Välj en sida

Planritningar till Arenahotellet i Uppsala

Projektering av arenahotellet Tennisvägen Uppsala

Planritningar till Arenahotellet i Uppsala

Sjöfruskolan Umeå

Plats: Tennisvägen, Uppsala
Uppdragsgivare: Denckert El
Segment: Hotell och restaurang
Period: 2016-2017

Kontakt Vinnergi

Namn: Lena Kristiansson, uppdragsledare
Telefon: +460703132632
Mail: lena.kristiansson@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

Nybyggnation av Arenahotellet i Grändby Uppsala. Total yta ca 9000 m². Projektet innefattade 200 st hotellrum varav 180 bestod av prefabricerade rum med färdiga installationer av storkök, matsal, lounge, lobby, konferensavdelning, spa-avdelning, takterass, fasadbelysning och omgivningsbelysning. Vi ansvarade för projektering av el- och teletekniska system, exempelvis RGB-belysning med styrsystemet Helvar, solceller och takvärme.

Exempel på tjänster för Arenahotellet i Uppsala

Planritningar

 • Teletekniska system
 • Belysning med Helvar styrsystem, RGB-belysning
 • Solceller
 • Takvärme
 • Mängdning
 • Brandlarm
 • Kraft
 • Kanalisation

Låt oss kontakta dig

Vi ser till att rätt person kontaktar dig.

Mer information inom referensen:

 • Alla
 • Tjänster
 • Segment
 • Referenser
Projektering av fastighetsteknik Tjänst
Projektering av fastighetsteknik

Vinnergi projekterar all typ av fastighetsteknik, från start till mål – och skapar lösningar för framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM gör vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Vi projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit efter dina önskemål och behov, med IoT och framtidens möjligheter i fokus. Vi hjälper dig som kund att se framtida behov och projekterar de tekniker och lösningar som är bäst anpassade för respektive projekt. Hos oss får du installationer som är både effektiva och väl anpassade för både miljö och människa.

Fastighet Segment
Fastighet

Vi optimerar din fastighet med smarta vägval för att skapa långsiktiga, ekonomiska och hållbara värden. Vinnergi hjälper dig som bygger, äger eller utvecklar fastigheter att möta framtidens krav på säkra och hållbara system. Du får en trygg partner som lyssnar, samtidigt som vi älskar och förstår teknik, och hur digitaliseringen kan öka värdet av dina …

Planritningar fastighetsteknik för renovering och energieffektivisering – Alabastern Växjö Referens
Planritningar fastighetsteknik för renovering och energieffektivisering – Alabastern Växjö

Under detta projekt ansvarade Vinnergi för projektering av el- och teletekniska system för renovering och energieffektivisering av 210 lägenheter i området Araby. Bland annat byttes ventilationen till energieffektiva värmeåtervinnande aggregat. Energianvändningen beräknas därmed halveras, från 150 kWh till 75 kWh.

Äldreboendet Skärvet i Växjö Referens
Äldreboendet Skärvet i Växjö

Nybyggnad av äldreboende med 72 boenderum i 4 plan samt hyres- och bostadsrätter. Byggnaden har en takterass med växthus och sedumbeläggning. Framför huset är en grön park anlagd för de boende. Äldreboendet är startskottet för utvecklingen av den ekologiska och socialt hållbara stadsdelen Bäckaslöv, som ska förstärka Växjös profil som Europas grönaste stad. Äldreboendet är utformat med gröna lösningar där miljötänk har genomsyrat hela processen. Projektet vann Skanskas hållbarhetspris 2017 och har uppnått Platinum-certifiering, den högsta nivån i den internationella miljöcertifieringen LEED.

Projektering av Campus Vipan byggnad N31 i Lund Referens
Projektering av Campus Vipan byggnad N31 i Lund

På Campus Vipan byggnad N31 ska ombyggnation av befintlig byggnad utföras. El-entreprenaden omfattar demontering samt nya installationer inom byggnad N31 för kanalisation och spänningsutjämningssystem, kraft, belysning, tele, data, brandlarm, talat utrymningslarm och säkerhetssystem samt utemiljöer.

Ramhandlingar till svanenmärkta Cityterassen i Malmö Referens
Ramhandlingar till svanenmärkta Cityterassen i Malmö

Projektering av el- och telesystem för nybyggnad av bostadshuset Cityterrassen i centrala Malmö, med tillhörande parkeringsplatser samt centrumverksamhet. I uppdraget har det även ingått framtagning av rambeskrivning för hissar och solceller.