ledningar. Vinnergis besiktningsingenjörer har personlig auktorisation och certifieringar från exempelvis Elektriska nämnden och brandskyddsföreningen Sverige.

Vinnergi Nätinformationssystem

Dokumentation

Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

Vinnergi förstudier, utredningar och rådgivning

Förstudier, utredningar och rådgivning

Vi kan hjälpa dig med förstudier, ta fram beslutsunderlag och ekonomiska kalkyler, strategiska rapporter och olika typer av utredningar och analyser. Vi kan agera oberoende rådgivare inför investeringsbeslut och erbjuder vår specialistkompetens till due diligence-uppdrag. Vi kan även stötta i upphandlingar och till och med ta rollen som interimsledare i er verksamhet. Vår unika kombination av lång erfarenhet inom kommunikation, infrastruktur, fastighetsteknik och nytänkande gör att vi kan erbjuda riktigt bra rådgivning där din verksamhet står i fokus. Så att du tryggt kan ta ett välgrundat beslut.

Kalkylering

Våra tekniska konsulter tar oss an många typer av kalkyler inom nätinfrastruktur och husbyggnation. Vi räknar på material och tid, och tar exempelvis snabbt och effektivt fram projekterings– och kostnadskalkyler för kompletta system samt anbudskalkyler för både total- och utförandeentreprenader, produktionskalkyler och mängdkalkyler med listpriser.

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Projektering av VVS

Projektering av VVS

Med Vinnergi får du som entreprenör, byggherre eller fastighetsbolag skräddarsydda lösningar för VVS, kyla och fastighetsautomation. Du drar dessutom nytta av vår erfarenhet från olika områden, som sjukhus, kontor och industrianläggningar. Därför kan du lita på att projektet levereras med hög kvalitet, och att din fastighet blir driftoptimerad för en effektiv energianvändning och ett hälsosamt inneklimat.

Vinnergi projekteringsledare teknikkonsult

Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Säkerhet

Behovet av säkerhet ökar för att skydda viktig infrastruktur som elnät, fibernät, transportsystem, fastigheter och mobilnät. Vinnergi erbjuder bland annat informationssäkerhet med säkerhetsklassad datahall och serverhosting i Sverige. Våra driftsäkerhetsexperter hjälper dig få kontroll på alla parametrar som kan påverka nätet. Dessutom ser vi till hela fastighetens säkerhetsutmaningar. Vi gör utredningar, projektering, rådgivning och förstudier. Vi hanterar alltifrån olika typer av säkerhetslarm, CCTV och passersystem till överfalls-, ljud- och bildanläggningar m.m. Vinnergi har SBSC-behöriga ingenjörer samt en mängd fabrikatbaserade licenser, utbildningar och certifikat.

Vinnergi utbildning inom fastighetsteknik

Utbildningar inom fastighetsteknik

Vi hjälper dig som står inför nya utmaningar i karriären och söker kunskaper i projektering av elanläggningar eller upphandling. Du är exempelvis anställd på ett utbildningscenter och söker lärare för era kurser. Eller så är är du anställd på ett företag där ni är i behov av kompetensutveckling av er personal. Sedan 2008 har Vinnergi levererat kurser och föreläsningar till flertalet olika YH-utbildningar, högskolor och företag. Kurserna vi tillhandahåller är anpassade för utbildning i de tekniker, programvaror och verktyg som är standard inom projektering av el- och teleinstallationer. Alla våra utbildningar och kurser utformas tillsammans med er för att tillgodose era önskemål och förutsättningar.

Referenser inom Bostäder

Smygmaskan referenscase Living

Projektering för Kvarteret Smygmaskan

I Hyllie bygger MKB ett halvt kvarter med bostäder inom fastigheten Smygmaskan 2. Under detta projekt har Vinnergi ansvarat för projektering av el-och teletekniska system för data, kabel-TV samt passageanläggning. Projektet innefattade nybyggnation av 75 hyresrätter och var det första projektet vi genomförde i samarbete med RSA-EL.

Skärvet Växjö

Projektering för Kvarteret Skärvet, Växjö

Projektet omfattade nybyggnation av 39 lägenheter i Kvarteret Skärvet i Växjö. En gemensam byggnad som delas i två bostadsrättsföreningar med gemensamt garage under delar av flerbostadshuset. Lägenheterna har väl tilltagna balkonger eller uteplatser samt lugn innergård med gemensamma byggnader. Under detta projekt ansvarade Vinnergi för projektering av el- och teletekniska system.

Löpöglan i Malmö

Projektering för Kvarteret Löpöglan

Vinnergi genomförde detta projekt i samarbete med RSA-EL i Malmö. Vinnergi ansvarade för projektering av el- och teletekniska system, data samt passageanläggning med porttelefon och tagg-läsare vid nybyggnation av 44 exklusiva bostadsrätter. Under projektets gång dök en utmaning upp i samband med förläggning av ledningar mellan huskropparna i ett orangeri, som löstes genom att en ursparning togs fram där vi kunde förlägga våra ledningar i.

Kvarteret Ådan i Lund

Projektering av el- och teletekniska system för Kvarteret Ådan

På uppdrag av RSA-EL ansvarade Vinnergi för projektering av el- och telesystem för bostadsprojektet kvarteret Ådan i Lund. Projektet Ådan är ett lågenergihus som byggs i den attraktiva stadsdelen Väster i Lund och består av yteffektiva 2:or och 3:or. Byggnaden har dessutom solceller på taket, och med utgångspunkt i leverantörens underlag har Vinnergi projekterat kraftanslutningen i solcellsanläggningen.

Brf Soluppgången Växjö

Projektering av el för Brf Soluppgången, Växjö

Under detta projekt ansvarade Vinnergi för projektering av el- och teletekniska system för nybyggnation av totalt 24 bostadsrätter i området Hovshaga i Växjö. Projektet omfattar nybyggnad av 6 st flerbostadshus i två våningar med 4 lägenheter i varje hus samt växthus och erforderliga kompletteringsbyggnader.

Vinnergi Borås projekterar el- och teleanläggningar på BRF Korpralen i nya stadsdelen regementsstaden i Borås för PEAB

Projektering av BRF Korpralen i nya stadsdelen regementsstaden i Borås

Vinnergi i Borås projekterar el- och teleinstallationer för nybyggnad av BRF Korpralen 1914 i uppdrag av Peab. Byggnationen består av 34 bostadsrätter med parkeringsgarage och är en del av den nya attraktiva stadsdelen Regementsstaden som växer fram som en ny stadsdel i Borås.

Elprojektering av kvarteret Abborren i Malmö

Elprojektering av kvarteret Abborren 2 – Malmö

Vinnergi har fått i uppdrag av el-entreprenören Caanel AB att utföra elprojektering för kvarteret Abborren 2 – ett bostadsprojekt som kommer ta form vid Citadelssvägen vid ett av Malmös mest attraktiva områden. Projektet omfattar 182 exklusiva lägenheter samt garage, och har en total yta på 22 000 m2. Projekteringen har utförts i programmet Revit.

detaljprojektering kvarnholmen bageriet

Detaljprojektering för kvarter Bageriet

På uppdrag av Rewel AB ansvarade Vinnergi för detaljprojektering av el-och teletekniska system vid ombyggnad av Bageriet. Total yta ca 9000 m². Bageriet har utsikt över Djurgården, Stockholms stad samt skärgården och är även belönat för ”Bästa ombyggnadsprojekt i Sverige”. I början på 1900-talet bedrevs uteslutande bageriverksamhet på kvarnholmen och en stor fabrik för tillverkning av hårdbröd och spisbröd uppfördes. Idag, nästan 100 år senare, så har många av dessa byggnader gjorts om, byggts ut och skapat ett av Stockholms mest eftertraktade bostadslägen.

Havstornet Norrtälje

Detaljprojektering för Havstornet, Index Residence

Norrtäljes nu högsta byggnad blir med sin unika guldiga fasad ett självklart landmärke på orten. 119 moderna lägenheter, med direkt anslutning till vatten och vacker utsikt mot både Norrtäljes stadskärna och skärgården. I det här projektet ansvarade Vinnergi för rambeskrivning av el- och telesystem, samt detaljprojektering av el- och telesystem.

Cityterrassen - svanenmärkt bostadshus

Cityterrassen – svanenmärkt bostadshus i Malmö

Projektering av el- och telesystem för nybyggnad av bostadshuset Cityterrassen i centrala Malmö, med tillhörande parkeringsplatser samt centrumverksamhet. I uppdraget har det även ingått framtagning av rambeskrivning för hissar och solceller.