Vinnergi hjälpte Umeå hamn i sin gröna omställning – nu finns en laddbox på plats

När laddhybriden och Ro-Pax-fartyget Aurora Botnia levererades till rederiet WasaLine hösten 2021 behövdes en laddbox vid Umeå hamn. Vi har konstruerat kraftförsörjningen till laddboxen, och nu laddas hybridfartyget Aurora Botnia mer hållbart.

Period

2020-2022

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Vinnergi hjälpte Umeå hamn i sin gröna omställning – nu finns en laddbox på plats

När laddhybriden och Ro-Pax-fartyget Aurora Botnia levererades till rederiet WasaLine hösten 2021 behövdes en laddbox vid Umeå hamn. Vi har konstruerat kraftförsörjningen till laddboxen, och nu laddas hybridfartyget Aurora Botnia mer hållbart.

Uppdragsgivare

Umeå Hamn AB 

Segment

Transport & Logistik

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Period

2020-2022

Kontakt Vinnergi

Rune Isaksson
+46 70 553 0205
rune.isaksson@vinnergi.se

Projektets resultat

 • Två anslutningar för landström med utrustning från Cavotec. Landström innebär att fartygets elsystem kopplas upp mot det system som finns på land.  Anslutningarna får i sin tur ström av var sin transformatorstation (12kV/0,69kV 2500kVA) levererade av Holtab.
 • En högspänningsfördelning för att kunna mäta energi och fördelning till transformatorstationer ute på kajen, också dessa levererade av Holtab. 
 • Idag laddas Aurora Botnia mer hållbart, och trafikerar sträckan Umeå-Wasa.

Projektets utmaningar

För att få laddboxen på plats behövde två olika regelverk mötas: Elsäkerhetsverket och Transportstyrelsen. Elsäkerhetsverket reglerar tekniska säkerhetsfrågor på land, och Transportstyrelsen gör samma sak fast till havs. Dessutom behövde dessa regelverk lira med de AFS-föreskrifter som styr det som görs kring exempelvis kajer, ramper eller annat som finns vid vatten. 

Systemet byggdes som ett IT-system, och var på så vis inte direktjordat (vilket annars är det vanliga). Detta innebar att det fanns risk för vagabonderande strömmar genom skrov och vatten, vilket skulle ha kunnat utlösa oönskad elektrolys.

Det här fick Umeå hamn hjälp med

 • Kraft
 • Belysning
 • Kanalisation

 • Passagesystem

 • Brandlarm

 • Nödbelysning

 • Hänvisningsskyltar

Kontakt Vinnergi

Namn: Rune Isaksson
Telefon: +46 70 553 0205
Mail: rune.isaksson@vinnergi.se 

Våra tjänsteområden för Nu kan fartyg laddas i Umeå hamn

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av fastighetsteknik

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Segment för referensobjektet Nu kan fartyg laddas i Umeå hamn

 • Vinnergi segment kontor

  Kontor

  Flexibilitet blir en allt viktigare faktor när det gäller om- och nybyggnation av framtida kontorslokaler....