Plats: Umeå
Uppdragsgivare: Umeå Kommun
Segment: Utbildningslokaler
Period: 2020-2021

Kontakt Vinnergi

Namn: Robert Vesterlund, uppdragsledare Living Norr.
Telefon: +46 70-553 03 99
Mail: robert.vesterlund@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

Vinnergi har fått i uppdrag av Umeå kommun att ta fram ett förfrågningsunderlag för en utförande entreprenad beträffande en skola med tillhörande idrottshall, skolgård, parkering och en kombinerad grus-och isplan. Utöver framtagning av förfrågningsunderlag innefattar projektet även projektering av belysning för en intilliggande fullstor fotbollsplan.

Skolbyggnaden har en storlek på cirka 10 000m² och utförs med tre stycken verksamhetsplan. Byggnaden innehåller bland annat storkök, trä-och textilslöjd, hemkunskapssalar, salar anpassade för NO-lektioner, klassrum samt klassrum avsedda för elever med särskilda behov. Delar av skolan är även tänkt att nyttjas för uthyrning och övernattning, och på skolbyggnadens tak planeras det för montering av en solcellsanläggning på omkring 300m².

Idrottshallen har en storlek på runt 2 200m² och består av ett café, omklädningsrum, föreningsförråd, föreningskontor och samt en möteslokal. Det kommer finnas möjlighet att avdela idrottssalen genom en ridåvägg som monteras i mitten av salen. Idrottshallen avses nyttjas för bland annat basket, handboll och redskapsaktiviteter.

Det är planerat att förse utomhusområdet med en boulder rock, gungor, amfiteater samt utrymme för parkouraktivitet. Delar av parkeringen ska förses med motorvärmar- och laddstolpar och belysningen på området har planerats för att utgöra en trygg och säker skolmiljö.

Exempel på tjänster för Framtagning av förfrågningsunderlag – Carlslundsskolan i Umeå

Planritningar
 • Kanalisation

 • Solcellsanläggning

 • Kraft
 • Transportsystem

 • Teletekniska anläggningar

 • Belysning
 • Nödbelysning

 • Brandlarm

 • Talat utrymmningslarm

 • Passersystem

Våra tjänsteområden för Framtagning av förfrågningsunderlag – Carlslundsskolan i Umeå

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Framtagning av förfrågningsunderlag – Carlslundsskolan i Umeå

 • Vinnergi segment utbildningslokaler

  Utbildningslokaler

  Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga...