Plats: Norrtälje hamn, kv 6
Uppdragsgivare: Index Residence 
Segment: Bostäder
Period: Februari 2018 – oktober 2019
Storlek: ca 14 000 m², 23 våningar

Kontakt Vinnergi

Namn: Oscar Gantz, regionchef Living mitt
Telefon: +46 101 02 44
Mail: oscar.gantz@vinnergi.se 

Beskrivning av projektet

Havstornet är Norrtäljes nu högsta byggnad, och blir med sin unika guldiga fasad ett självklart landmärke på orten. 119 moderna lägenheter, med direkt anslutning till vatten och vacker utsikt mot både Norrtäljes stadskärna och skärgården.

I det här projektet ansvarade Vinnergi för rambeskrivning av el- och telesystem, samt detaljprojektering av el- och telesystem.

Exempel på tjänster för Detaljprojektering för Havstornet, Index Residence

  • Elkraftsystem

  • Eldistribution

  • Spänningsutjämning

  • Kanalisation

Våra tjänsteområden för Detaljprojektering för Havstornet, Index Residence

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Detaljprojektering för Havstornet, Index Residence

  • Vinnergi segment bostäder

    Bostäder

    Framtidens bostäder ställer höga krav på energieffektivitet, möjliggörande för kommande tekniska lösningar och hållbarhet. På Vinnergi är...